zhp.pl

, / 0

Rady Chorągwi

UDOSTĘPNIJ
Start W Kręgu Rady Rady Chorągwi

Przewodniczący Rad Chorągwi:

Chorągiew Białostocka ZHP
hm. Agnieszka Fiedorczuk

Chorągiew Dolnośląska ZHP
hm. Anna Kirkiewicz
rada@dolnoslaska.zhp.pl

Chorągiew Gdańska ZHP
hm. Wojciech Mokwa
rada@gdanska.zhp.pl

Chorągiew Kielecka ZHP
hm. Lucjan Pietrzczyk

Chorągiew Krakowska ZHP
hm. Maksym Pękosz
rada.choragwi@krakowska.zhp.pl

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
hm. Piotr Walburg
p.walburg@kp.zhp.pl

Chorągiew Lubelska ZHP
hm. Olga Gilewicz

Chorągiew Łódzka ZHP
hm. Katarzyna Kurowska 

Chorągiew Mazowiecka ZHP
hm. Krzysztof Wasilewski
rada@mazowiecka.zhp.pl

Chorągiew Opolska ZHP
hm. Marian Antonik
rada@opolska.zhp.pl

Chorągiew Podkarpacka ZHP
hm. Mateusz Cebula

Chorągiew Stołeczna ZHP
hm. Witold Pietrusiewicz
rada@stoleczna.zhp.pl

Chorągiew Śląska ZHP
hm. Bronisław Kwiatoń
rada@slaska.zhp.pl

Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP
hm. Adam Pyjor

Chorągiew Wielkopolska ZHP
hm. Rafał M. Socha

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
hm. Mirosław Namiotko
rada@zachpom.zhp.pl

Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
hm. Dariusz Zajączkowski

PASSWORD RESET

Zaloguj się