Projekt "Idziemy razem"

przedsięwzięcie
Harcerze, Harcerze starsi, Nieprzetarty Szlak, Wędrownicy

Trwa rekrutacja do projektu "Idziemy razem". Oferta programowa adresowana jest do drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP i realizowana przez Wydział NS GK ZHP. Projekt dofinansowany jest ze środków PFRON na podstawie umowy w ramach konkursu 1/2022 „DZIAŁAMY RAZEM”. Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy harcerzy z niepełnosprawnościami w wieku od 12 do 26 roku życia. Naszym potencjałem będą ich zdolności, umiejętności, mocne strony, zainteresowania i doświadczenie zdobyte w życiu.

Uczestnikom oferujemy:

 • udział w warsztatach:
  - profilu sensorycznego,
  - komunikacyjno-medialnych,
  - wokalno-muzycznych,
  - choreoterapii,
  - integracyjno-społecznych;
 • wsparcie specjalistycznej kadry;
 • możliwość nawiązywania nowych kontaktów i przyjaźni;
 • wyjątkową atmosferę;
 • pobyt w atrakcyjnych miejscach.

Beneficjentami ostatecznymi mogą być:

 • osoby niepełnosprawne, które przedstawią aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).


Projekt realizowany będzie w formie ośmiu 6-dniowych warsztatów.

Termin realizacji projektu od 1 maja 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Aktualne terminy to:
- 16.10.-21.10.2023 r. - Ośrodek Maria Zakopane
- 21.10.-26.10.2023 r. - HOM Puck
- 13.11.-18.11.2023 r. - Centrum Edukacji Wólka Milanowska k. Nowej Słupi
- 05.12.-10.12.2023 r. - Ośrodek Zakopane
Terminy warsztatów na rok 2024 podane zostaną wkrótce.

W celu zgłoszenia do udziału w projekcie niezbędne jest wypełnienie ankiety aplikacyjnej oraz przesłanie jej na adres [email protected] do dnia 10.10.2023 r.