Apel środowisk kamykowych przy grobie Aleksandra Kamińskiego

Mazowieckie przedsięwzięcie
Harcerze, Harcerze starsi, Wędrownicy, Zuchy

Więcej informacji wkrótce.