Konferencja Rady Naczelnej ZHP "SEDNO"

konferencja
Instruktorzy, Seniorzy, Wędrownicy

Czy zastanawiasz się, co jest sednem harcerstwa? Jaki jest jego cel? Po co to wszystko robimy? Jaką drogą podążamy, by osiągnąć nasz cel, czyli trafić w sedno? Rada Naczelna zaprasza na konferencję, podczas której będziemy wspólnie poszukiwać sedna ZHP i drogi do niego.

Cele konferencji:
Przede wszystkim chcemy zacząć z czystą kartą: zastanowić się, jakie powinno być i czego potrzebuje ZHP, by trafiać w sedno naszej działalności, czyli wychowywać. Będziemy rozmawiać, uwzględniając aktualne wyzwania stawiane przez otaczający świat, rzeczywistość ruchu skautowego, polskich organizacji pozarządowych i idei, które kształtują nasze myślenie.

Informacje organizacyjne:

1. Na konferencję zapraszamy każdego instruktora i każdą instruktorkę ZHP niezależnie od szczebla organizacji, na którym działa.
2. Konferencja jest pierwszym etapem – inauguracją – ogólnozwiązkowej dyskusji o celach i wizji ZHP.
3. Konferencja odbędzie się 9 września 2023 r. w Warszawie i potrwa od 10.00 do 19.30. Po jej zakończeniu udostępnimy nagrania referatów wprowadzających i podsumowanie pracy warsztatowej.
4. W czasie konferencji zorganizowany zostanie moduł, spełniający wymagania konferencji harcmistrzowskiej.
5. W ramach DSCZ (50 zł) zapewniamy obiad, przerwy kawowe i realizację programu konferencji. Dbamy o środowisko, więc prosimy o zabranie własnego kubka, sztućców, notatnika, smyczy, czegoś do pisania i elektronicznych wersji wszystkich „papierów”, których będziecie potrzebować do udziału dyskusji.
6. Termin zgłoszeń upływa 20 sierpnia 2023 r., a ostateczny termin wpłat DSCZ - 30 sierpnia. Potwierdzenie kwalifikacji będą wysyłane na bieżąco do 22 sierpnia.
7. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty w ciągu 10 dni od otrzymania wiadomości o kwalifikacji na konferencję. Wszelkie informacje dotyczące płatności zostaną przesłane w wiadomości e-mail. O przyjęciu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń i terminowa wpłata DSCZ po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia. Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona.
8. W przypadku zbyt małej liczby chętnych zastrzegamy możliwość odwołania konferencji.

Zadanie pokonferencyjne dla uczestników modułu harcmistrzowskiego:

Warunkiem ukończenia konferencji harcmistrzowskiej będzie zorganizowanie dyskusji instruktorskiej na wybrany temat poruszony na konferencji i przesłanie jej podsumowania (wg szablonu) do 31 grudnia 2023. Możliwość otrzymania dyplomu istnieje wyłącznie po wykonaniu zadania.

Szczegółowe informacje: https://gkzhp.sharepoint.com/.../We%C5%BA-udzia%C5%82-w...
Zgłoszenia: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx...