zhp.pl

Start Sprawy członkowskie Składki członkowskie

Składki członkowskie

Zaległości Chorągwi ZHP z tytułu składek członkowskich n/dz. 31.12.2017 r.

Chorągiew ZHP 2010 2012 2013 2016 RAZEM
Białostocka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dolnośląska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gdańska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kielecka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krakowska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kujawsko-Pomorska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lubelska 0,00 4 968,00 25 091,20 0,00 30 059,20
Łódzka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mazowiecka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opolska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podkarpacka 0,00 0,00 0,00 31 492,80 31 492,80
Stołeczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Śląska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Warmińsko-Mazurska 0,00 0,00 0,00 19 204,77 19 204,77
Wielkopolska 313,20 0,00 0,00 0,00 313,20
Zachodniopomorska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ziemi Lubuskiej 0,00 0,00 0,00 19 192,00 19 192,00
Razem 313,20 4 968,00 25 091,20 69 889,57 100 261,97

 

Zobowiązania Chorągwi ZHP z tytułu składek członkowskich za rok 2017   n/dz  31.12.2017r.

Chorągiew ZHP 2017
za I kwartał za II kwartał za III kwartał za IV kwartał Razem rok 2017
naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka 21 888,00 0,00  22 075,20  0,00  22 396,80 0,00 24 996,00 0,00 91 356,00  0,00
Dolnośląska 28 560,00 0,00 28 843,20 0,00 27 902,40 0,00 33 600,00 0,00 118 905,60 0,00
Gdańska 29 059,20 0,00 29 822,40 0,00  29 808,00 0,00 35 784,00 0,00 124 473,60  0,00
Kielecka 17 856,00  0,00 18 004,80 0,00  18 398,40 0,00 21 306,00 0,00 75 565,20 0,00
Krakowska 38 160,00 0,00 38 059,20  0,00 38 812,80 0,00 45 048,00 0,00 160 080,00  0,00
Kujawsko-Pomorska 27 820,80 0,00 27 878,40 0,00 27 609,60 0,00 33 900,00 0,00 117 208,80 0,00
Lubelska 7 425,60 0,00 6 763,20 0,00  7 161,60 0,00 8 670,00 0,00 30 020,40 0,00
Łódzka 43 041,60 0,00 43 099,20  0,00  43 243,20 0,00 51 450,00 0,00 180 834,00   0,00
Mazowiecka 26 793,60 0,00 27 542,40 0,00  28 027,20 0,00 33 600,00 0,00 0,00 0,00
Opolska 8 448,00 0,00 8 534,40 0,00  8 500,80 0,00 9 570,00 0,00 35 053,20 0,00
Podkarpacka 21 643,20 0,00 22 891,20 22 891,20  22 982,40 22 982,40 27 072,00 27 072,00 94 588,80 72 945,60
Stołeczna 59 251,20 0,00 58 521,60 0,00  60 057,60 0,00 70 326,00 15 954,00 248 156,40 15 954,00
Śląska 58 867,20 0,00 59 966,40 0,00  60 604,80 0,00 71 178,00 0,00 250 616,40 0,00
Warmińsko-Mazurska 16 910,40 0,00 17 956,80 0,00  18 561,60 0,00 22 914,00 0,00 76 342,80 0,00
Wielkopolska 55 008,00 0,00 56 188,80 0,00  57 076,80 0,00 68 568,00 0,00 236 841,60 0,00
Zachodniopomorska 16 195,20 0,00 16 540,80 0,00  16 190,40 0,00 19 224,00 0,00 68 150,40  0,00
Ziemi Lubuskiej 12 196,80 12 196,80 12 921,60 12 921,60  13 075,20 13 075,20 15 132,00 15 132,00 53 325,60 53 325,60
Razem 489 124,80  12 196,80 495 609,60 35 812,80 500 409,60 36 057,60 592 338,00 58 158,00 2 077 482,00 142 225,20

 

Zobowiązania Chorągwi ZHP z tytułu składek członkowskich za IV kwartał 2017 roku  n/dz  31.12.2017r.

Chorągiew ZHP IV kwartał 2017 roku
podstawowa składka członkowska kapitał żelazny Razem IV kwartał
2017 roku
naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka 19 996,80 0,00  4 999,20  0,00  24 996,00 0,00
Dolnośląska 26 880,00 0,00 6 720,00 0,00 33 600,00 0,00
Gdańska 28 627,20 0,00 7 156,80 0,00  35 784,00 0,00
Kielecka 17 044,80  0,00 4 261,20 0,00  21 306,00 0,00
Krakowska 36 038,40 0,00 9 009,60  0,00 45 048,00 0,00
Kujawsko-Pomorska 27 120,00 0,00 6 780,00 0,00 33 900,00 0,00
Lubelska 6 936,00 0,00 1 734,00 0,00  8 670,00 0,00
Łódzka 41 160,00 0,00 10 290,00  0,00  51 450,00 0,00
Mazowiecka 26 880,00 0,00 6 720,00 0,00  33 600,00 0,00
Opolska 7 656,00 0,00 1 914,00 0,00  9 570,00 0,00
Podkarpacka 21 657,60 21 657,60 5 414,40 5 414,40  27 072,00 27 072,00
Stołeczna 56 260,80 12 763,20 14 065,20 3 190,80  70 326,00 15 954,00
Śląska 56 942,40 0,00 14 235,60 0,00  71 178,00 0,00
Warmińsko-Mazurska 18 331,20 0,00 4 582,80 0,00  22 914,00 0,00
Wielkopolska 54 854,40 0,00 13 713,60 0,00  68 568,00 0,00
Zachodniopomorska 15 379,20 0,00 3 844,80 0,00  19 224,00 0,00
Ziemi Lubuskiej 12 105,60 12 105,60 3 026,40 3 026,40  15 132,00 15 132,00
Razem 473 870,40  46 526,40 118 467,60 11 631,60 592 338,00 58 158,00

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się