Konferencja harcmistrzowska "W drodze do mistrzostwa cz. IV - Bądź gotów...!"

Kujawsko-Pomorskie konferencja
Instruktorzy

PODSTAWOWE INFORMACJE

Termin: 15.10.2022 r.

Miejsce: Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku k. Torunia (https://gorsk.org.pl)

Koszt: 50 zł dla instruktorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej (dofinansowanie z ROHiS), 90 zł dla pozostałych uczestników.

Odpłatność należy przelać na konto SI Quercus do dnia 07.10.2022 r. (po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania na konferencję). Bank Spółdzielczy w Koronowie 49 8144 0005 2011 0111 4883 0011 Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, ul. Dworcowa 56, 85-010 Bydgoszcz Tytułem: Składka zadaniowa konferencja harcmistrzowska, imię i nazwisko.

Uczestnicy: harcmistrzowie i podharcmistrzowie z otwartą próbą harcmistrzowską. Liczba uczestników jest limitowana i wynosi minimum 30, maksimum 80 uczestników.

Zgłoszenia: do 30 września 2022 r. przez ankietę: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx...

Nocleg: Istnieje możliwość noclegu w warunkach turystycznych w dniu 14/15 października za dodatkową opłatą w wysokości 15,00 zł. Należy to zgłosić w ankiecie aplikacyjnej.

Strój: Zapraszamy do uczestnictwa w mundurach harcerskich.

IDEA KONFERENCJI 

Tytułu konferencji „Bądź gotów…!” inspirowany był działaniami podejmowanymi przez różne środowiska harcerskie w odpowiedzi na sytuację kryzysową związaną z wojną w Ukrainie. Słowa Andrzeja Szczypiorskiego „Człowiek nie wybiera sytuacji, ale musi jej sprostać”, będące mottem przewodnim konferencji, zwracają uwagę na to, iż w życiu zdarzają się nieprzewidziane sytuacje kryzysowe, które wymagają odpowiedniej reakcji. Mogą być to sytuacje związane z konfliktami zbrojnymi (m.in. wojna, działania terrorystyczne), klęskami żywiołowymi (m.in. powodzie, pożary, huragany i nawałnice), problemami społecznymi (niepokoje społeczne, masowe zagrożenia zdrowotne, różnego rodzaju wykluczenia osób i grup społecznych), etc. Harcmistrz, będący w myśl idei stopnia, kreatorem rzeczywistości oraz wzorem dla instruktorów, powinien być naturalnym liderem działań podejmowanych w sytuacjach kryzysowych. Jako aktywny instruktor pracujący w środowisku swojego działania, powinien potrafić inspirować i organizować swoje środowisko do potrzebnego społecznie działania. Konferencja „Bądź gotów…!” ma m.in. odpowiedzieć na pytania dotyczące roli harcmistrza w podejmowaniu działań przez środowiska harcerskie w sytuacjach kryzysowych. Powinna również być miejscem wymiany doświadczeń, prezentacji przykładów podejmowanych działań itd. Ważnym aspektem, który ma wybrzmieć podczas konferencji, jest również kwestia umiejętności radzenia sobie  z emocjami w sytuacjach kryzysowych. Założeniem konferencji jest zwrócenie uwagi, iż harcmistrz, to odpowiedzialny i przygotowany instruktor, gotowy do działania w nagłych, nieprzewidzianych okolicznościach, posiadający odpowiednie kompetencje do podejmowania roli lidera w sytuacjach kryzysowych. Harcmistrz odpowiadający na „potrzeby chwili” jest niejako rękojmią tego, że ZHP jako organizacja będzie mogła nie tylko realizować z powodzeniem swoją misję, ale również będzie podtrzymywała swoją wyjątkową pozycję w świadomości społecznej. Bowiem cały dorobek harcerstwa w ujęciu kulturowo-historycznym, stanowi o tym, iż ZHP jest postrzegany jako organizacja sprawnie reagująca na aktualne potrzeby, często wynikające z sytuacji kryzysowych.

ZADANIE PRZEDKONFERENCYJNE

Zadanie przedkonferencyjne znajdziecie w ankiecie zgłoszeniowej, gdzie zadamy Wam konkretne pytanie i poprosimy Was o przedstawienie w odpowiedzi swojej opinii. Pytanie będzie brzmiało: Jak myślisz, dlaczego to robią? Dlaczego harcmistrzynie i harcmistrzowie są aktywni w tej sytuacji? Sytuacja przywołana w pytaniu będzie dotyczyła trwającej wojny w Ukrainie, aktywności ZHP oraz instruktorek i instruktorów ZHP angażujących się w działania pomocowe. Chcemy poznać Wasze opinie na temat motywacji do działania i podejmowania służby przez harcmistrzynie i harcmistrzów. Chcemy także zaprosić Was już teraz do przemyślenia sobie odpowiedzi na to pytanie. Niech nie będzie to jedynie odpowiedź na zadane pytania, ale efekt Waszej osobistej refleksji. A może, zanim odpowiecie, nie tylko sami się zastanówcie, ale też rozejrzyjcie się dookoła, zapytajcie tych, których znacie, poznajcie ich motywacje i historię służby.  Czekamy z niecierpliwością na Wasze odpowiedzi.

Regulamin form kształceniowych SI Quercus: https://bit.ly/SIQuercus

Czekamy na Was!

Działanie współfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030