Intercamp 2023

Za granicą zlot
Akademicy, Harcerze, Harcerze starsi, Instruktorzy, Seniorzy, Wędrownicy

Opis wydarzenia

Intercamp to niesamowita międzynarodowa przygoda, którą możecie przeżyć ze skautami z różnych zakątków Europy i świata. To zlot, który odbywa się co roku w innym kraju, już od ponad 50 lat. Rejestracja członków ZHP na zlot ruszy 1 grudnia.

Chętne do udziału środowiska zapraszamy do wykonania zadania przedzlotowego. Na podstawie nadesłanych prac, komenda polskiego kontyngentu ustali listę patroli zakwalifikowanych do udziału w zlocie. Od momentu zakwalifikowania patroli na zlot, zaczniemy wspólnie pracować, by udział w wydarzeniu nie był celem samym w sobie, ale środkiem do rozwoju poprzez stawianie wyzwań.

Warunki uczestnictwa

Patrole:

  • uczestnicy w wieku 11-17 lat
  • liczba osób w patrolu: nie mniej, niż 5 i nie więcej, niż 15
  • zrealizowane zadanie przed-zlotowe
  • opłacone składki członkowskie do końca roku 2022
  • pozytywna opinia komendanta hufca i zgoda pełnomocnika komendanta chorągwi ds. zagranicznych
  • pełnoletni opiekun na każdy patrol

IST

  • wiek 18 lat i więcej
  • umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sposób płynny
  • gotowość pełnienia służby w trakcie zlotu
  • obecność na terenie zlotu od czwartku

Miejsce wydarzenia

Vogelsang w Parku Narodowym Eifel w Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy)