zhp.pl

Start Sprawy członkowskie Składki członkowskie

Składki członkowskie

Zaległości Chorągwi ZHP z tytułu składek członkowskich n/dz. 27.06.2019 r.

Chorągiew ZHP 2010 2012 2013 2016 2017 2018 2019 Razem 2010-2019
do zapłaty do zapłaty do zapłaty do zapłaty do zapłaty do zapłaty do zapłaty do zapłaty
1 Białostocka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 922,00  26 922,00
2 Dolnośląska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 358,00 35 358,00
3 Gdańska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Kielecka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 174,00 21 174,00
5 Krakowska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 290,00 46 290,00
6 Kujawsko-Pomorska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 192,00 39 192,00
7 Lubelska 0,00 0,00 25 091,20 0,00 0,00 0,00 12 630,00 37 721,20
8 Łódzka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 716,00 52 716,00
9 Mazowiecka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Opolska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Podkarpacka 0,00 0,00 0,00 15 858,74 45 873,60 0,00 0,00 56 732,34
12 Stołeczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Śląska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 410,00 73 410,00
14 Warmińsko-Mazurska 0,00 0,00 0,00 19 204,77 0,00 0,00 0,00 19 204,77
15 Wielkopolska 313,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,20
16 Zachodniopomorska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 187,68 19 470,00 29 190,88
17 Ziemi Lubuskiej 0,00 0,00 0,00 0,00 52 582,00 44 418,00 0,00 97 000,00
Razem 313,20 0,00,00 25 091,20 35 063,51 98 455,60 53 605,68 327 162,00 535 224,39
 
Chorągiew ZHP 2019 ROK
za I kwartał
podstawowa  składka członkowska kapitał żelazny Razem I kwartał 2019
naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka 21 619,20 0,00 5 404,80 0,00 27 024,00 0,00
Dolnośląska 27 748,80 0,00 6 937,20 0,00 34 686,00 0,00
Gdańska 29 755,20 0,00 7 438,80 0,00 37 194,00 0,00
Kielecka 17 054,40 0,00 4 263,60 0,00 23 318,00 0,00
Krakowska 36 446,40  0,00 9 111,60 0,00 45 558,00 0,00
Kujawsko-Pomorska 30 532,80 0,00 7 633,20 0,00 38 166,00 0,00
Lubelska 9 043,20 0,00 2 260,80 0,00 11 304,00 0,00
Łódzka 41 587,20 0,00 10 396,80 0,00 51 984,00 0,00
Mazowiecka 26 971,20 0,00 6 742,80 0,00 33 714,00 0,00
Opolska 7 771,20 0,00 1 942,80 0,00 9 714,00 0,00
Podkarpacka 20 241,60 0,00 5 060,40 0,00 25 302,00 0,00
Stołeczna 55 824,00 0,00 13 956,00 0,00 69 780,00 0,00
Śląska 58 675,20 0,00 14 668,80 0,00 73 344,00 0,00
Warmińsko-Mazurska 20 164,80 0,00 5 041,20 0,00 25 206,00 0,00
Wielkopolska 53 409,60 0,00 13 352,40 0,00 66 762,00 0,00
Zachodniopomorska 15 552,00 427,20 3 888,00 106,00 19 440,00 533,20
Ziemi Lubuskiej 11 097,60 0,00 2 774,40 0,00 13 872,00 0,00
Razem 483 494,40 427,20 120 873,60 106,00 604 368,00 553,20
 
Chorągiew ZHP 2019 ROK
za II kwartał
podstawowa  składka członkowska kapitał żelazny Razem II kwartał 2019
naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka 21 537,60 21 537,60 5 384,40 5 384,40 26 922,00 26 922,00
Dolnośląska 28 266,40 28 286,40 7 071,60 7 071,60 35 358,00 35 358,00
Gdańska 30 134,40 0,00 7 533,60 0,00 37 668,00 0,00
Kielecka 16 939,20 16 939,20 4 234,80 4 234,80 21 174,00 21 174,00
Krakowska 37 032,00 37 032,00 9 258,00 9 258,00 46 290,00 46 290,00
Kujawsko-Pomorska 31 353,60 31 353,60 7 838,40 7 838,40 39 192,00 39 192,00
Lubelska 10 104,00 10 104,00 2 526,00 2 526,00 12 630,00 12 630,00
Łódzka 42 172,80  42 172,80 10 543,20 10 543,20 52 716,00 52 716,00
Mazowiecka 26 726,40 0,00 6 681,60 0,00 33 408,00 0,00
Opolska 8 097,60 0,00 2 024,40 0,00 10 122,00 0,00
Podkarpacka 19 924,80 0,00 4 981,20 0,00 24 906,00 0,00
Stołeczna 55 520,00 0,00 14 130,00 0,00 70 650,00 0,00
Śląska 58 728,00 58 728,00 14 682,00 14 682,00 73 410,00 73 410,00
Warmińsko-Mazurska 20 846,40 0,00 5 211,60 0,00 26 058,00 0,00
Wielkopolska 56 121,60 0,00 14 030,40 0,00 70 152,00 0,00
Zachodniopomorska 15 576,00  15 576,00 3 894,00 3 894,00 19 470,00 19 470,00
Ziemi Lubuskiej 11 438,40 0,00 2 859,60 0,00 19 470,00 19 470,00
Razem 491 539,20 261 729,60 122 884,80 65 432,40 614 424,00 327 162,00
 
Chorągiew ZHP 2019
za III kwartał
podstawowa  składka członkowska kapitał żelazny Razem III kwartał 2019
naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Razem
 
Chorągiew za IV kwartał
podstawowa  składka członkowska kapitał żelazny Razem IV kwartał 2019
naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Razem
 
Chorągiew Razem rok 2019
naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka 53 946,00 26 922,00
Dolnośląska 70 044,00 35 358,00
Gdańska 74 862,00 0,00
Kielecka 42 492,00 21 174,00
Krakow
91 848,00
46 290,00
Kujawsko-Pomorska 77 358,00 39 192,00
Lubelska 23 934,00 12 630,00
Łódzka 104 700,00 52 716,00
Mazowiecka 67 122,00 0,00
Opolska 19 836,00 0,00
Podkarpacka 50 208,00 0,00
Stołeczna 140 430,00 0,00
Śląska 146 754,00 73 410,00
Warmińsko-Mazurska 51 264,00 0,00
Wielkopolska 136 914,00 0,00
Zachodniopomorska 38 910,00 20 003,20
Ziemi Lubuskiej 28 170,00 0,00
Razem 1 218 792,00 327 695,20
 
Chorągiew zostało do zapłaty za lata 2010-2018 zostało do zapłaty za rok 2019 do zapłaty zostało
za lata
2010-2019
Białostocka 0,00 26 922,00 26 922,00
Dolnośląska 0,00 35 358,00 35 358,00
Gdańska 0,00 0,00 0,00
Kielecka 0,00 21 174,00 21 174,00
Krakowska 0,00 46 290,00 46 290,00
Kujawsko-Pomorska 0,00 39 192,00 39 192,00
Lubelska 25 091,20 12 630,00 37 721,20
Łódzka 0,00 52 716,00 52 716,00
Mazowiecka 0,00 0,00 0,00
Opolska 0,00 0,00 0,00
Podkarpacka 56 732,34 0,00 56 732,34
Stołeczna 0,00 0,00 0,00
Śląska 0,00 73 410,00 73 410,00
Warmińsko-Mazurska 19 204,77 0,00 19 204,77
Wielkopolska 313,20 0,00 313,20
Zachodniopomorska 9 187,68 20 003,20 29 190,88
Ziemi Lubuskiej 97 000,00 0,00 97 000,00
Razem 207 529,19 327 695,20 535 224,39

PASSWORD RESET

Zaloguj się