zhp.pl

Start Sprawy członkowskie Karta członkowska

Karta członkowska

AktualnościKarta członkowskaFunkcje kartyDla drużynowychDla rodzicówSerwis kartFAQ
FORMULARZE SERWISU KART
Przejdź do formularzy, żeby zgłosić: chęć wymiany nieaktualnej karty z funkcją płatniczą, zniszczenie, zagubienie karty, chęć zmiany danych na karcie, zmianę statusu karty, chęć wymiany jednego rodzaju karty na drugi.

23 marca 2015

Formularz wymiany kart członkowskich ZHP wydanych w kwietniu 2012 r.
Zgodnie z komunikatem GK ZHP Karta członkowska ZHP – Upływa termin ważności kart wystawionych w kwietniu 2012 r. od dnia dzisiejszego istnieje możliwość wymiany karty członkowskich wydanych w kwietniu 2012 r. poprzez formularz pt. WYMIANA KART – WNIOSEK O NOWĄ KARTĘ pod adresem FORMULARZE SERWISU KART.

FORMULARZE SERWISU KART
Przejdź do formularzy, żeby zgłosić: chęć wymiany nieaktualnej karty z funkcją płatniczą, zniszczenie, zagubienie karty, chęć zmiany danych na karcie, zmianę statusu karty, chęć wymiany jednego rodzaju karty na drugi.
FAQ
Wyjaśnienie wielu szczegółowych kwestii znajduje się w dziale FAQ – niniejszego serwisu.
Infolina mBanku
Numer kontaktowy do 24-godzinnego Centrum Obsługi BRE: +48 (42) 678 05 05.

Karta członkowska ZHP to oficjalny dokument potwierdzający przynależność do Związku Harcerstwa Polskiego. Otrzymuje się ją po poprawnym wprowadzeniu danych do systemu Ewidencja ZHP.

Od dnia 30 kwietnia 2013 wprowadza się dwa rodzaje kart:
– kartę zwykłą – kartę członkowską ZHP bez funkcji płatniczej,
kartę członkowską ZHP z funkcją płatniczą (dotychczas stosowany rodzaj karty).

Karta członkowska ZHP z funkcją płatniczą jest ważna od momentu jej wyprodukowania do:
– utraty członkostwa w ZHP i skreśleniu z Ewidencji ZHP,
– wyczerpania się terminu ważności (3 lata).
Nie trzeba jej aktywować by stała się ona dokumentem ZHP.

Karta zwykła – karta członkowska ZHP bez funkcji płatniczej jest ważna bezterminowo od momentu jej wyprodukowania. Traci ważność w przypadku utraty członkostwa w ZHP i skreślenia z Ewidencji ZHP.

Oba rodzaje kart posiadają 3 wzory i są dedykowane grupom:
Pomarańczowa – dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników
Niebieska – dla instruktorów ZHP
Brązowa – dla seniorów

Karty produkowane są w systemie kwartalnym, następnie trafiają do właściwej komendy chorągwi przesyłką pocztową. Dana chorągiew przekazuje odpowiednie karty swoim hufcom. Drużynowy odbiera karty we właściwej dla siebie komendzie hufca. Karta członkowska ZHP jest umieszczona w kopercie adresowanej do konkretnego członka ZHP. Członek ZHP otrzymujący kartę potwierdza jej odbiór poprzez złożenie podpisu na protokole odbiorczym.

W przypadku karty z funkcją płatniczą, na liście umieszczonym wewnątrz koperty zwanym “Card Mailerem” (broszura, do której przyczepiona jest karta) należy zapisać numer karty, numer ewidencyjny oraz kod autentykacji, jeśli zarejestruje się kartę w Internetowym Serwisie Kart mBank. Te informacje są potrzebne w razie zagubienia bądź zniszczenia karty.

Elementy karty członkowskiej ZHP bez funkcji płatniczej

karta_opis_bez_funkcji_platniczej

 

 

1. Imię i Nazwisko
2. Numer członkowski ZHP
3. Logo ZHP
4. Podpis posiadacza karty
5. Kod kreskowy
6. Numer członkowski ZHP

 

 

Elementy karty członkowskiej ZHP z funkcją płatniczą

karta_opis


1. Imię i Nazwisko
2. Numer członkowski ZHP
3. Numer karty nadany przez bank
4. Logo ZHP
5. Kod kreskowy
6. Pasek magnetyczny
7. Hologram
8. Podpis posiadacza karty
9. Kod bezpieczeństwa CVV2
10. Numer rachunku karty

 

 

Funkcje identyfikacyjne karty

Karta członkowska ZHP jest Twoim głównym dokumentem potwierdzającym członkostwo w ZHP. Dane na karcie umożliwiają elektroniczną weryfikację członka ZHP.

Inne funkcje karty

Karta członkowska ZHP może także pełnić inne funkcje. Jest to uzależnione od rodzaju karty, czy to karta członkowska ZHP z funkcją płatniczą, czy też bez tej funkcji.

Twoja karta członkowska ZHP to nie tylko legitymacja! Dzięki niej będziesz mógł:

 1. Założyć pocztę w domenie zhp.net.pl dotyczy obu rodzajów kart

  infografiki_strona-04

 2. Uzyskać zniżki na produkty i usługi w ramach programu rabatowego ZHP dotyczy obu rodzajów kart

  infografiki_strona-10

 3. Dokonywać zakupów przez Internet wyłącznie karta z funkcją płatniczą

  infografiki_strona-06

 4. Wypłacać pieniądze z bankomatów wyłącznie karta z funkcją płatniczą

  infografiki_strona-07

 5. Oszczędzać pieniądze na karcie wyłącznie karta z funkcją płatniczą

  infografiki_strona-08

 6. Uzyskać zniżki w punktach handlowo-usługowych objętych programem „Standard” BRE Banku wyłącznie karta z funkcją płatniczą

  infografiki_strona-09

 7. Dokonywać płatności w punktach handlowo-usługowych wyłącznie karta z funkcją płatniczą

  infografiki_strona-05

Funkcje karty członkowskiej ZHP z funkcją płatniczą

Karta członkowska ZHP z funkcją płatniczą jest kartą przedpłaconą (instrumentem pieniądza elektronicznego) wyprodukowaną dzięki współpracy ZHP z mBankiem S.A. Funkcja płatnicza karty opiera się na instrumencie Visa eMoney, w skrócie można nazwać ją „elektroniczną portmonetką”.

Dezaktywacja funkcji płatniczej
Korzystanie z funkcji płatniczej nie jest konieczne. Jeżeli karta nie zostanie zasilona środkami funkcja płatnicza będzie nieaktywna. Pamiętaj, że w każdym momencie będziesz mógł dezaktywować funkcje płatnicze dzwoniąc do 24 godzinnego Centrum Obsługi mBanku pod numerem +48 (42) 678 05 05.

Gdy otrzymujemy kartę członkowska ZHP z funkcją płatniczą, karta przytwierdzona jest do broszury zwanej Cardmailerem. Prosimy nie wyrzucać i nie niszczyć tego dokumentu. To samo dotyczy koperty z numerem PIN karty. Te dane są ważne, jeśli chcemy korzystać z funkcji płatniczej karty. Warto sobie także zanotować numer karty (numer instrumentu pieniądza płatniczego w formacie 16-stu cyfr, który jest na awersie karty – numer 3). Brak tych dwóch elementów (Cardmailera i koperty z numerem PIN), powinien być podstawą nieprzyjęcia karty w sytuacji wręczania kart przez drużynowego.

Możliwości karty z funkcją płatniczą:

 • wypłacanie gotówki z dowolnego bankomatu,
 • płacenie za zakupy w sklepach wyposażonych w terminal płatniczy, transakcje zabezpieczone kodem PIN,
 • bezpieczne płatności przez Internet dzięki unikalnemu kodowi CVV2 umieszczonemu na karcie,
 • internetowe sprawdzanie salda i historii transakcji,
 • 24-godzinne Centrum Obsługi mBanku odpowie na wszystkie pytania i pomoże w rozwiązaniu ewentualnych problemów.
 • użytkowanie karty nie wiąże się z żadnymi, stałymi, comiesięcznymi opłatami

Aktywacja karty przedpłaconej – karta z funkcją płatniczą

Aby aktywować kartę, należy zasilić jej rachunek. Można to zrobić poprzez:

 • przelew internetowy,
 • przelew z dowolnego banku,
 • przekaz pocztowy,
 • wpłatę w dowolnym banku.

Pierwsze zasilenie karty powinno wynosić co najmniej 30 zł. Pieniądze znajdą się na karcie w następnym dniu roboczym.

Internetowy Serwis Kart – karta z funkcją płatniczą

Logując się do Internetowego Serwisu Kart będzie można szybko sprawdzić stan środków zgromadzonych na karcie oraz historię transakcji. Wystarczy wejść na stronę http://mbank.pl/prepaid/ i zalogować się używając danych podanych na karcie.

Rejestracja w Internetowym Serwisie Kart
Rejestracja wiąże się z przekazaniem bankowi danych osobowych, o czym samodzielnie decyduje użytkownik. Rejestracja w Internetowym Serwisie Kart jest jedyną procedurą, w której następuje przekazanie bankowi danych osobowych. By korzystać z funkcji płatniczych karty nie trzeba jej rejestrować w Internetowym Serwisie Kart.
Infolinia mBanku
By uzyskać informacje o stanie środków na karcie można również zadzwonić do 24-godzinnego Centrum Obsługi mBank pod numer +48 (42) 678 05 05.

Dokonując pierwszej rejestracji musisz wymyślić swój 6-cyfrowy kod do autentykacji (poufny 6-cyfrowy kod definiowany przez posiadacza karty w trakcie dokonywania rejestracji karty w Internetowym Serwisie Kart. W tym kodzie powinny być wykorzystane co najmniej dwie różne cyfry). Pamiętaj by zapisać go na liście dołączonym do karty w dniu jej przekazania. Kod będzie potrzebny by ponownie zalogować się w Internetowym Serwisie Kart.

Podczas rejestracji karty będzie można podać numer konta bankowego, na który bank przekaże pieniądze w przypadku zgłoszenia zastrzeżenia karty. Kartę zastrzega się w momencie jej zagubienia lub zniszczenia. Proces odzyskiwania pieniędzy z karty zagubionej lub zniszczonej nazywa się „wykupem pieniądza elektronicznego” i związany jest z opłatą w wysokości 14,90 zł.

Opłaty za korzystanie z funkcji płatniczych – karta z funkcją płatniczą

Zasilenie karty bez opłat
Dokonanie transakcji bezgotówkowej bez opłat
Wypłata gotówki w dowolnym bankomacie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 5 złotych
Wypłata gotówki w dowolnym bankomacie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 3% min. 7 zł
Wypłata gotówki w kasie banku na i poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 3% min. 15 zł
Sprawdzenie salda dostępnych środków poprzez Internetowy Serwis Kart bez opłat
Sprawdzenie salda dostępnych środków poprzez 24-godzinne Centrum Obsługi bez opłat
Zastrzeżenie karty bez opłat
Wykup pieniądza elektronicznego 14,90 zł
Wykup pieniądza elektronicznego przekazem pocztowym

14,90 zł + koszt przesyłki
(7,10 zł + 1% od przesyłanej kwoty)

 

Limity transakcji

Limit pojedynczej transakcji w punktach usługowo-handlowych 4 000 zł
Limit dzienny transakcji wypłat gotówki w bankomacie 500 zł
Limit dzienny Transakcji wypłat gotówki w kasie banku oferującego tego typu usługę 500 zł
Maksymalne saldo dostępnych środków na karcie 4 000 zł
Maksymalna wysokość wszystkich zasileń karty w danym roku kalendarzowym 10 000 zł

 

Przywileje dla członków ZHP

Karta członkowska ZHP uprawnia do korzystania z programu rabatowego „Standard” mBanku oraz Programu rabatowego ZHP.

Program rabatowy mBanku

Posiadacze karty członkowskie ZHP z funkcją płatniczą mogą skorzystać z programu rabatowego „Standard”, którego partnerów zawsze można znaleźć na stronie http://www.mbank.pl/msp-korporacje/uslugi/program-rabatowy/. Program jest aktualizowany co miesiąc, więc prosimy zapoznać się z ofertą przed dokonaniem zakupów.

Program rabatowy ZHP

W programie rabatowym ZHP możecie znaleźć rabaty na usługi i towary oferowane przez:

Z programu może skorzystać każdy, kto otrzymał kartę członkowską ZHP – dotyczy to obu rodzajów kart. Tylko za okazaniem karty można otrzymać odpowiednie rabaty.

Obecna oferta w ramach programu rabatowego ZHP

Składnica Harcerska „4 Żywioły”
Art. Harcerskie Art. Turystyczne Wydawnictwa Inne usługi
Harcerze 5% 10% 10% 10%
Instruktorzy 8% 15% 15% 15%
Seniorzy 10% 20% 20% 20%

 

Schronisko Górskie „Głodówka” w Bukowinie Tatrzańskiej
Pobyt w schronisku
Harcerze 15%
Instruktorzy 15%
Seniorzy 15%

 

Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni
Rejsy Pobyt w ośrodku
Harcerze 15% 15%
Instruktorzy 15% 15%
Seniorzy 15% 15%

 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Perkoz” k/Olsztynka
Noclegi w pokojach Noclegi na polu namiotowym
Harcerze 20%
Instruktorzy 25% 20%
Seniorzy

 

Sklep „Woda Góry Las”
Art. Harcerskie* Art. Turystyczne Wydawnictwa
Harcerze 5% 10% 10%
Instruktorzy 8% 15% 15%
Seniorzy 10% 20% 20%

*nie dotyczy koszuli mundurowej ZHP, spodenek oraz spódnicy ZHP

Prestiżowe konto e-mail w domenie zhp.net.pl

Już niebawem będziesz mógł założyć imienną pocztę elektroniczną w domenie zhp.net.pl. Chcesz poznać pocztę zhp.net.pl? Wejdź na info.zhp.net.pl

 

Drogi Drużynowy!

By członkowie twojej drużyny otrzymali karty należy:

 • poprawne wprowadzić dane do systemu Ewidencja ZHP lub przekazać je osobie odpowiedzialnej za tego typu czynności (np.administratorowi lokalnemu),
 • uzyskać informacje od nowo wpisanych w system Ewidencja członków, jaki rodzaj karty dane osoby sobie życzą – dopuszczalna jest słowna deklaracja, w przypadku dzieci poniżej 13-stego roku życia, należy skonsultować wybór z rodzicami lub opiekunami prawnymiWięcej w FAQ
 • zatwierdzić karty do produkcji jako szef jednostki organizacyjnej lub poprosić o to osobę odpowiedzialną za tego typu czynności (np.administratora lokalnego); należy zwrócić uwagę, iż zatwierdzany rodzaj kart musi być zgodny z deklaracją danej osoby,
 • odebrać karty z hufca (będziesz poproszony o sprawdzenie poprawności danych osobowych posiadacza karty),
 • przekazać karty z hufca harcerzom lub rodzicom w przypadku dzieci poniżej 13-stego roku życia, gdy sprawa dotyczy karty członkowskich ZHP z funkcją płatnicząWięcej w FAQ

Dla nowych członków drużyny wpisanych do systemu Ewidencja ZHP będą zamawiane karty w trybie kwartalnym. 5 dnia rozpoczynającego kwartał będzie składane zamówienie na wyprodukowanie nowych kart. Po upływie około 3 tygodni karty będą gotowe do odbioru w Twojej komendzie hufca.

Jeżeli planujesz spotkanie z rodzicami możesz skorzystać z materiałów zamieszczonych poniżej:

Materiały do pobrania

Prezentacja PowerPoint na spotkanie z rodzicami
Wydruk prezentacji w pdf z miejscem na notatki

Dokumenty

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 150/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu kart członkowskich Związku Harcerstwa Polskiego wraz z załącznikiem jako Regulaminem Kart Członkowskich Związku Harcerstwa Polskiego
Regulamin karty przedpłaconej na okaziciela, wydanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego

Drodzy rodzice!

Szanowni Państwo!

Dnia 30 kwietnia 2013 wprowadzone zostają dwa rodzaje kart członkowskich ZHP:
1. karta członkowska ZHP z funkcją płatniczą (dotychczas stosowany rodzaj karty),
2. karta zwykła – karta członkowska ZHP bez funkcji płatniczej.

Oba rodzaje kart pełnią tę samą podstawową rolę – potwierdzają przynależność danej osoby do ZHP. Wprowadzenie dwóch rodzajów kart daje pełną swobodę wyboru funkcji, jakie ma pełnić karta członkowska ZHP.

Elektroniczna legitymacja członkowska jest narzędziem, które pozwala zrobić naszej organizacji kolejny krok w stronę nowoczesności i profesjonalizacji w zarządzaniu. Karta jest przygotowana do obsługi wszystkich czynności związanych z członkostwem w ZHP: np. zapisów na harcerskie wyjazdy, prowadzenie elektronicznej książeczki harcerskiej i komunikowania się z innymi harcerzami. Wiele z tych funkcji wymaga jeszcze dopracowania, ale narzędzie ułatwiające korzystanie z przyszłych udogodnień już teraz znalazło się w rękach członków ZHP.

W przypadku karty członkowskiej ZHP z funkcją płatniczą jej podstawową rolą jest potwierdzenie przynależności do ZHP, funkcja płatnicza karty jest dodatkowa, jej aktywacja zależy od użytkownika.

Wydanie kart z funkcją płatniczą było możliwe dzięki współpracy, jaką w 2012 r. Związek Harcerstwa Polskiego nawiązał z Bre Bankiem S. A.

Pragnę przedstawić krótkie wyjaśnienie dotyczące funkcji płatniczej karty, aby w ten sposób rozwiać wszelkie wątpliwości i obawy. Funkcja ta jest nieaktywna w momencie przekazania karty, aby ją aktywować należy zasilić kartę przelewem bankowym lub przekazem bankowym i użyć jej w bankomacie lub w terminalu płatniczym. Nie można dokonać tego przez przypadek, w każdym przypadku niezbędne jest intencjonalne działanie. Karta nie jest związana z imiennym rachunkiem bankowym, w świetle prawa jest instrumentem pieniądza elektronicznego wydawanym na okaziciela, a posługiwanie się nią jest regulowane tymi samymi przepisami prawa cywilnego, co posługiwanie się gotówką przez osoby małoletnie.

Karta jest instrumentem bezpiecznym, naniesione na niej informacje nie stanowią danych osobowych podlegających ochronie, a w ramach przygotowania procesu wydawania kart ZHP wynegocjowało dodatkową ich ochronę, tak, aby spełniała ona najwyższe wymogi ochrony informacji.

Mam nadzieję, że karta zagości na stałe w kieszeniach harcerskich mundurów i niebawem będą posługiwać się nią wszystkie dzieci należące do ZHP.

Dziękuję wszystkim za przekazanie pytań i sugestii związanych z wprowadzeniem karty. Zachęcam do lektury strony internetowej oraz przesyłania kolejnych pomysłów i uwag na adres e-mail karta@zhp.pl

Z poważaniem,
hm. Paweł Chmielewski
Skarbnik ZHP

Dokumenty

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 150/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu kart członkowskich Związku Harcerstwa Polskiego wraz z załącznikiem jako Regulaminem Kart Członkowskich Związku Harcerstwa Polskiego
Regulamin karty przedpłaconej na okaziciela, wydanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego

Serwis kart członkowskich
W celu wymiany nieaktualnej karty z funkcją płatniczą, zgłoszenia zniszczenia, zagubienia karty, chęci zmiany danych na karcie, zmiany statusu karty, chęci wymiany jednego rodzaju karty na drugi. – Przejdź na stronę serwisu kart członkowskich
FAQ
Wyjaśnienie wielu szczegółowych kwestii znajduje się w dziale FAQ – niniejszego serwisu.

PASSWORD RESET

Zaloguj się