zhp.pl

, / 0

Naczelnik ZHP

UDOSTĘPNIJ
Start Władze ZHP Naczelnik ZHP

Małgorzata Sinica

Harcmistrz Małgorzata Sinica tytuł magister farmacji uzyskała na Akademii Medycznej w Gdańsku, I stopień specjalizacji z farmakologii oraz specjalizacji analityki klinicznej. Ukończyła studia podyplomowe „Trening Kadr Menedżersko-Kierowniczych” na Politechnice Gdańskiej, oraz studia podyplomowe „Kierownik Projektów Unijnych” w Agencji Rozwoju Pomorza oraz Szkoły Zarządzania Sprzedażą – specjalność Zarządzanie Działem Sprzedaży i Trener Sprzedaży. Wieloletnie doświadczenie zawodowe  na stanowisku regionalnego kierownika sprzedaży, trenera sprzedaży w firmy farmaceutycznej, oraz na stanowisku kierownika hurtowni farmaceutycznej, Obecnie jest doradcą, trenerem i konsultantem.

Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego  kolejnych kadencji, były członek Zespołu ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych dla Działalności Społecznej
i Obywatelskiej przy Prezydencie RP. Zajmuje się problematyką rozwoju III sektora w Polsce, projektami w zakresie edukacji poza formalnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, budową współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną i światem biznesu.

W 2010 hm. Małgorzata Sinica wygrała konkurs zorganizowany przez redakcję miesięcznika „Dyrektor Szkoły” i została wyróżniona tytułem „Osobowość Polskiej Edukacji”.

Od 1987 r. instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego.  Drużynowa 150 GDH im. Braci Szymańskich, oraz drużynowa 97 GDH-ek. Komendantka Hufca ZHP
Gdańsk-Śródmieście, zastępczyni komendanta Chorągwi Gdańskiej, współtwórczyni Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „MAK”. W latach 1997-2005 członkini Rady Naczelnej ZHP. Jako członkini komisji programowo – metodycznej Rady Naczelnej ZHP współtworzyła między innymi nowy system metodyczny ZHP oraz system stopni instruktorskich. Uczestniczyła w pracach zespołów opracowujących kolejne Strategie ZHP.

 

W Głównej Kwaterze ZHP Druhna Naczelnik odpowiada za kontakty zewnętrzne i bieżące reprezentowanie ZHP wobec partnerów i instytucji państwowych. Druhna Naczelnik ZHP nadzoruje pracę Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP, Kapelana Naczelnego, radcy prawnego oraz Zespołu Metodycznego.

Naczelnik ZHP jest przełożonym wszystkich członków ZHP, kieruje pracami Głównej Kwatery ZHP, kieruje bieżącą działalnością ZHP, reprezentuje ZHP, wydaje rozkazy, zarządza majątkiem ZHP i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy Skarbnika ZHP.

Aby skontaktować się z Druhną Naczelnik napisz wiadomość e-mail naczelnik@zhp.pl lub zadzwoń do sekretariatu Głównej Kwatery ZHP pod numer 22 3390736.

PASSWORD RESET

Zaloguj się