zhp.pl

Start Sprawy członkowskie Składki członkowskie

Składki członkowskie

Zaległości Chorągwi ZHP z tytułu składek członkowskich n/dz. 09.08.2017 r.

Chorągiew ZHP 2008-2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 RAZEM
Białostocka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dolnośląska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gdańska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kielecka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krakowska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kujawsko-Pomorska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lubelska 0,00 0,00 4 968,00 25 091,20 0,00 0,00 0,00 30 059,20
Łódzka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mazowiecka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opolska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podkarpacka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 31 492,80 31 492,80
Stołeczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Śląska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Warmińsko-Mazurska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 606,36 25 606,36
Wielkopolska 0,00 313,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,20
Zachodniopomorska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ziemi Lubuskiej 0,00 0,00 0,00 14 000,00 2 000,00 0,00 19 192,00 35 192,00
Razem 0,00 313,20 4 968,00 39 091,20 2000,00 0,00 76 291,16 122 663,56

 

Zobowiązania Chorągwi ZHP z tytułu składek członkowskich za rok 2017  n/dz  09.08.2017r.

Chorągiew ZHP 2017
za I kwartał za II kwartał za III kwartał za IV kwartał Razem rok 2017
naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka 21 888,00 0,00  22 075,20  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 43 963,20  0,00
Dolnośląska 28 560,00 0,00 28 843,20 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 57 403,20 0,00
Gdańska 29 059,20 0,00 29 822,40 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 58 881,60  0,00
Kielecka 17 856,00  0,00 18 004,80 0,80  0,00 0,00  0,00 0,00 35 860,80 0,80
Krakowska 38 160,00 0,00 38 059,20  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 76 219,20  0,00
Kujawsko-Pomorska 27 820,80 0,00 27 878,40 6 698,40 0,00 0,00 0,00 0,00 55 699,20 6 698,40
Lubelska 7 425,60 0,00 6 763,20 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 14 188,80 0,00
Łódzka 43 041,60 0,00 43 099,20  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 86 140,80   0,00
Mazowiecka 26 793,60 0,00 27 542,40 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 54 336,40  0,00
Opolska 8 448,00 0,00 8 534,40 0,00  0,00

 

0,00  0,00 0,00 16 982,40 0,00
Podkarpacka 21 643,20 0,00 22 891,20 22 891,20  0,00 0,00  0,00 0,00 44 534,40 22 891,20
Stołeczna 59 251,20 0,00 58 521,60 7 790,40  0,00 0,00  0,00 0,00 117 772,80 7 790,40
Śląska 58 867,20 0,00 59 966,40 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 118 833,60 0,00
Warmińsko-Mazurska 16 910,40 0,00 17 956,80 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 34 867,20 0,00
Wielkopolska 55 008,00 0,00 56 188,80 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 111 196,80   0,00
Zachodniopomorska 16 195,20 0,00 16 540,80 216,00  0,00 0,00  0,00 0,00 32 736,80 216,00
Ziemi Lubuskiej 12 196,80 12 196,80 12 921,60 12 921,60  0,00 0,00  0,00 0,00 25 118,40 25 118,40
Razem 489 124,80  12 196 ,80 495 609,60 50 518,40 0,00 0,00 0,00 0,00 984 734,40 62 715,20

PASSWORD RESET

Zaloguj się