zhp.pl

Start Sprawy członkowskie Składki członkowskie

Składki członkowskie

Zaległości Chorągwi ZHP z tytułu składek członkowskich n/dz. 26.01.2017 r.

Chorągiew ZHP 2008-2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 RAZEM
Białostocka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dolnośląska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gdańska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kielecka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krakowska 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
Kujawsko-Pomorska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lubelska 0,00 0,00 4968,00 25 091,20 0,00 0,00 0,00 30 059,20
Łódzka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mazowiecka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opolska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podkarpacka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  42 081,60 0,00 42 081,60
Stołeczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Śląska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Warmińsko-Mazurska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wielkopolska 0,00 313,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,20
Zachodniopomorska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ziemi Lubuskiej 0,00 0,00 0,00 14 000,00 2 000,00 0,00 0,00 16 000,00
Razem 10 000,00 313,20 4 968,00 39 091,20 2000,00 42 081,60 98 454,00 0,00

 

Zobowiązania Chorągwi ZHP z tytułu składek członkowskich za rok 2016  n/dz 26.01.2017 r.

Chorągiew ZHP 2016
za I kwartał za II kwartał za III kwartał za IV kwartał Razem rok 2016
naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka 18 849,60 0,00  20 227,20 0,00  21 336,00 0,00  19 896,00 0,00 80 308,80 0,00
Dolnośląska 27 912,00 0,00 28 440,00 0,00 29 385,60 0,00  29 308,80 0,00 115 046,40 0,00
Gdańska 26 985,60 0,00 28 118,40 0,00  29 803,20 0,00  29 428,80 0,00 114 336,00 0,00
Kielecka 17 366,40  0,00 17 529,60 0,00  17 390,04 0,00  17 548,80 0,00 69 835,20 0,00
Krakowska 34 780,80 0,00 35 966,40 0,00 37 905,60 0,00  38 136,00 0,00 146 788,80 0,00
Kujawsko-Pomorska 26 524,80 0,00 27 542,40 0,00 28 190,40 0,00  27 360,00 12 000,00 109 617,60 12 000,00
Lubelska 6201,60 0,00 6 427,20 0,00  6 499,20 0,00  6 782,40 6 782,40 25 910,40 6 782,40
Łódzka 42 571,20 0,00 43 108,80 0,00  44 755,20 0,00  43 742,40 0,00 174 177,60 0,00
Mazowiecka 25 291,20 0,00 27 398,40 0,00  28 123,20 0,00  26 328,00 0,00 107 140,80  0,00
Opolska 8 164,80 0,00 8 294,40 0,00  8 707,20

 

0,00  8 553,60 0,00 33 720,00 0,00
Podkarpacka 22 315,20 0,00 22 497,60 0,00  23 203,20 8 203,20  23 289,60 23 289,60 91 305,60 31 492,80
Stołeczna 55 972,80 0,00 57 403,20 0,00  61 910,40 0,00  59 241,60 0,00 234 528,00 0,00
Śląska 54 264,00 0,00 58 598,40 0,00  59 678,40 0,00  57 120,00 0,00 229 660,80 0,00
Warmińsko-Mazurska 15 460,80 0,00 15 940,80 9 953,41  15 940,80 15 984,00  16 708,80 16 708,80 64 094,40 42 646,21
Wielkopolska 53 203,20 0,00 54 624,00 0,00  55 459,20 0,00  55 334,40 0,00 218 620,80  0,00
Zachodniopomorska 14 937,60 0,00 16 243,20 0,00  16 982,40 0,00  16 718,40 0,00 64 881,60 0,00
Ziemi Lubuskiej 11 409,60 0,00 11 860,80 0,00  12 120,00 7 000,00  12 192,00 12 192,00 47 582,40 19 192,00
Razem 462 211,20  0,00 480 220,80 9 953,41 497 433,60 31 187,20 487 689,60 71 172,80 1 927 555,20 112 313,41

PASSWORD RESET

Zaloguj się