Konferencja Instruktorska Organizacji Harcerskich i Skautowych „Patrzeć szerzej!”

Zdalne konferencja
Instruktorzy

Od czterech lat organizacje objęte wsparciem Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, dla którego Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest instytucją zarządzającą, tj. Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skautów Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, Stowarzyszenie Harcerskie, Royal Rangers Polska, Stowarzyszenie Skauci Króla i Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” przeprowadzają konferencję naukową „Forum o Wychowaniu”. Od roku ta formuła została rozszerzona o drugie przedsięwzięcie – konferencję dla instruktorek i instruktorów organizacji.

Serdecznie zapraszam na konferencję instruktorską „Patrzeć szerzej!”, która odbędzie się w formule online 22 października 2022 roku. Zapraszamy do rejestracji: https://forms.office.com/r/9bExSbzdxt

Cele konferencji:

  • wymiana doświadczeń z pracy organizacji harcerskich i skautowych;
  • pokazanie dobrych praktyk wychowawczych i metodycznych stosowanych w organizacjach harcerskich i skautowych;
  • inspiracja do pracy wychowawczej w organizacjach harcerskich i skautowych.