Konferencja Metodyczna ZHP

konferencja
Instruktorzy, Seniorzy, Wędrownicy

Organizatorem wydarzenia są wydziały metodyczne Głównej Kwatery ZHP oraz Rada Naczelna ZHP.

Konferencja odbywa się w terminie 28.10.2023 w godzinach 9.30-18.00.
Miejscem Konferencji jest XXXVII LO w Warszawie na ul. Świętokrzyskiej 1.
Koszt Konferencji - 75 zł.
Dojazd na miejsce konferencji odbywa się we własnym zakresie.


W ramach dodatkowej składki członkowskiej organizator zapewnia:

- obiad i bufet kawowy,
- materiały programowe.

Cele konferencji:
🟥 MODUŁ HARCMISTRZOWSKI
- podsumowanie 20 lat funkcjonowania metodyki starszoharcerskiej i wędrowniczej w perspektywie rozwoju młodzieży 20 lat temu i obecnie.
- Wypracowanie wniosków wzmacniających metodyczne oddziaływanie na młodzież.

🟦 MODUŁ METODYCZNY
- Wymiana doświadczeń i refleksje nad narzędziami demokracji i służby w poszczególnych metodykach.
🟡 Metodyka zuchowa - wymiana doświadczeń i refleksja nad ostatnimi zmianami elementów metodyk w ZHP (Prawo Zucha) i współpracy międzymetodycznej w kontekście rozwoju dzieci.
🟢 Metodyka harcerska - wymiana doświadczeń i refleksja nad ostatnimi zmianami elementów metodyk w ZHP (Przyrzeczenie Harcerskie) i współpracy międzymetodycznej w kontekście rozwoju dzieci.
🔵 Metodyka starszoharcerska - wymiana doświadczeń i refleksja nad ostatnimi zmianami elementów metodyk w ZHP (Dewiza Starszoharcerska) i rozwoju duchowego.
🔴 Metodyka wędrownicza - wymiana doświadczeń i refleksja nad rozwojem młodzieży w wieku wędrowniczym i wędrownictwa w hufcu.

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikiem konferencji może być pełnoletni instruktor. W przypadku niespełnienia wymogów, a chęci uczestnictwa w konferencji - prosimy o kontakt.
2. Warunkiem uczestnictwa jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 13 października 2023 r.
3. Do 15 października 2023 r. zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia.
4. Uczestniczki i uczestnicy muszą posiadać konto w systemie Tipi ZHP i wymagane zgody RODO w Tipi oraz mieć opłaconą Podstawową Składkę Członkowską za 4 kwartał 2023 roku.

✅ Zgłoszenia: https://forms.office.com/e/5NBXB94Vub
✅ Wpłaty DSCZ należy dokonać na konto podane w przyjęciu zgłoszenia do dnia18.10.2023r. W treści operacji bankowej należy podać informację: dodatkowa składka członkowska
zadaniowa (lub DSCZ) – Konferencja Metodyczna oraz imię i nazwisko uczestnika.
✅ DSCZ podlega całkowitemu zwrotowi, jeśli rezygnacja z konferencji nastąpi do dnia 18.10.2023r.