zhp.pl

Start Sprawy członkowskie Składki członkowskie

Składki członkowskie

Zaległości Chorągwi ZHP z tytułu składek członkowskich n/dz. 31.03.2019 r.

Chorągiew ZHP 2010 2012 2013 2016 2017 2018 2019 Razem 2010-2019
do zapłaty do zapłaty do zapłaty do zapłaty do zapłaty do zapłaty do zapłaty do zapłaty
1 Białostocka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 024,00 27 024,00
2 Dolnośląska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Gdańska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Kielecka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Krakowska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Kujawsko-Pomorska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 166,00 38 166,00
7 Lubelska 0,00 16,90 25 091,20 0,00 0,00 0,00 0,80 25 108,90
8 Łódzka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Mazowiecka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Opolska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Podkarpacka 0,00 0,00 0,00 31 492,80 45 873,60 0,00 0,00 77 366,40
12 Stołeczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 780,00 69 780,00
13 Śląska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 344,00 73 344,00
14 Warmińsko-Mazurska 0,00 0,00 0,00 19 204,77 0,00 0,00 25 206,00 44 410,77
15 Wielkopolska 313,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,20
16 Zachodniopomorska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 379,68 3 570,00 12 949,68
17 Ziemi Lubuskiej 0,00 0,00 0,00 0,00 53 325,60 44 418,00 0,00 97 743,60
Razem 313,20 16,90,00 25 091,20 69 889,57 99 199,20 53 797,68 237 090,80 466 206,55
 
Chorągiew ZHP 2019 ROK
za I kwartał
podstawowa  składka członkowska kapitał żelazny Razem I kwartał 2019
naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka 21 619,20 21 619,20 5 404,80 5 404,80 27 024,00 27 024,00
Dolnośląska 27 748,80 0,00 6 937,20 0,00 34 686,00 0,00
Gdańska 29 755,20 0,00 7 438,80 0,00 37 194,00 0,00
Kielecka 17 054,40 0,00 4 263,60 0,00 23 318,00 0,00
Krakowska 36 446,40  0,00 9 111,60 0,00 45 558,00 0,00
Kujawsko-Pomorska 30 532,80 30 532,80 7 633,20 7 633,20 38 166,00 38 166
Lubelska 9 043,20 0,00 2 260,80 0,80 11 304,00 0,80
Łódzka 41 587,20 0,00 10 396,80 0,00 51 984,00 0,00
Mazowiecka 26 971,20 0,00 6 742,80 0,00 33 714,00 0,00
Opolska 7 771,20 0,00 1 942,80 0,00 9 714,00 0,00
Podkarpacka 20 241,60 0,00 5 060,40 0,00 25 302,00 0,00
Stołeczna 55 824,00 55 824,00 13 956,00 13 956,00 69 780,00 69 780,00
Śląska 58 675,20 58 675,20 14 668,80 14 668,80 73 344,00 73 344,00
Warmińsko-Mazurska 20 164,80 20 164,80 5 041,20 5 041,20 25 206,00 25 206,00
Wielkopolska 53 409,60 0,00 13 352,40 0,00 66 762,00 0,00
Zachodniopomorska 15 552,00 2 856,00 3 888,00 714,00 19 440,00 3 570,00
Ziemi Lubuskiej 11 097,60 0,00 2 774,40 0,00 13 872,00 0,00
Razem 483 494,40 189 672,00 120 873,60 47 418,80 604 368,00 237 090,80
 
Chorągiew ZHP 2019 ROK
za II kwartał
podstawowa  składka członkowska kapitał żelazny Razem II kwartał 2019
naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Razem
 
Chorągiew ZHP 2019
za III kwartał
podstawowa  składka członkowska kapitał żelazny Razem III kwartał 2019
naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Razem
 
Chorągiew za IV kwartał
podstawowa  składka członkowska kapitał żelazny Razem IV kwartał 2019
naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Razem
 
Chorągiew Razem rok 2019
naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka 27 024,00 27 024,00
Dolnośląska 34 686,00 0,00
Gdańska 37 194,00 0,00
Kielecka 21 318,00 0,00
Krakowska 45 558,00 0,00
Kujawsko-Pomorska 38 166,00 38 166,00
Lubelska 11 304,00 0,80
Łódzka 51 984,00 0,00
Mazowiecka 33 714,00 0,00
Opolska 9 714,00 0,00
Podkarpacka 25 302,00 0,00
Stołeczna 69 780,00 69 780,00
Śląska 73 344,00 73 344,00
Warmińsko-Mazurska 25 206,00 25 206,00
Wielkopolska 66 762,00 0,00
Zachodniopomorska 19 440,00 3 570,00
Ziemi Lubuskiej 13 872,00 0,00
Razem 604 368,00 237 090,80
 
Chorągiew zostało do zapłaty za lata 2010-2018 zostało do zapłaty za rok 2019 do zapłaty zostało
za lata
2010-2019
Białostocka 0,00 27 024,00 27 024,00
Dolnośląska 0,00 0,00 0,00
Gdańska 0,00 0,00 0,00
Kielecka 0,00 0,00 0,00
Krakowska 0,00 0,00 0,00
Kujawsko-Pomorska 0,00 38 166,00 38 166,00
Lubelska 25 108,10 0,00 25 108,90
Łódzka 0,00 0,00 0,00
Mazowiecka 0,00 0,00 0,00
Opolska 0,00 0,00 0,00
Podkarpacka 77 366,40 0,00 77 366,40
Stołeczna 0,00 69 780,00 69 780,00
Śląska 0,00 73 344,00 73 344,00
Warmińsko-Mazurska 19 204,77 25 206,00 44 410,77
Wielkopolska 313,20 0,00 313,20
Zachodniopomorska 9 379,68 3 570,00 12 949,68
Ziemi Lubuskiej 97 743,60 0,00 97 743,60
Razem 229 115,75 237 090,80 466 206,55

PASSWORD RESET

Zaloguj się