zhp.pl

Start Sprawy członkowskie Składki członkowskie

Składki członkowskie

Zaległości Chorągwi ZHP z tytułu składek członkowskich n/dz. 5.02.2019 r.

Zobowiązania Chorągwi ZHP z tytułu składek członkowskichza 2010-2018  n/dz. 05 luty 2019 r.
Chorągiew ZHP 2010 2012 2013 2016 2017 2 018 składki  2010-2018
do zapłaty do zapłaty do zapłaty do zapłaty podstawowa składka członkowska kapitał żelazny RAZEM 2017 podstawowa składka członkowska kapitał żelazny RAZEM 2018 RAZEM
do zapłaty do zapłaty do zapłaty do zapłaty do zapłaty do zapłaty
1 Białostocka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Dolnośląska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Gdańska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Kielecka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Krakowska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Kujawsko-Pomorska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Lubelska 0,00 4 968,00 25 091,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 059,20
8 Łódzka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Mazowiecka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Opolska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Podkarpacka 0,00 0,00 0,00 31 492,80 45 873,60 0,00 45 873,60 0,00 0,00 77 366,40
12 Stołeczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Śląska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Warmińsko-Mazurska 0,00 0,00 0,00 19 204,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 204,77
15 Wielkopolska 313,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,20
16 Zachodniopomorska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 541,68 228,00 9 769,68 9 769,68
17 Ziemi Lubuskiej 0,00 0,00 0,00 19 192,00 50 299,20 3 026,40 53 325,60 35 534,40 8 883,60 44 418,00 116 935,60
Razem 313,20 4 968,00 25 091,20 69 889,57 96 172,80 3 026,40 99 199,20 45 076,08 9 111,60 54 187,68 253 648,85
 
Chorągiew ZHP 2010 2012 2013 2016 2017 2018 2019 Razem 2010-2019
do zapłaty do zapłaty do zapłaty do zapłaty do zapłaty do zapłaty do zapłaty do zapłaty
1 Białostocka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Dolnośląska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Gdańska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Kielecka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Krakowska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Kujawsko-Pomorska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Lubelska 0,00 4 968,00 25 091,20 0,00 0,00 0,00 0,00 30 059,20
8 Łódzka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Mazowiecka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Opolska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Podkarpacka 0,00 0,00 0,00 31 492,80 45 873,60 0,00 0,00 77 366,40
12 Stołeczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Śląska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Warmińsko-Mazurska 0,00 0,00 0,00 19 204,77 0,00 0,00 0,00 19 204,77
15 Wielkopolska 313,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,20
16 Zachodniopomorska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 769,68 0,00 9 769,68
17 Ziemi Lubuskiej 0,00 0,00 0,00 19 192,00 53 325,60 44 418,00 0,00 116 935,60
Razem 313,20 4 968,00 25 091,20 69 889,57 99 199,20 54 187,68 0,00 253 648,85
 
Chorągiew ZHP 2019 ROK
za I kwartał
podstawowa  składka członkowska kapitał żelazny Razem I kwartał 2019
naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Razem
 
Chorągiew ZHP 2019 ROK
za II kwartał
podstawowa  składka członkowska kapitał żelazny Razem II kwartał 2019
naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Razem
 
Chorągiew ZHP 2019
za III kwartał
podstawowa  składka członkowska kapitał żelazny Razem III kwartał 2019
naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Razem
 
Chorągiew za IV kwartał
podstawowa  składka członkowska kapitał żelazny Razem IV kwartał 2019
naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Razem
 
Chorągiew Razem rok 2019
naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Razem
 
Chorągiew zostało do zapłaty za lata 2010-2018 zostało do zapłaty za rok 2019 do zapłaty zostało
za lata
2010-2019
Białostocka 0,00 0,00 0,00
Dolnośląska 0,00 0,00 0,00
Gdańska 0,00 0,00 0,00
Kielecka 0,00 0,00 0,00
Krakowska 0,00 0,00 0,00
Kujawsko-Pomorska 0,00 0,00 0,00
Lubelska 30 059,20 0,00 30 059,20
Łódzka 0,00 0,00 0,00
Mazowiecka 0,00 0,00 0,00
Opolska 0,00 0,00 0,00
Podkarpacka 77 366,40 0,00 77 366,40
Stołeczna 0,00 0,00 0,00
Śląska 0,00 0,00 0,00
Warmińsko-Mazurska 19 204,77 0,00 19 204,77
Wielkopolska 313,20 0,00 313,20
Zachodniopomorska 9 769,68 0,00 9 769,68
Ziemi Lubuskiej 116 935,60 0,00 116 935,60
Razem 253 648,85 0,00 253 648,85

PASSWORD RESET

Zaloguj się