zhp.pl

Ubezpieczenie

Wszyscy członkowie ZHP (w tym także instruktorzy) objęci są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Ochrona ubezpieczenia dotyczy wszystkich działań “harcerskich” wykonywanych przez członków Związku Harcerstwa Polskiego ujętych w elektronicznej bazie członkowskiej –  Ewidencji.

Dodatkowo, chorągwie i hufce mogą zdecydować o objęciu harcerzy ubezpieczeniem NNW. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia NNW znajdziesz u komendanta swojego hufca lub w komendzie chorągwi.

Polisa ubezpieczenia OC członków ZHP (2015)

PASSWORD RESET

Zaloguj się