Szkolenie sportowo-obronne z elementami SERE

Zachodniopomorskie inna forma szkoleniowa
Instruktorzy, Wędrownicy

Inspektorat Drużyn Obronnych GK ZHP zaprasza na szkolenie. Jego celem jest poznanie, rozwinięcie i doskonalenie technik przetrwania jednostki lub zespołu oraz technik obserwacji. Silnym rozszerzeniem przekazywanych treści podczas warsztatów będzie uwzględnienie wyselekcjonowanych elementów SERE. Wiedza pozyskana, jak i praktyczne umiejętności mają dalej służyć szerszym i lepiej przygotowanym aktywnościom realizowanym z drużynami harcerskimi, szczególnie tymi działającymi w specjalności obronnej.

Kiedy: 21-23 października 2022
Zbiórka od godz. 18:00, rozpoczęcie od godz. 20:00 w piątek.
Zakończenie po godz. 15:00 w niedzielę.

Dla kogo: wędrownicy, starszyzna, w tym funkcyjni i instruktorzy harcerscy, ze szczególnym nakierowaniem na pracę ze specjalnością obronną. Dowództwo jednostki dopuściło uczestników 16+.
Limit miejsc: 20.
Gdzie: Teren jednostki 141 Batalionu Lekkiej Piechoty, 73-200 Choszczno, woj. Zachodniopomorskie.
Zakwaterowanie na terenie jednostki wojskowej 141 BLP oraz w terenie leśnym!
Wyżywienie częściowo pokryte ze środków wpisowego.

Zgłoszenia: https://forms.office.com/r/eiWQbkXmhe

Organizator: Inspektorat Drużyn Obronnych WWS GK ZHP
Koszt:
100 zł.
Przelewy:
13 1140 1010 0000 5392 2900 1082
Tytułem: DSCZ | OCS Osa SERE | Imię nazwisko hufiec
Niniejsze zadanie publiczne jest dofinansowane ze środków pochodzących od Ministra Obrony Narodowej.

W ramach DSCZ uczestnicy będą wyposażeni w racje żywnościowe podczas działań szkoleniowych w terenie, otrzymają certyfikaty ukończenia, naszywki OCS Osa, naszywki organizacyjne.