Kurs pełnomocników ds. zagranicznych

Mazowieckie Bez kategorii
Instruktorzy

W ostatni weekend listopada odbędzie się kurs dla osób, które działają lub chciałyby zacząć działać w obszarze „zagranica”. To okazja, by zdobyć wiedzę i praktyczne narzędzia pozwalające na to, by w perspektywie objąć opieką zagranicę w waszej chorągwi lub hufcu.  

DLA KOGO? 

Zapraszamy na kurs, który kierowany jest do obecnych pełnomocników ds. zagranicznych i członków ich zespołów, jak i do tych, które interesują się zagranicą w ZHP.  

KIEDY? 

Szkolenie odbędzie się w dniach 25-27 listopada w Warszawie, a jego koszt to 200 zł (DSCZ) + koszty dojazdu.  

ZGŁOSZENIA

Zapisy przyjmujemy do 28.10. poprzez formularz: https://forms.office.com/r/HcRmZVCTh6

PROGRAM 

W trakcie weekendowego spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:  

· zagraniczne A-Z, czyli wszystko, co pełnomocnik powinien wiedzieć;  

· jak komunikować się i efektywnie promować działania zagraniczne i międzynarodowe;  

· jak wspierać program podstawowych jednostek z wykorzystaniem zagranicy; 

· skąd pozyskać fundusze na działalność zagraniczną; 

· zadania i obowiązki pełnomocnika związane z HALiZ;  

· jak przygotować i poprowadzić zajęcia z obszaru zagranica na formach kształceniowych;  

· jak budować swoją osobowość przywódczą;  

· jak budować swój zespół i pracować z nim. 

Kurs pełnomocników ds. zagranicznych będzie składał się z kilku części i zakończy się w roku 2023. Pełnomocnik komendanta chorągwi ds. zagranicznych to osoba, która w danym regionie ZHP wspiera komendę chorągwi w realizowaniu zadań z tego obszaru, a także pomaga hufcom i drużynom w podejmowaniu działań międzynarodowych. Do jej zadań należy dbanie o efektywne przekazywanie informacji dotyczących zagranicy, inicjowanie działań o charakterze międzynarodowym, wspieranie współpracy zagranicznej jednostek ZHP w ramach m.in. WOSM i WAGGGS.