zhp.pl

, / 0

Naczelny Sąd Harcerski

UDOSTĘPNIJ
Start Władze ZHP Naczelny Sąd Harcerski

Naczelny Sąd Harcerski

Naczelny Sąd Harcerski jest niezawisłą w orzekaniu, pełniącą rolę sądu koleżeńskiego, władzą naczelną Związku Harcerstwa Polskiego.

Do kompetencji NSH należy:

 • rozpatrywanie spraw naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz naczelnych ZHP i członków władz chorągwi oraz instruktorów z przydziałem służbowym do Głównej Kwatery ZHP i jednostek przez nią powołanych;
 • jest sądem odwoławczym dla spraw rozpoznawanych w pierwszej instancji przez Naczelny Sąd Harcerski, sądy harcerskie chorągwi oraz od decyzji Naczelnika ZHP w zakresie utraty członkostwa instruktorów;
 • dokonywanie wykładni Statutu ZHP.

Naczelny Sąd Harcerski uchwala regulamin sądów harcerskich określający ich ustrój, szczegółowe kompetencje i tryb postępowania z zachowaniem dwuinstancyjnego postępowania.

Prezydium:

 • hm. Grzegorz Chwiłoc – Fiłoc (Chorągiew Stołeczna) – Przewodniczący
 • hm. Janina Nowaczyk (Chorągiew Wielkopolska) – Wiceprzewodnicząca
 • hm. Artur Zięba (Chorągiew Śląska) – Wiceprzewodniczący

Członkowie:

 • hm. Janusz Banasiak (Chorągiew Mazowiecka)
 • hm. Marek Charańczuk (Chorągiew Dolnośląska)
 • hm. Mirosław Froń (Chorągiew Podkarpacka)
 • hm. Daniela Gawińska (Chorągiew Warmińsko-Mazurska)
 • hm. Aleksandra Gawlikowska – Sroka (Chorągiew Zachodniopomorska)
 • hm. Maciej Grabowski (Chorągiew Zachodniopomorska)
 • hm. Bogdan Mierzejewski (Chorągiew Gdańska)
 • hm. Tadeusz Walaszek (Chorągiew Łódzka)

Dokumenty wewnętrzne wydane przez Naczelny Sąd Harcerski

PASSWORD RESET

Zaloguj się