zhp.pl

Start Sprawy członkowskie Składki członkowskie

Składki członkowskie

Zaległości Chorągwi ZHP z tytułu składek członkowskich n/dz. 13.04.2018 r.

Chorągiew ZHP 2010 2012 2013 2016 2017 składki  2010-2017
do zapłaty do zapłaty do zapłaty do zapłaty podstawowa składka członkowska kapitał żelazny RAZEM 2017 RAZEM
 do zapłaty  do zapłaty  do zapłaty
Białostocka 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00
Dolnośląska 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00
Gdańska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kielecka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krakowska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kujawsko-Pomorska 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00
Lubelska 0,00 4 968,00 25 091,20 0,00 0,00 0,00 0,00 30 059,20
Łódzka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mazowiecka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opolska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podkarpacka 0,00 0,00 0,00 31 492,80 45 873,60 0,00 45 873,60 77 366,40
Stołeczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Śląska 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00
Warmińsko-Mazurska 0,00 0,00 0,00 19 204,77 0,00 0,00 0,00 19 204,77
Wielkopolska 313,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,20
Zachodniopomorska 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00
Ziemi Lubuskiej 0,00 0,00 0,00 19 192,00 50 299,20 3 026,40 53 325,60 72 517,60
Razem 313,20 4 968,00 25 091,20 69 889,57 96 172,80 3 026,40 99 199,20 199 461,17
 
Chorągiew ZHP 2018 ROK
za I kwartał Razem rok 2018
podstawowa  składka członkowska kapitał żelazny Razem I kwartał 2018
naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka 21 268,80 0,00 5 317,20 0,00 26 586,00 0,00 21 268,80 0,00
Dolnośląska 26 620,80 0,00 6 655,20 0,00 33 276,00 0,00 26 620,80 0,00
Gdańska 28 752,00 0,00 7 188,00 0,00 35 940,00 0,00 28 752,00 0,00
Kielecka 16 670,40 0,00 4 167,60 0,00 20 838,00 0,00 16 670,40 0,00
Krakowska 35 505,60 0,00 8 876,40 0,00 44 382,00 0,00 35 505,60 0,00
Kujawsko-Pomorska 27 960,00 0,00 6 990,00 0,00 34 950,00 0,00 27 960,00 0,00
Lubelska 7 574,40 0,00 1 893,60 0,00 9 468,00 0,00 7 574,40 0,00
Łódzka 40 454,40 0,00 10 113,60 0,00 50 568,00 0,00 40 454,40 0,00
Mazowiecka 26 568,00 0,00 6 642,00 0,00 33 210,00 0,00 26 568,00 0,00
Opolska 7 675,20 7 675,20 1 918,80 1 918,80 9 594,00 9 594,00 7 675,20 9 594,00
Podkarpacka 21 388,80 0,00 5 347,20 0,00 26 736,00 0,00 21 388,80 0,00
Stołeczna 53 736,00 0,00 13 434,00 0,00 67 170,00 0,00 53 736,00 0,00
Śląska 57 830,40 0,00 14 457,60 0,00 72 288,00 0,00 57 830,40 0,00
Warmińsko-Mazurska 17 889,60 0,00 4 472,40 0,00 22 362,00 0,00 17 889,60 0,00
Wielkopolska 54 196,80 0,00 13 549,20 0,00 67 746,00 0,00 54 196,80 0,00
Zachodniopomorska 15 720,00 172,80 3 930,00 43,20 19 650,00 216,00 15 720,00 216,00
Ziemi Lubuskiej 11 985,60 11 985,60 2 996,40 2 996,40 14 982,00 14 982,00 11 985,60 14 982,00
Razem 471 796,80 19 833,60 117 949,20 4 958,40 589 746,00 24 792,00 471 796,80 24 792,00
 
Chorągiew ZHP do zapłaty zostało
za lata 2010-2017
do zapłaty zostało
za rok 2018
do zapłaty zostało
za lata
2010-2018
Białostocka 0,00 0,00 0,00
Dolnośląska 0,00 0,00 0,00
Gdańska 0,00 0,00 0,00
Kielecka 0,00 0,00 0,00
Krakowska 0,00 0,00 0,00
Kujawsko-Pomorska 0,00 0,00 0,00
Lubelska 30 059,20 0,00 30 059,20
Łódzka 0,00 0,00 0,00
Mazowiecka 0,00 0,00 0,00
Opolska 0,00 9 594,00 9 594,00
Podkarpacka 77 366,40 0,00 77 366,40
Stołeczna 0,00 0,00 0,00
Śląska 0,00 0,00 0,00
Warmińsko-Mazurska 19 204,77 0,00 19 204,77
Wielkopolska 313,20 0,00 313,20
Zachodniopomorska 0,00 216,00 216,00
Ziemi Lubuskiej 72 517,60 14 982,00 87 499,60
Razem 199 461,17 24 792,00 224 253,17

PASSWORD RESET

Zaloguj się