zhp.pl

Start Sprawy członkowskie Składki członkowskie

Składki członkowskie

Zaległości Chorągwi ZHP z tytułu składek członkowskich n/dz. 11.10.2019 r.

Chorągiew ZHP 2010 2012 2013 2016 2017 2018 2019 Razem 2010-2019
do zapłaty do zapłaty do zapłaty do zapłaty do zapłaty do zapłaty do zapłaty do zapłaty
1 Białostocka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Dolnośląska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Gdańska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Kielecka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Krakowska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Kujawsko-Pomorska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Lubelska 0,00 0,00 25 091,20 0,00 0,00 0,00 0,00 25 091,20
8 Łódzka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Mazowiecka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Opolska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Podkarpacka 0,00 0,00 0,00 5 858,74 45 873,60 0,00 0,00 51 732,34
12 Stołeczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Śląska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Warmińsko-Mazurska 0,00 0,00 0,00 19 204,77 0,00 0,00 0,00 19 204,77
15 Wielkopolska 313,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,20
16 Zachodniopomorska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 187,68 1 085,20 10 272,88
17 Ziemi Lubuskiej 0,00 0,00 0,00 0,00 51 582,00 44 418,00 0,00 96 000,00
Razem 313,20 0,00 25 091,20 25 063,51 97 455,60 53 605,68 1 085,20 202 614,39
Chorągiew ZHP 2019 ROK
za I kwartał
podstawowa  składka członkowska kapitał żelazny Razem I kwartał 2019
naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka 21 619,20 0,00 5 404,80 0,00 27 024,00 0,00
Dolnośląska 27 748,80 0,00 6 937,20 0,00 34 686,00 0,00
Gdańska 29 755,20 0,00 7 438,80 0,00 37 194,00 0,00
Kielecka 17 054,40 0,00 4 263,60 0,00 23 318,00 0,00
Krakowska 36 446,40  0,00 9 111,60 0,00 45 558,00 0,00
Kujawsko-Pomorska 30 532,80 0,00 7 633,20 0,00 38 166,00 0,00
Lubelska 9 043,20 0,00 2 260,80 0,00 11 304,00 0,00
Łódzka 41 587,20 0,00 10 396,80 0,00 51 984,00 0,00
Mazowiecka 26 971,20 0,00 6 742,80 0,00 33 714,00 0,00
Opolska 7 771,20 0,00 1 942,80 0,00 9 714,00 0,00
Podkarpacka 20 241,60 0,00 5 060,40 0,00 25 302,00 0,00
Stołeczna 55 824,00 0,00 13 956,00 0,00 69 780,00 0,00
Śląska 58 675,20 0,00 14 668,80 0,00 73 344,00 0,00
Warmińsko-Mazurska 20 164,80 0,00 5 041,20 0,00 25 206,00 0,00
Wielkopolska 53 409,60 0,00 13 352,40 0,00 66 762,00 0,00
Zachodniopomorska 15 552,00 427,20 3 888,00 106,00 19 440,00 533,20
Ziemi Lubuskiej 11 097,60 0,00 2 774,40 0,00 13 872,00 0,00
Razem 483 494,40 427,20 120 873,60 106,00 604 368,00 553,20
 
Chorągiew ZHP 2019 ROK
za II kwartał
podstawowa  składka członkowska kapitał żelazny Razem II kwartał 2019
naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka 21 537,60 0,00 5 384,40 0,00 26 922,00 0,00
Dolnośląska 28 266,40 0,00 7 071,60 0,00 35 358,00 0,00
Gdańska 30 134,40 0,00 7 533,60 0,00 37 668,00 0,00
Kielecka 16 939,20 0,00 4 234,80 0,00 21 174,00 0,00
Krakowska 37 032,00 0,00 9 258,00 0,00 46 290,00 0,00
Kujawsko-Pomorska 31 353,60 0,00 7 838,40 0,00 39 192,00 0,00
Lubelska 10 104,00 0,00 2 526,00 0,00 12 630,00 0,00
Łódzka 42 172,80 0,00 10 543,20 0,00 52 716,00 0,00
Mazowiecka 26 726,40 0,00 6 681,60 0,00 33 408,00 0,00
Opolska 8 097,60 0,00 2 024,40 0,00 10 122,00 0,00
Podkarpacka 19 924,80 0,00 4 981,20 0,00 24 906,00 0,00
Stołeczna 55 520,00 0,00 14 130,00 0,00 70 650,00 0,00
Śląska 58 728,00 0,00 14 682,00 0,00 73 410,00 0,00
Warmińsko-Mazurska 20 846,40 0,00 5 211,60 0,00 26 058,00 0,00
Wielkopolska 56 121,60 0,00 14 030,40 0,00 70 152,00 0,00
Zachodniopomorska 15 576,00  148,8 3 894,00 37,2 19 470,00 186,00
Ziemi Lubuskiej 11 438,40 0,00 2 859,60 0,00 19 470,00 0,00
Razem 491 539,20  148,8 122 884,80 37,2 614 424,00 186,00
 
Chorągiew ZHP 2019 ROK
za III kwartał
podstawowa  składka członkowska kapitał żelazny Razem III kwartał 2019
naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka 20 524,80 0,00 5 131,20 0,00 25 656,00 0,00
Dolnośląska 28 132,80 0,00 7 033,20 0,00 35 166,00 0,00
Gdańska 30 643,20 0,00 7 660,80 0,00 38 304,00 0,00
Kielecka 17 256,00 0,00 4 314,00 0,00 21 570,00 0,00
Krakowska 37 848,00 0,00 9 462,00 0,00 47 310,00 0,00
Kujawsko-Pomorska 31 185,60 0,00 7 796,40 0,00 38 982,00 0,00
Lubelska 10 219,20 0,00 2 554,80 0,00 12 774,00 0,00
Łódzka 44 275,20 0,00 11 068,80 0,00 55 344,00 0,00
Mazowiecka 26 524,80 0,00 6 631,20 0,00 33 156,00 0,00
Opolska 7 972,80 0,00 1 993,20 0,00 9 966,00 0,00
Podkarpacka 20 001,60 0,00 5 000,40 0,00 25 002,00 0,00
Stołeczna 59 131,20 0,00 14 782,80 0,00 73 914,00 0,00
Śląska 59 462,40 0,00 14 865,60 0,00 74 328,00 0,00
Warmińsko-Mazurska 21 902,40 0,00 5 475,60 0,00 27 378,00 0,00
Wielkopolska 58 291,20 0,00 14 572,80 0,00 72 864,00 0,00
Zachodniopomorska 15 667,20 292,80 3 916,80 73,20 19 584,00 366,00
Ziemi Lubuskiej 11 726,40 0,00 2 931,60 0,00 14 658,00 0,00
Razem 500 764,80 292,80 125 191,20 73,20 625 956,00 366,00
Chorągiew za IV kwartał
podstawowa  składka członkowska kapitał żelazny Razem IV kwartał 2019
naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Razem
 
Chorągiew Razem rok 2019
naliczenie do zapłaty zostało
Białostocka 79 602,00 0,00
Dolnośląska 105 210,00 0,00
Gdańska 113 166,00 0,00
Kielecka 64 062,00 0,00
Krakowska 139 158,00 0,00
Kujawsko-Pomorska 116 340,00 0,00
Lubelska 36 708,00 0,00
Łódzka 160 044,00 0,00
Mazowiecka 100 278,00 0,00
Opolska 29 904,00 0,00
Podkarpacka 75 210,00 0,00
Stołeczna 214 344,20 0,00
Śląska 221 082,00 0,00
Warmińsko-Mazurska 78 642,00 0,00
Wielkopolska 209 778,00 0,00
Zachodniopomorska 58 494,00 1085,2
Ziemi Lubuskiej 42 828,00 0,00
Razem 1 844 850,20 1085,2
Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się