Konferencja harcmistrzowska UCZCIWY I PRZEDSIĘBIORCZY - TO SIĘ OPŁACA – WYCHOWANIE EKONOMICZNE W HARCERSTWIE

Mazowieckie konferencja
Instruktorzy

Po udanej konferencji w 2021 roku, która przedstawiła gronu instruktorskiemu szeroko pojęte wychowanie ekonomiczne, teraz chcemy skupić się na bardziej szczegółowym zagadnieniu. Główną osią tematyczną konferencji będzie zestawienie postaw uczciwości i przedsiębiorczości i przeanalizowanie ich wzajemnego oddziaływania w kontekście potencjalnej sprzeczności lub dopełniania się.

„Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy” – zastanowimy się, czy to bardziej znak bycia „łatwym do naciągnięcia naiwniakiem” czy „solidnym partnerem biznesowym”? Jak bycie uczciwym wpływa na nasze osobiste powodzenie finansowe oraz na finansowe powodzenie naszych jednostek i całego ZHP?

Wychowanie ekonomiczne to nie tylko nabywanie konkretnych kompetencji, ale także kształtowanie postaw. Podczas konferencji pokażemy, że na wychowanie ekonomiczne jest wielowymiarowe.

Roli etyki biznesu przyjrzymy się i w kontekście harcerskim i poza harcerskim, pomogą nam w tym goście spoza ZHP, w tym praktycy działań gospodarczych i reprezentanci nauki.

Konferencja jest adresowana do:

  • drużynowych, którzy chcą wesprzeć swoich harcerzy w nabywaniu niezbędnych kompetencji;
  • instruktorów wspierających kadrę drużyn przede wszystkim na poziomie szczepów oraz hufców;
  • osób zajmujących się kształceniem instruktorów i drużynowych;
  • osób tworzących program, które chcą interesująco i w ciekawej formie przedstawiać harcerzom podstawowe pojęcia ekonomiczne;
  • wszystkich osób zainteresowanych tematem wychowania ekonomicznego w harcerstwie;
  • wszystkich, którzy choć raz pomyśleli: „tego się nie da zrobić uczciwie”.

Więcej informacji: https://tinyurl.com/25d6nrh2

Zgłoszenia do dnia 05.11.2022 za pomocą formularza: https://forms.office.com/r/qxxjJYYi7C