zhp.pl

Start Sprawy członkowskie Karta członkowska Karta członkowska – serwis

Karta członkowska – serwis

FAQ
Wyjaśnienie wielu szczegółowych kwestii znajduje się w dziale FAQ – niniejszego serwisu.

Niniejsza strona serwisu kart stanowi jedyne medium, dotyczące kart członkowskich ZHP, poprzez które można złożyć reklamację karty, zmienić dane na kartach, wymienić kartę na adekwatną do aktualnego statusu członka ZHP czy też wymienić jeden rodzaj karty na drugi (np. wymiana karty członkowskiej ZHP z funkcją płatniczą na kartę zwykłą – kartę członkowską ZHP bez funkcji płatniczej).

Zgłoszenie karty do serwisu kart, ze względu na wymienione okoliczności, polega na wypełnieniu i przesłaniu odpowiedniego formularza z bieżącej strony [kliknięciu polecenia “wyślij zgłoszenie”]. Inne metody składnia zgłoszeń (e-mail, list pocztowy, telefon) nie są brane pod uwagę.

Dane w formularzach

Informacje, które mają być wpisywane w formularzach, muszą odnosić się do właściciela karty. Dokładniejsze informacje są zawarte w zakładce Podawanie danych na stronie serwisu kart.

System Ewidencja ZHP – od tego trzeba zacząć

Jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany danych lub błędu dostrzeżonego na karcie, to pierwszą rzeczą, jaką należy uczynić, jest korekta danych w systemie Ewidencja.

Utrata karty

W sytuacji utraty (zniszczenia, zgubienia lub kradzieży) karty członkowskiej ZHP, należy wypełnić formularz “ZGUBIENIE, KRADZIEŻ lub UTRATA KARTY Z INNEGO POWODU”. Gdy rzecz dotyczy karty członkowskiej ZHP z funkcją płatniczą i posiadamy środki na koncie karty, konieczne jest zgłoszenie tego faktu poprzez 24-godzinne Centrum Obsługi BRE pod numerem telefonu +48 (42) 678 05 05. Dokładniejsze informacje na ten temat:
Utrata karty członkowskiej ZHP zwykłej, bez funkcji płatniczej,
Utrata karty członkowskiej ZHP z funkcją płatniczą.

Błąd na karcie

Zgłoszenie w serwisie kart może złożyć każdy członek ZHP, który otrzymał swoją kartę członkowską i zauważył na niej błędy w imieniu, nazwisku i/lub w wizerunku karty (harcerz, instruktor, senior). Należy zatem skorzystać z formularza “BŁĘDNIE WYPEŁNIONE DANE NA KARCIE, ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA”. Dokładniejsze informacje są zawarte w zakładce FAQ – zgłoszenie błędu na karcie.

Zmiana danych albo zmiana statusu członka ZHP

System Ewidencja ZHP nie generuje automatycznie nowych kart w przypadku zmiany imienia, nazwiska czy też w sytuacji zmiany statusu członka ZHP (otrzymania stopnia instruktorskiego czy złożenia deklaracji seniora). Ten serwis służy także do zgłoszenia wymiany karty w takiej sytuacji. W takim przypadku, proszę wypełnić formularz “BŁĘDNIE WYPEŁNIONE DANE NA KARCIE, ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA”.

Dokładniejsze informacje na temat zmiany danych – FAQ – zgłoszenie błędu na karcie.
Warunki zgłoszenia przy zmianie statusu członka ZHP – FAQ – zmiana statusu członka ZHP.

Wymiana rodzaju karty

Każdy z poniższych formularzy umożliwia także wymianę karty członkowskiej ZHP z funkcją płatniczą na kartę zwykłą – kartę członkowską ZHP bez funkcji płatniczej, a także odwrotnie. Zgłaszając zatem reklamację karty lub np. składając zgłoszenie w związku ze zmianą statusu karty można zmienić jeden rodzaj karty na drugi.

Jeśli intencją osoby zgłaszającej jest wyłącznie wymiana jednego rodzaju karty na drugi, należy wypełnić formularz nr 3. pt. “ZMIANA STATUSU CZŁONKA ZHP” zaznaczając dokładnie taki sam status karty, zarówno dotychczas posiadanej jak i nowej, zaznaczając jednak inny rodzaj karty niż posiadamy obecnie.

Proces zgłoszenia:

  1. Upewnij się u swojego administratora lokalnego Ewidencji ZHP, że dane w systemie są już poprawnie wpisane (imię, nazwisko, stopień instruktorski [dla instruktorów], informacja o deklaracji seniora [dla seniorów]). Dokładniejsze informacje są zawarte w zakładce FAQ – zmiana statusu.
  2. Wypełnij odpowiedni formularz znajdujący się na tej stronie – pamiętaj aby wszystkie niezbędne pola wypełnić prawidłowo, zwróć uwagę czy nie ma żadnej literówki lub błędu ortograficznego, takie nieprawidłowości mogą spowodować, że Twoje zgłoszenie zostanie odrzucone.
  3. O ile zgłoszenie nie dotyczy utraty lub zniszczenia, kartę wyślij na adres: Główna Kwatera ZHP, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa. Dokładniejsze informacje są zawarte w zakładce FAQ – zwrot karty.
  4. Jeśli:
   – dane w systemie Ewidencja ZHP są już poprawne,
   – formularz zgłoszenia z tej strony został wysłany – potwierdzeniem przyjęcia informacji przez system jest automatyczny e-mail, przesyłany na adres podawany w formularzu,
   – karta została wysłana na adres Głównej Kwatery ZHP,
   to rozpoczyna się procedura rozpatrzenia reklamacji i zgłoszenia zamówienia na odpowiednie karty
  5. Twoja nowa karta zostanie przesłana na adres Twojej chorągwi.
FAQ
Wyjaśnienie wielu szczegółowych kwestii znajduje się w dziale FAQ – niniejszego serwisu.

 

Formularz zgłoszenia:

Transfer danych osobowych jest bezpieczny; dane przesyłane są przy pomocy protokołu HTTPS.

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się