zhp.pl

Start Scouts of the World Award

Scouts of the World Award

Odznaka Skautów Świata w Polsce

Odznaka Skautów Świata (Scout of the Word Award – SWA/OSŚ) stawia wyzwania wszystkim młodym ludziom (skautom i młodzieży niezrzeszonej), aby zastanowili się nad problemami świata i spróbowali rozwiązywać je w swoim środowisku lokalnym. Jest to jedyne odznaczenie przyznawane dla młodzieży w wieku 15-26 lat przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM).

Aby zdobyć Odznakę Skautów Świata każdy zainteresowany musi przejść przez
3 elementy związane z którymś z obszarów (pokój, rozwój lub środowisko naturalne):

 1. Odbyć 21h szkolenie, podczas którego zapozna się z problemem związanym przynajmniej
  z jednym z wyżej wymienionych obszarów tematycznych (Odkrycie SWA).
 2. Zrealizować długoterminowy (co najmniej 80-godzinny) projekt społeczny czyli dobrowolne zobowiązanie, by przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z rozwojem, pokojem
  lub środowiskiem naturalnym (Służba SWA).
 3. Dołączyć do Społeczności SWA, czyli ogólnoświatowej sieci zdobywców Odznaki, by wspomagać i doradzać innym w ich drodze do nagrody.

Odkrycie to pierwszy etap w programie Odznaki Skautów Świata. Chodzi w nim o to, by poznawać globalne problemy, a później powiązać je z lokalnym kontekstem. Podczas Odkrycia uczestnik poznaje stawiane przed nim wyzwania i uczy się na nie reagować. Skauci Świata za punkt honoru uważają odpowiadanie na prawdziwe problemy (a nie obiegowe wyobrażenie o nich) z szacunkiem i we współpracy z lokalną społecznością. Po nabyciu wiedzy i odpowiednich umiejętności przy wsparciu opiekuna (Tutora SWA) może rozpocząć opracowywanie projektu rozwiązującego problematyczne kwestie.

Po ukończeniu Odkrycia SWA następuje czas na dobrowolne zobowiązanie uczestnika, by przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z jednym z trzech obszarów. Wyżej wspomniana Służba SWA to osobiste zaangażowanie, podczas którego następuje realizacja długoterminowego projektu społecznego.  Jej głównymi celami są :

 • przekształcić zaangażowanie wędrownika w działania zmierzające do bycia aktywnym obywatelem świata,
 • wzmacniać umiejętności zarządzania projektami i znajomość dynamiki projektu,
 • przyczynić się do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z rozwojem, pokojem i środowiskiem naturalnym, jednocześnie zwiększając świadomość społeczności lokalnej odnośnie tych problemów,
 • zwiększać rolę skautingu jako ośrodka społecznego i jednocześnie rozwijać zdolność współpracy z innymi organizacjami i liderami społeczności lokalnej.

 

Dopuszczalne są zarówno projekty indywidualne, jak i zespołowe jednakże potrzebne jest konkretne i osobiste zaangażowanie każdego z uczestników. Służba SWA wymaga wykazania inicjatywy, odpowiedzialności oraz regularnego zaangażowania przez określony czas. Może ona być odbyta jednorazowo lub w kilku turach. Zaangażowanie uczestnika może być w pełni elastyczne, dostosowane do projektu i jego czasu wolnego.

Istotą Służby SWA jest faktyczne rozwiązanie wybranego problemu. Stąd ważne jest, aby na etapie planowania właściwie ocenić przyczyny problemu i własne możliwości zareagowania. Zamiast więc porywać się na wyeliminowanie biedy i ubóstwa w całym województwie lepiej jest stworzyć przestrzeń do realnej poprawy warunków życia jednej rodziny (np. poprzez remont jej domu, który ucierpiał podczas powodzi). Stąd wymóg 80h, aby dać wędrownikowi/akademikowi możliwość wywarcia faktycznego pozytywnego wpływu na świat, w jakim żyjemy.

Ważnym elementem Służby SWA, jest współpraca z innymi organizacjami i liderami społeczności lokalnej. Program OSŚ ma przyczyniać się do uwalniania synergii pomiędzy wszystkimi aktorami (z pierwszego, drugiego i trzeciego sektora), którym zależy na rozwiązaniu danego problemu. Pośrednio ma się także przyczyniać do zwiększenia roli skautingu jako ośrodka społecznego.

Jak Służba SWA wygląda w praktyce? Oto przykłady zdobytych do tej pory Odznak w Polsce:

– W 2018 roku Dh Małgorzata Leszczyńska z Chorągwi Podkarpackiej została pierwszą  osobą w Polsce, która otrzymała Odznakę. Jej służba polegała na regularnym pomaganiu dzieciom w zadaniach domowych, nauce do testów i sprawdzianów w Świetlicy Środowiskowej Caritas przy Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku.

– W 2019 roku 14 wędrowniczkom i wędrownikom z Chorągwi Białostockiej przyznano Odznaki Skautów Świata

 • Harcerze i harcerki z 21 Drużyny Wędrowniczej „Ursus” z Goniądza współpracowali z Zamkniętym Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym „Promyk”, gdzie organizowali zajęcia harcerskie, gry integracyjne, a także biwak, podczas którego uczyli przydatnych umiejętności związanych z lasem.
 • Natomiast harcerze i harcerski 13 Monieckiej Drużyny Wędrowniczej „Modus Vivendi” podjęli współpracę z Domem Pomocy Społecznej – Domem Kombatanta w Mocieszach, gdzie zorganizowali m.in. akcję pisania kartek świątecznych z życzeniami dla kombatantów, warsztaty z origami, festiwal poezji i piosenki dla mieszkańców domu kombatanta a także zorganizowali pomoc nastawioną na konkretne osoby.

Więcej na temat idei „Odznaki Skautów Świata” znajdziecie w Wytycznych programowychzamieszczonych w CBP:http://cbp.zhp.pl/propozycje/wytyczne-programowe-odznaki-skautow-swiata/.

Kontakt do krajowego koordynatora – hm. Maciej Czechowski gajusz@zhp.net.pl

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się