Konferencja „Forum o Wychowaniu”

konferencja
Instruktorzy, Seniorzy, Wędrownicy

W 2019 roku organizacje harcerskie i skautowe organizując pierwsze ogólnopolskie „Forum o wychowaniu”, rozpoczęły debatę o wychowaniu dzieci i młodzieży, by stworzyć płaszczyznę do publicznej dyskusji, w której biorą udział przedstawiciele świata nauki, praktycy wychowania, rodzice, nauczyciele, instruktorki i instruktorzy harcerscy.

Dziś już po raz piąty zapraszamy na „Forum o wychowaniu” organizowane przez „Całym Życiem”, czyli wspólną inicjatywę organizacji harcerskich i skautowych działających w ramach programu ROHiS. Celem konferencji jest dialog społeczny o kierunkach wychowania w trzeciej dekadzie XXI wieku, umożliwiający wielu środowiskom naukowym, oświatowym, instytucjom państwowym, organizacjom pozarządowym wymianę myśli i doświadczeń dotyczących wychowania dzieci i młodzieży.

Konferencja odbędzie się 18 listopada 2023 roku w Warszawie w formule hybrydowej (limitowana liczba osób stacjonarnie i nielimitowana liczba osób online).

Zgłoszenia za pośrednictwem formularzahttps://forms.office.com/e/vCsAKG0dNG

„Forum o wychowaniu” jest wspólnym przedsięwzięciem organizowanym przez Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skautów Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, Stowarzyszenie Harcerskie, Royal Rangers Polska, Stowarzyszenie Skauci Króla i Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”. Organizacje te są objęte wsparciem Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, dla którego Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest instytucją zarządzającą.