Członkinie i członkowie ZHP przygotowują się do jutrzejszego święta, podczas którego wspólnie z lokalnymi społecznościami będą celebrować odzyskanie przez Polskę niepodległości. Dla części – obchody rozpoczęły się już dzisiaj, Naczelniczka ZHP – hm. Martyna Kowacka wraz z harcerkami i harcerzami uczestniczyła w uroczystym Capstrzyku Niepodległości.

Uroczystość odbyła się przed pomnikiem marsz. Józefa Piłsudskiego przy gmachu Dowództwa Garnizonu Warszawa. Podczas Capstrzyku członkowie ZHP przekazali na ręce sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marcina Ociepy Ogień Niepodległości. Dotarł on do Warszawy dzięki rowerowej sztafecie, która rozpoczęła się w ukraińskiej Kostiuchnówce, a teraz zapłonie w stolicy dzięki harcerkom i harcerzom z Hufca ZHP Zgierz.

Historycznie, capstrzyk to sygnał wieczornego apelu, wykonany na trąbce lub towarzyszący przemarszowi oddziału wojskowego ulicami miasta, w przeddzień istotnych uroczystości.