PAŹDZIERNIK 2021 MIESIĄCEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZHP

konferencja
Instruktorzy

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nierozerwalnie z rozwiązywaniem problemów i stawianiem czoła szeregu trudnościom. To sztuka podnoszenia się z licznych niepowodzeń oraz porażek. Warto podjąć ryzyko, bo sukcesy i satysfakcja zdają się być większe. zachęcam gorąco wszystkie instruktorki i instruktorów do zaczerpnięcia tego przeświadczenia z wydarzeń PAŹDZIERNIK 2021 MIESIĄCEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZHP.