Konferencja Safe From Harm „Ochrona przed krzywdzeniem w ZHP”

Mazowieckie konferencja
Instruktorzy

Zespół roboczy Safe From Harm przy GK ZHP zaprasza na konferencję „Ochrona przed krzywdzeniem w ZHP”. Konferencja przeznaczona jest dla instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, którzy pełnią funkcję w zespołach bezpośrednio wspierających drużynowych takich jak np. komendy szczepów, zespoły poziomu hufca, komendy hufców oraz są osobami wybieranymi przez drużynowe i drużynowych, jako osoby zaufane, gdy mierzą się oni z trudami wsparcia wychowanków, gdy dzieje im się krzywda. 

📍 Termin i miejsce: Konferencja odbędzie się 15 kwietnia 2023 w godz. 9.30-18.00 w Warszawie. 

Konferencja ma formułę jednodniową, bez noclegu. 

📍 Koszt: 50 zł.  

📍 Regulamin konferencji: https://bit.ly/Konferencja_OchronaPrzedKrzywdzeniem 

📍 Zgłoszenia: Microsoft Forms, zgłoszenia trwają od 15.03 do 25.03.2023 r.  

Jakie warunki należy spełnić, aby uczestniczyć w konferencji? 

  • Posiadanie stopnia instruktorskiego; 
  • Posiadanie opłaconej podstawowej składki członkowskiej za bieżący kwartał oraz posiadanie wpisu do Tipi;  
  • Przesłanie zgłoszenia na konferencję dostępnego on-line w terminie 15.03-25.03.2023 r.; a następnie pozytywna kwalifikacja przez Komendę konferencji.