zhp.pl

Start Sprawy członkowskie Składki członkowskie

Składki członkowskie

Zaległości Chorągwi ZHP z tytułu składek członkowskich n/dz. 23.10.2018 r.

Chorągiew ZHP 2010 2012 2013 2016 2017 składki  2010-2017
do zapłaty do zapłaty do zapłaty do zapłaty podstawowa składka członkowska kapitał żelazny RAZEM 2017 RAZEM
 do zapłaty  do zapłaty  do zapłaty
Białostocka 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00
Dolnośląska 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00
Gdańska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kielecka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krakowska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kujawsko-Pomorska 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00
Lubelska 0,00 4 968,00 25 091,20 0,00 0,00 0,00 0,00 30 059,20
Łódzka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mazowiecka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opolska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podkarpacka 0,00 0,00 0,00 31 492,80 45 873,60 0,00 45 873,60 77 366,40
Stołeczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Śląska 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00
Warmińsko-Mazurska 0,00 0,00 0,00 19 204,77 0,00 0,00 0,00 19 204,77
Wielkopolska 313,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,20
Zachodniopomorska 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00
Ziemi Lubuskiej 0,00 0,00 0,00 19 192,00 50 299,20 3 026,40 53 325,60 72 517,60
Razem 313,20 4 968,00 25 091,20 69 889,57 96 172,80 3 026,40 99 199,20 199 461,17
 
Chorągiew ZHP 2018 ROK
za I kwartał
podstawowa  składka członkowska kapitał żelazny Razem I kwartał 2018
naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka 21 268,80 0,00 5 317,20 0,00 26 586,00 0,00
Dolnośląska 26 620,80 0,00 6 655,20 0,00 33 276,00 0,00
Gdańska 28 752,00 0,00 7 188,00 0,00 35 940,00 0,00
Kielecka 16 670,40 0,00 4 167,60 0,00 20 838,00 0,00
Krakowska 35 505,60 0,00 8 876,40 0,00 44 382,00 0,00
Kujawsko-Pomorska 27 960,00 0,00 6 990,00 0,00 34 950,00 0,00
Lubelska 7 574,40 0,00 1 893,60 0,00 9 468,00 0,00
Łódzka 40 454,40 0,00 10 113,60 0,00 50 568,00 0,00
Mazowiecka 26 568,00 0,00 6 642,00 0,00 33 210,00 0,00
Opolska 7 675,20 0,00 1 918,80 0,00 9 594,00 0,00
Podkarpacka 21 388,80 0,00 5 347,20 0,00 26 736,00 0,00
Stołeczna 53 736,00 0,00 13 434,00 0,00 67 170,00 0,00
Śląska 57 830,40 0,00 14 457,60 0,00 72 288,00 0,00
Warmińsko-Mazurska 17 889,60 0,00 4 472,40 0,00 22 362,00 0,00
Wielkopolska 54 196,80 0,00 13 549,20 0,00 67 746,00 0,00
Zachodniopomorska 15 720,00 172,80 3 930,00 43,20 19 650,00 216,00
Ziemi Lubuskiej 11 985,60 0,00 2 996,40 0,00 14 982,00 0,00
Razem 471 796,80 172,80 117 949,20 43,20 589 746,00 216,00
 
Chorągiew ZHP 2018 ROK
za II kwartał
podstawowa  składka członkowska kapitał żelazny Razem II kwartał 2018
naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka 21 451,20 0,00 5 362,80 0,00 26 814,00 0,00
Dolnośląska 27 158,40 0,00 6 789,60 0,00 33 948,00 0,00
Gdańska 29 064,00 0,00 7 266,00 0,00 36 330,00 0,00
Kielecka 16 324,80 0,00 4 081,20 0,00 20 406,00 0,00
Krakowska 37 003,20 0,00 9 250,80 0,00 46 254,00 0,00
Kujawsko-Pomorska 28 123,20 0,00 7 030,80 0,00 35 154,00 0,00
Lubelska 8 424,00 0,00 2 106,00 0,00 10 530,00 0,00
Łódzka 40 867,20 0,00 10 216,80 0,00 51 084,00  0,00
Mazowiecka 26 380,80 0,00 6 595,20 0,00 32 976,00 0,00
Opolska 7 747,20 0,00 1 936,80 0,00 9 684,00 0,00
Podkarpacka 21 777,60 0,00 5 444,40 0,00 27 222,00 0,00
Stołeczna 54 849,60 0,00 13 712,40 0,00 68 562,00 0,00
Śląska 56 726,40 0,00 14 181,60 0,00 70 908,00 0,00
Warmińsko-Mazurska 19 435,20 0,00 4 858,80 0,00 24 294,00 0,00
Wielkopolska 55 104,00 0,00 13 776,00 0,00 68 880,00 0,00
Zachodniopomorska 15 998,40 134,40 3 999,60 33,60 19 998,00 168,00
Ziemi Lubuskiej 11 870,40 11 870,40 2 967,60 2 967,60 14 838,00 14 838,00
Razem 478 305,60 12 004,80 119 576,40 3 001,20 597 882,00 15 006,00
 
Chorągiew ZHP 2018
za III kwartał
podstawowa  składka członkowska kapitał żelazny Razem III kwartał 2018
naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka 21 542,40 0,00 5 385,60 0,00 26 928,00 0,00
Dolnośląska 27 100,80 0,00 6 775,20 0,00 33 876,00 0,00
Gdańska 28 857,60 0,00 7 214,40 0,00 36 072,00 0,00
Kielecka 16 608,00 0,00 4 152,00 0,00 20 760,00 0,00
Krakowska 37 300,80 0,00 9 325,20 0,00 46 626,00 0,00
Kujawsko-Pomorska 29 073,60 0,00 7 268,40 0,00 36 342,00 0,00
Lubelska 8 659,20 0,00 2 164,80 0,00 10 824,00 0,00
Łódzka 40 728,00 0,00 10 182,00 0,00 50 910,00 0,00
Mazowiecka 26 841,60 0,00 6 710,40 0,00 33 552,00 0,00
Opolska 7 718,40 7 718,40 1 929,60 1 929,60 9 648,00 9 648,00
Podkarpacka 20 510,40 0,00 5 127,60 0,00 25 638,00 0,00
Stołeczna 56 140,80 1 209,60 14 035,20 302,40 70 176,00 1 512,00
Śląska 56 659,20 0,00 14 164,80 0,00 70 824,00 0,00
Warmińsko-Mazurska 20 308,80 0,00 5 077,20  0,00 25 386,00 0,00
Wielkopolska 54 681,60 0,00 13 670,40 0,00 68 352,00 0,00
Zachodniopomorska 16 344,00 292,80 4 086,00 73,20 20 430,00 366,00
Ziemi Lubuskiej 12 182,40 12 182,40 3 045,60 3 045,60 15 228,00 15 228,00
Razem 481 257,60 21 403,20 120 314,40 5 350,80 601 572,00 26 754,00
 
Razem rok 2018
Chorągiew ZHP naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka 80 328,00 0,00
Dolnośląska 101 100,00 0,00
Gdańska 108 342,00 0,00
Kielecka 62 004,00 0,00
Krakowska 137 262,00 0,00
Kujawsko-Pomorska 106 446,00 0,00
Lubelska 30 822,00 0,00
Łódzka 152 562,00 0,00
Mazowiecka 99 738,00 0,00
Opolska 28 926,00 9 648,00
Podkarpacka 79 596,00 0,00
Stołeczna 205 908,00 1512,00
Śląska 214 020,00 0,00
Warmińsko-Mazurska 72 042,00 0,00
Wielkopolska 204 978,00 0,00
Zachodniopomorska 60 078,00 750,00
Ziemi Lubuskiej 45 048,00 30 066,00
Razem 1 549 309,20 41 976,00
 
Chorągiew ZHP zostało do zapłaty za lata 2010-2017 zostało do zapłaty za rok 2018 do zapłaty zostało
za lata
2010-2018
Białostocka 0,00 0,00 0,00
Dolnośląska 0,00 0,00 0,00
Gdańska 0,00 0,00 0,00
Kielecka 0,00 0,00 0,00
Krakowska 0,00 0,00 0,00
Kujawsko-Pomorska 0,00 0,00 0,00
Lubelska 30 059,20 0,00 30 059,20
Łódzka 0,00 0,00 0,00
Mazowiecka 0,00 0,00 0,00
Opolska 0,00 9 648,00 9 648,00
Podkarpacka 77 366,40 0,00 77 366,40
Stołeczna 0,00 1 512,00 1 512,00
Śląska 0,00 0,00 0,00
Warmińsko-Mazurska 19 204,77 0,00 19 204,77
Wielkopolska 313,20 0,00 313,20
Zachodniopomorska 0,00 750,00 750,00
Ziemi Lubuskiej 72 517,60 30 066,00 102 583,60
Razem 199 461,17 41 976,00 241 437,17

PASSWORD RESET

Zaloguj się