zhp.pl

Naczelny Kapelan ZHPDla instruktorówKącik kapelanów i kleryków harcerskichWincenty FrelichowskiHarcerskie modlitwyLinki

Naczelny Kapelan ZHP – hm. Wojciech Jurkowski SAC

Zrzut ekranu 2015-09-11 07.40.24

bla bla bla

Content 2

Content 3

Content 2

Content 2

Harcerskie modlitwy

Modlitwa poranna

Całe nasze życie zakorzenione jest przez chrzest w Bogu. Każdy dzień może nasz związek z Nim uczynić głębszym, żywszym. Czeka nas praca, nauka, wypo-czynek i szereg różnych przeżyć. Rozpocznijmy to wszystko z Bogiem, modlitwą.

Propozycja do modlitwy porannej.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo…

Królowi wieków nieśmiertelnemu i niewidzialnemu, Jedynemu Bogu cześć i chwała po wszystkie wieki. Amen.
Błogosławiona Dziewica Maryja i wszyscy Święci niech się za nami przyczyniają do Pana, aby nas raczył wspierać i ochraniać – On, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Prośba o dobre rozpoczęcie dnia

Panie, w ciszy wschodzącego dnia błagam Cię o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczyma przepełnionymi miłością. Być wyrozumiałym, cierpliwym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest pozorem, widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty sam je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, by wszyscy, którzy stykają się ze mną, czuli Twoją obecność. Niech będę dla nich chlebem, tak jak Ty nim jesteś dla mnie każdego dnia.
Spraw, miłosierny Boże, bym pragnął gorąco tego, co się Tobie podoba, roztropnie szukał, szczerze uznawał i doskonale spełniał ku czci i chwale Twego Imienia. Amen. Naucz mnie, Panie, pełnić wolę Twoją, Tyś moim Bogiem.

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty, duszo mojej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, prowadź mnie, umacniaj, pocieszaj i nauczaj, co mam czynić, rozkazuj mi! Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz. Daj mi tylko poznać Twoją Świętą wolę! Amen.

Modlitwy podczas dnia

Przed posiłkiem
Pobłogosław, Panie Boże, nas, pobłogosław ten posiłek, oraz tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością z wszystkimi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Po posiłku
Za ten posiłek i wszystkie dary Twej dobroci chwalimy Ciebie, Boże. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Podziękowanie

Za wszystko dobro z Bożej ręki wzięte, za skarby wiary i pociechy święte, za trudy, prace i trudów owoce, za chwile ciszy i ludzkie niemoce, za spokój, walki, zdrowie i choroby, za uśmiech szczęścia i za łzy żałoby i za krzyż ciężki, na barki złożony, niech będzie Jezus Chrystus pochwalony!

Modlitwa wieczorna

Bogatsi o nowy dzień życia, pełni przeróżnych wrażeń, a szczególnie nowych przeżyć i doświadczeń, mamy okazję, by wieczorem zastanowić się nad sobą i całym przeżytym dniem. Wieczór stwarza dobrą okazję do skupienia i modlitwy, rozmowy z Bogiem, który jest najlepszym Przyjacielem, który jest stale obecny wśród nas. Dziękujemy za dobra minionego dnia, robimy ra-chunek sumienia, przepraszamy i z ufnością polecamy Bogu wszystko, co leży nam na sercu.

Propozycje modlitwy wieczornej.
Odmawiamy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę…

Robimy rachunek sumienia i przepraszamy Boga. Odmawiamy także wybraną, ulubioną przez siebie modlitwę.

Propozycje rachunku sumienia.

Ojcze, minął dzisiejszy dzień i chcemy stanąć przed Tobą. Spójrz na naszą skruchę i spal w ogniu Twej miłości osty i ciernie naszych grzechów i zaniedbań. Oby popioły z nich użyźniły glebę naszej duszy pod zasiew ziarna cnót. Niech Duch Twój Święty wspo-może nas, abyśmy umocnili się w męstwie na nowy etap tej drogi, która prowadzi do Ciebie i życia z Tobą w wieczności. Amen.

Co czynimy, aby nie było ludzi:

 • – którzy nie wierzą w Boga;
 • – którzy nie doświadczyli miłości Ojca;
 • – którzy złorzeczą Stwórcy;
 • – którzy są letni w wyznawaniu Chrystusa;
 • – którzy walczą z Bogiem?

Czy uważaliśmy za obowiązek serca nieść miłość Boga względem drugiego człowieka?
Czy chętnie nieśliśmy pomoc potrzebującym?

 • – powstrzymaliśmy bliźniego przed niewłaściwym krokiem?
 • – zaofiarowaliśmy innym swój udział w ich radości, smutku i doświadczeniu?
 • – uczyliśmy braci dobrej modlitwy, która pomaga do zamiany nienawiści na życzliwość, obojętność na pozytywne zaangażowanie się?

Czy chętnie wyprowadzaliśmy braci z błędu, nałogów i oceny?
Czy umieliśmy zdobyć się na gorzkie słowo prawdziwej oceny?
Czy umieliśmy wyręczać w pracy innych, by im ułatwić zasłużone wytchnienie?
Czy służyliśmy innym przyjacielską radą, roztropnym pośrednictwem prawdy?
Co uczyniliśmy, aby nie było ludzi, którzy dobro własne i drugich topią w alkoholu, narkotykach, nałogach:

 • – aby nie było ludzi, co przeklinają, bluźnią, zło-rzeczą bliźniemu;
 • – aby nie było ludzi, co krzywdzą własnych rodzi-ców;
 • – aby nie było ludzi, co krzywdzą kradzieżą, oszczerstwem, fałszywym zeznaniem;
 • – aby nie było ludzi, którzy nie dotrzymują danego słowa i innych zobowiązań;
 • – aby nie było ludzi, którzy niegodnym postępowa-niem zasmucają bliźnich i przyjaciół.

Ile w tym dniu przeznaczyliśmy czasu dla Boga, bliźniego i siebie?
Kto ważniejszy…?
Chrystus powiedział: “U. Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek poprosicie Go w Imię moje…” (J 15, 16).

Modlitwa wieczorna
…Oto jestem, Panie, stoję przed Tobą. Dzień mój ma się ku końcowi. Jeżeli zrobiłem dziś coś dobrego, dzięki Ci za to, Panie. Jeżeli zgrzeszyłem, Twoja miłość niech przebaczy mi moją, ciągle powtarzającą się słabość. W tej nocnej ciszy, w której wyczuwam Ciebie – myślę o innej nocy, o tej, która nadejdzie, gdy oczy moje po raz ostatni ujrzą światło ziemi. Śmierć nadejdzie tak samo, jak nadchodzi noc. Tak jak ona jest nieunikniona, tak jak ona jest głęboka. Spraw, by była to najpiękniejsza z mych nocy. Zasypiając dzisiejszego wieczora, ofiaruję Ci moją duszę tak, jakby to była godzina mej śmierci. Ojcze, przyjmij mnie. Spraw, bym zasypiając spokojnie, nauczył się umierać…

z Modlitewnika Harcerskiego ks. prał. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Modlitwa harcerek i harcerzy

Panie, uczyń nas narzędziami Twojego pokoju. Naucz nas odpowiadać na nienawiść miłością, na niezgodę -jednością, na błąd – prawdą, na bezład – światłem Twego Królestwa. Uczyń nasze serca szczerymi i otwartymi, abyśmy umieli odkrywać Twe oblicze w twarzy każdego napotkanego harcerza. Amen.

wg św. Ignacego Loyoli

Modlitwa zastępowego

Panie Jezu Chryste, który mimo moich słabości wybrałeś mnie na przywódcę i opiekuna moich braci harcerzy, spraw, aby moje słowo i mój przykład prowadziły ich ścieżkami twojego prawa, abym im umiał wskazywać twoje Boskie ślady w przyrodzie, którą stworzyłeś i nauczać czego pragniesz, abym prowadził swój zastęp krok za krokiem, każdego dnia do Ciebie, o mój Boże, aż do spotkania na obozie odpoczynku i radości, gdzie sam rozbiłeś namioty dla Siebie i dla nas na wieczność. Amen.

Modlitwa zastępowej

Panie Jezu Chryste, który mimo moich słabości wybrałeś mnie na przewodniczkę i opiekunkę moich sióstr harcerek, spraw, aby moje słowo i mój przykład prowadziły je ścieżkami Twojego prawa, abym im umiała wskazywać Twoje Boskie ślady w przyrodzie, którą stworzyłeś i nauczać czego pragniesz, abym prowadziła swój zastęp krok za krokiem, każdego dnia do Ciebie, o mój Boże, aż do spotkania na obozie odpoczynku i radości, gdzie sam rozbiłeś namioty dla Siebie i dla nas na wieczność. Amen.

Modlitwa skauta katolickiego

Panie Jezu Chryste, któryś dał nam hasło: “Czuwajcie” i któryś dał mi łaskę, bym je sobie przyjął za zasadę życia, dopomóż mi, abym mu pozostał wierny. Niechaj każda chwila życia zastaje mnie czuwającym w gotowości wypełnienia obowiązków – miłującym prawdę, czyniącym dobro, oddanym Kościołowi, wiernym Ojczyźnie – gotowym zawsze przebaczyć, gotowym zawsze pomóc – uśmiechniętym w cierpieniu, czystym w sercu i nieskazitelnym ciałem.
Oto, Panie, ślady Twoich stóp! Za nimi zawsze pragnę iść mimo wszelkich przeciwności, bez strachu i bez skazy, z duszą mężną i czołem podniesionym. To moje przyrzeczenie – chrześcijanina i skauta! Na mój honor, nie poddam się złu, ufając Panie Jezu, Twej miłości i Twej łasce. Amen.

Modlitwa Franciszkańska św. Franciszka z Asyżu
Modlitwa zucha

o Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając – otrzymujemy;
wybaczając – zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Modlitwa za rodziny

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, “narodzone-go z Niewiasty”, i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzi-nach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owoc-nie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą i Prawdą, i Życiem na wieki wieków. Amen.

Jan Paweł II Modlitwa za Ojczyznę
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by – Tobie zawsze wierna – chwałę przynosiła Imieniowi Twojemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący, wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitewnik Harcerski ks. prał. hm. Zdzisław Peszkowski

Modlitwa za moją drużynę

Wszechmogący Boże, Najlepszy nasz Ojcze, chcę Ciebie dzisiaj prosić za całą moją drużynę. Znasz nas osobiście, znasz nasze imiona i nazwiska, nasze zalety i wady, nasze radości i smutki, naszą siłę i słabość, znasz całą historię naszego życia. Akceptujesz nas takimi, jakimi jesteśmy i ożywiasz nas Twoim Duchem. Ty, Panie, kochasz nas nie dlatego, że jesteśmy dobrzy, lecz dlatego, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Naucz mnie kochać moich braci prawdziwie, na wzór Jezusa Chrystusa, nie za ich słowa lub czyny, ale dla nich samych, odkrywając w każdym, a przede wszystkim w tych najsłabszych, tajemnicę Twojej nieskończonej miłości. Dziękuję Ci, Ojcze, bo dałeś mi braci. Są dla mnie podarunkiem, prawdziwym sakramentem, widocznym i skutecznym znakiem obecności Twojego Syna. Daj mi spojrzenie Jezusa, abym umiał ich kontemplować. Daj mi Jego serce, abym ich kochał aż do końca, ponieważ ja także chcę być dla nich żywym sakramentem obecności Jezusa. Amen.

Modlitwa harcerska

Wszechmogący Miłosierny Boże,

 • który przemawiasz do serc i dusz ludzkich przedziwną świata harmonią i niewysłowioną pięknością i potęgą przyrody,
 • który dajesz wszelkiemu stworzeniu moc życia,
 • któryś obdarzył w Twojej hojnej i nieograniczonej szczodrobliwości człowieka rozumem i łaską zbawienia,
 • któryś dał nam Syna Swego i ustanowił Kościół ku opiece nad duszami naszymi,
 • który nie odmawiasz, mej pokornej prośbie, spraw, byśmy wiernie i niezachwianie trwali w Twej świętej wierze, a Ojczyźnie naszej Polsce i Przyrzeczeniu harcerskiemu zawsze byli wierni.

Niech Twoja Przenajświętsza mądrość czuwa nad myślami, strzeże uczynków i prostuje drogi nasze, byśmy Twą Ewangelią kierowani, a łaską uświęceni wypełniali Twoje przykazania i rozumnie żyli ku Twojej chwale, dla potęgi Polski i bliźnim na pożytek. Duchu Święty, Boże prowadź nas. Maryjo, Święta Rodzicielko Królowo Polski kieruj krokami naszymi, bądź naszą Orędowniczką u Syna Twego i miej nas zawsze w Twej przemożnej opiece.
Św. Stanisławie Kostko – patronie młodzieży polskiej. Wszyscy Święci i Święte Polskie módlcie się za nami. Amen.

ks. hm. Jan Mauersberger – Przewodniczący ZHP

Modlitwa w służbie człowiekowi

Dobry Boże! Syn Twój, a Pan nasz, Jezus Chrystus, przyjął naturę człowieka, aby “nam służyć, a nie by Jemu służono”, aby “przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc”. Podobnie każdy z nas, sam potrzebując bliźniego, służy innym. abyśmy wszyscy pamiętali o sprawiedliwości i miłości bliźniego. Obudź w nas, o Boże, te zdolności, które włożyłeś w sumienie człowieka i w serca nasze, i spraw, abyśmy nie szukali siebie, ale dobra naszych braci.
Pomóż łaskawie nie zniechęcać się niewygodami pracy, ale przypomnij, że na Twojej jesteśmy służbie. Przypominaj nam nieustannie, że powołaniem naszym jest dobrze czynić i widzieć Chrystusa w tych, którym służymy. Nie dla zapłaty chcemy spełniać nasze obowiązki, ale jedynie pragniemy kochać swoją służbę i chętnie z innymi “nosić brzemiona” Twojego krzyża, aż dojdziemy do życia, w którym panuje prawo miłości. Amen.

Modlitwa młodzieży

Miłosierny Boże, który wezwałeś św. Jana Bosko, by był ojcem i nauczycielem młodych, spraw, abyśmy zachęceni jego wspaniałym przykładem mogli służyć Tobie i nigdy nie zniechęcali się prowadzeniem innych do Twego Królestwa.

Modlitwa wędrowników

Panie Jezu Chryste, który uczyniłeś dla nas Samego Siebie Drogą życia. Oświecaj światłem z niebios i zechciej przyłączyć się do nas w naszej drodze przez życie tak, jak kiedyś przyłączyłeś się do wędrowców podążających do Emaus. Daj nam moc Twojego Ducha, abyśmy odnaleźli najwspanialszą drogę twej świętej służby i posilając się Eucharystią, tym prawdziwym chlebem pielgrzymów, wędrowali z radością, mimo zmęczenia oraz przeciwności i przeszkód, drogą prowadzącą prosto do domu Ojca. Amen.

Modlitwa o radosną młodość
Boże, który chcesz być Radością naszych młodzieńczych dni, przebacz niewiarę i lekkomyśl-ność, weź moją młodość taką, jaka jest, a uczyń ją taką, jaką być powinna. Strzeż ideałów i pomagaj w ich realizacji; niech młode lata będą pomyślnym startem w życie dojrzałe i życie wieczne. Amen

Linki

Linki
Jeśli chcesz, aby zamieścić linka do Twojej strony, napisz do nas: zwdir@zhp.pl

Zespoły wychowania duchowego i religijnego, duszpasterstwa w chorągwiach ZHP

Kleryckie Kręgi Harcerskie 

Ciekawe serwisy chrześcijańskie 

Prasa harcerska 

 Bazy harcerskie

Content 2

PASSWORD RESET

Zaloguj się