Pierwsza Pomoc Psychologiczna. Warsztat dla pomagających

inna forma szkoleniowa
Instruktorzy

Zapraszamy Cię na stacjonarny, całodniowy warsztat, na którym nauczysz się skutecznie udzielać pierwszej pomocy psychologicznej oraz przygotujesz się do wspierania osób doświadczających kryzysu. Porozmawiamy też o nas - pomagaczach - i o tym, w jaki sposób pomagać mądrze, aby zadbać też o samych siebie. Punktem odniesienia naszych rozmów oraz działań będzie wspieranie uchodźców z Ukrainy, ale prezentowane rozwiązania i treści mają charakter uniwersalny.

Czy masz w swojej drużynie dzieci z Ukrainy i chcesz wiedzieć, jak pomóc im w trudnych chwilach? Czy potrafisz przeprowadzić rozmowę z osobą będącą w kryzysie?
Czy pracujesz z uchodźcami, w punktach recepcyjnych, na dworcach?
Czy chcesz pracować nad swoim warsztatem pomagacza?
Czy chcesz poznać model udzielania pierwszej pomocy psychologicznej?

Najważniejsze tematy, które poruszymy w trakcie warsztatu:

 • Wprowadzenie w tematykę wsparcia psychologicznego. Jak stawiać czoła wyzwaniom związanym ze wspieraniem dzieci i rodzin uchodźczych z Ukrainy, także w trakcie normalnej pracy drużyny
 • Jak wspierać, aby faktycznie pomagać - nasze miejsce w łańcuchu pomocy i zasada "po pierwsze nie szkodzić"
 • Pierwsza pomoc psychologiczna - model wsparcia w trakcie trudnych rozmów, pełnienia dyżurów w miejscach udzielania pierwszej pomocy i punktach informacyjnych
 • Jak wspierać dzieci doświadczające stresu w trakcie pracy gromady/drużyny


Dla kogo jest ten warsztat?

 • Dla drużynowych, chcących skutecznie wspierać swoich podopiecznych w trudnych, kryzysowych sytuacjach
 • Dla osób bezpośrednio pracującymi z uchodźcami i ich rodzinami - w ramach punktów informacyjnych, świetlic, na dworcach, ale także dla tych, którzy przyjmują dzieci uchodźcze do drużyn i mają kontakt z ich rodzinami
 • Dla osób planujących działania pomocowe na rzecz uchodźców z Ukrainy, np. koordynatorów akcji lub zmian, hufcowych koordynatorów służby
 • Dla osób planujących włączenie się w działania wspierające uchodźców z Ukrainy

Gdzie i kiedy?

 • 22 października, Wrocław, prowadzi hm. Emilia Owoc - LISTA REZERWOWA
 • 29 października, Rzeszów (budynek Chorągwi Podkarpackiej), prowadzi phm. Katarzyna Zgódko
 • 5 listopada, Kraków, prowadzi phm. Katarzyna Zgódko
 • 26 listopada, Chorzów, prowadzi hm. Emilia Owoc - LISTA REZERWOWA
 • 19 listopada, Sanok, prowadzi phm. Katarzyna Zgódko
 • 26 listopada, Szczecin, prowadzą hm. Edyta Sielicka i phm. Agnieszka Kołodziejczyk-Królik

Gospodarzami poszczególnych warsztatów są Chorągwie – w przypadku części z nich obowiązuje pierwszeństwo zapisu (warsztaty, przy których występuje oznaczenie LISTA REZERWOWA). Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa warsztacie zostanie podana uczestnikom na 7 dni przed jego terminem.

Kolejne terminy warsztatów będą stopniowo dodawane – zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Osoby prowadzące

Warsztaty prowadzone są przez członkinie zespołu ds. wsparcia psychologicznego, posiadające wykształcenie kierunkowe oraz praktykę w zakresie wsparcia psychologicznego.


Informacje organizacyjne
Warsztat trwa 8 godzin, ale w tym czasie przewidziane są przerwy, w tym przerwa obiadowa (obiad zapewniany przez organizatorów).


Warsztat jest bezpłatny, ponieważ jest realizowany i finansowany w ramach dotacji z WAGGGS Appeal.