zhp.pl

Start PZHS 2017

PZHS 2017

PZHS 2017

Witaj!RegulaminKomendaProgramFAQPZHS'17

Czuwaj! 

Witamy Cię na oficjalnej stronie Polowej Zbiórki Harcerstwa Starszego 2017. Znajdziesz tutaj wszystkie potrzebne informacje odnośnie rejestracji patrolu , komendy zlotu oraz regulaminy.

KILKA NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI

Zlot odbędzie się 29.04 – 3.05.2017r. w Korzkwi niedaleko Krakowa.

Zgłoszenia ruszają już  19.02.2017r. o godzinie 21.00

Formularz zgłoszeniowy:

www.pzhsrejstracja.hmcloud.pl

Koszty:

– 115 zł od osoby – dla patroli, które zgłoszą się do 8 kwietnia 2017r.

UWAGA: Limit miejsc dla uczestników został przewidziany na 400 osób. Po przekroczeniu tej liczby zgłoszeń kolejne patrole trafiać będą na listę rezerwową.

Regulamin Polowej Zbiórki Harcerstwa Starszego 2017

  1. Organizator

Organizatorem Polowej Zbiórki Harcerstwa Starszego 2017 (PZHS’17) jest Wydział Wsparcia Metodycznego Głównej Kwatery oraz Referat Starszoharcerski Chorągwi Krakowskiej.

Skład Komendy Zlotu podany został na stronie www.pzhs.zhp.pl w dziale Komenda.

  1. Uczestnicy

Uczestnikami PZHS’17 mogą być członkowie Związku Harcerstwa Polskiego uwzględnieni w Ewidencji ZHP, którzy opłacili składki członkowskie za I i II kwartał 2017 roku.

Rekomendowana liczba osób w patrolu to 10 osób.

Każdy patrol musi mieć co najmniej jednego pełnoletniego opiekuna.

Patrol może liczyć maksymalnie 14 osób + opiekun.

Zlot odbędzie się przy minimalnej liczbie 200 uczestników.

  1. Termin zlotu

Zlot odbędzie się w dniach 29.04 – 03.05.2017r.

  1. Miejsce Zlotu i warunki zakwaterowania

Miejscem zlotu jest Stanica w Korzkwi należąca do ZHP Chorągwi Krakowskiej.

Uczestnicy kwaterują się na terenie stanicy we własnych namiotach turystycznych.

  1. Wpisowe

Wpisowe wynosi:

– 115 zł od osoby – dla patroli, które zgłoszą się do 8 kwietnia 2017r.

Wpisowym jest objęty również pełnoletni opiekun patrolu.

UWAGA: Limit miejsc dla uczestników został przewidziany na 400 osób. Po przekroczeniu tej liczby zgłoszeń kolejne patrole trafiać będą na listę rezerwową.

W ramach wpisowego organizatorzy gwarantują:

– Pełne wyżywienie w II, III i IV dniu zlotu (I i V dnia zlotu patrole otrzymają odpowiednio kolację i śniadanie)

– Wrzątek,

– Program zlotu (zajęcia programowe, kawiarenki, strefy aktywności, program wieczorny itp.),

– Identyfikator zlotowy i wszystkie materiały promocyjne,

– Miejsce kampingowe,

– Dostęp do sanitariatów i prysznicy,

– Opiekę medyczną w czasie trwania zlotu,

W przypadku pozyskania sponsorów lub grantów lista ta może się poszerzyć ;)

  1. Zgłoszenia

Rejestracja patroli rozpoczyna się 17 lutego 2017r. o godz. 20.00 i odbywa się poprzez formularz umieszczony na stronie www.pzhs.zhp.pl w zakładce „Rejestracja patroli”.

Do zarejestrowania uczestników niezbędne będzie podanie ich numeru członkowskiego z „Ewidencji ZHP”.

Potwierdzeniem zgłoszenia jest uiszczenie wpisowego na nr konta 53 1140 1010 0000 5392 2900 1041

Potwierdzenie przelewu należy załączyć do formularza zgłoszeniowego.

  1. Formalne obowiązki patrolu

Każdy z patroli uczestniczący w PZHS’17 zobowiązany jest wykupić polisę NNW dla wszystkich członków patrolu lub przedstawić zaświadczenie ze swojej jednostki organizacyjnej (hufca, związku drużyn, szczepu), iż są objęci ubezpieczonym wykupionym przez tę jednostkę.

Każdy z patroli powinien zgłosić biwak we właściwej harcerskiej komendzie spełniając wszystkie wymogi formalne stawiane przez tę komendę.

  1. Obowiązki uczestników

Każdy z uczestników jest zobowiązany:

– Przestrzegać zasad organizacyjnych zlotu,

– Stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, jak również: regulaminu poruszania się po drogach, regulaminu mundurowego ZHP, regulaminu przeciwpożarowego, regulaminu kąpieli i regulaminu korzystania ze sprzętu wodnego, prawa harcerskiego,

– Brać udział w zajęciach zlotowych,

– Wykonywać polecenia Służby Pomocniczej Zlotu,

– Informować Służbę Pomocniczą Zlotu o każdorazowym opuszczeniu terenu Zlotu (niepełnoletni uczestnicy zlotu nie mogą opuszczać terenu Zlotu samodzielnie),

– Przestrzegać ciszy nocnej na terenie noclegowym.

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu w skrajnych przypadkach może skutkować wydaleniem uczestnika lub całego patrolu z terenu zlotu oraz poinformowaniem o przyczynach tego wydalenia właściwej harcerskiej komendy.

Komenda Zlotu zastrzega sobie prawo do zmiany i wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu.

O każdej zmianie w regulaminie zgłoszone patrole zostaną poinformowane poprzez podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Dla pozostałych zainteresowanych wszelkie informacje o zmianach w treści regulaminu umieszczone zostaną na stronie www.pzhs.zhp.pl w dziale aktualności.

Regulamin-Polowej-Zbiórki-Harcerstwa-Starszego

 

phm. Maciek Łosiński  – komendant PZHS 2017

(nie Maciej – nie lubię podstawowej formuły swojego imienia) – Z urodzenia Poznaniak, z pasji Ślązak, a z zamieszkania Krakus. Obecnie kierownik Referatu Starszoharcerskiego Chorągwi Krakowskiej. Maciek od samego początku swojej instruktorskiej ścieżki był związany z harcerzami starszymi i uważa, że absolutnie nie ma ciekawszego pionu w ZHP.

W wolnych chwilach tańczy swing, chodzi po górach i czyta książki. W chwilach pracy – zarządza projektami w jednej z krakowskich korporacji.

 

 

phm. Sonia Knapczyk – zastępca komendanta do spraw programu

Jestem instruktorem Hufca Ziemi Wadowickiej, gdzie pełnię funkcję z-cy komendanta ds. programowych, przez kilka lat prowadziłam drużynę starszoharcerską. Na co dzień jestem studentką Wydziału Historycznego UJ i współpracuję z jedną z krakowskich redakcji. W Wolnym czasie najchętniej pakuję plecak i ruszam w góry,  czytam książki, robię zdjęcia, biegam i angażuję się w organizację wydarzeń kulturalnych w rodzinnej miejscowości.

 

 

 

phm. Marcin Perzanowski HR – z-ca komendanta do spraw organizacyjnych

harcersko: kierownik Referatu Specjalnościowego, szef Chorągwianej Harcerskiej Służby Zabezpieczenia, członek Komisji Rewizyjnej Chorągwi, zastępca komendanta ds. programowych Białego Szczepu.

Prywatnie: kończę studia Ratownictwa Medycznego i pracuję jako ratownik w firmie transportu medycznego. Interesuje się historią, survivalem, turystyką górską oraz wspinaczką. Biorę udział w biegach ekstremalnych.

 

 


phm. Magdalena Furtak – zastępca komendanta do spraw promocji

Szefowa Zespołu Promocji Hufca ZHP Kraków-Nowa Huta oraz zastępca Kierownika Referatu Harcerskiego PRZYGODA ZHP Chorągwi Krakowskiej. Prywatnie iranistka zafascynowana nauką języków obcych. Na raz kontynuuje naukę pięciu z nich. Chętnie robi zdjęcia, a jeszcze chętniej podróżuje we wszystkie części świata. W najbliższej przyszłości zmierza do Iranu.

 

 


 

phm. Dominika Moskal – zastępca komendanta do spraw finansów

Jest instruktorką Hufca Kraków-Podgórze, gdzie pełni funkcje członkini ZKK Pochodnia oraz komisji rewizyjnej. Przez ponad 2 lata zajmowała się finansami w Szczepie „Z Dębowego Lasu”. W trakcie studiów należała do Koła Naukowego Kryminalistyki UJ im. prof. T. Hanauska. Miłość do kryminalistyki została jej do tej pory.  Lubi filmy amerykańskie z lat 50. i kino europejskie. Podczas PZHS zajmuje się rozliczeniami.

 

O KROK DALEJ! PODĄŻAJ ZA LEGENDĄ

Po dwóch latach przerwy po raz kolejny zapraszamy harcerzy starszych na zlot, który przygotowany jest specjalnie dla nich! Czekamy na harcerzy starszych z całej Polski.

Czego się spodziewać? Przede wszystkim dawki harcenergii! Przed nami misja… odgrzebując stare legendy wpadliśmy na trop kryminalnej zagadki. A kto w ZHP jest najlepszy w poszukiwaniu? Oczywiście harcerze starsi! Potrzebujemy Was w Korzkwi, żeby na szlaku Orlich Gniazd, u bram Ojcowskiego Parku Narodowego i w cieniu Krakowa rozwikłać tę niezwyczajną zagadkę.

PZHS zaczniemy ceremonią otwarcia na której poznacie szczegóły misji. Możecie się spodziewać odpowiedniego przeszkolenia w zakresie poszukiwań. Wiemy, że macie do tego smykałkę, ale kilku sztuczek nauczą Was specjaliści. Niektóre tropy porwała przyroda, trzeba je będzie odszukać w Ojcowskim Parku Narodowym. Kolejne ślady zaprowadzą Was do Krakowa, miasta wielu legend i wielu kultur. Nie darowalibyśmy sobie gdybyście gnając z różnych krańców Polski nie poznali dokładnie tego, co kryje w sobie Kraków.

Polowa Zbiórka Harcerstwa Starszego to spotkanie harcerzy starszych z rówieśnikami, ale też niezwykłymi gośćmi. W programie nie zabraknie miejsca na niezapomniane spotkania ze znanymi i cenionymi osobistościami. Co wieczór atrakcjami zasypywać Was będzie pezethaesowa kawiarenka w której nie zabraknie rozbudzającego kubki smakowe menu. Kto rozwikła sprawę sprzed lat? Tego dowiemy się na sam koniec podczas ceremonii zamknięcia. Ale do tego wszystkiego potrzebujemy Was – harcerzy starszych! Czekamy, zameldujcie się 29 kwietnia pod korzkiewskim zamkiem.

Zespół Programowy PZHS’17

P.S. Wkrótce uchylimy Wam rąbka tajemnicy i poznacie kolejne szczegóły programu Polowej Zbiórki Harcerstwa Starszego 2017. A teraz zgłaszajcie się ze swoimi drużynami!

Zgłosiliśmy patrol, ale 2 osoby zrezygnowały z udziału w zlocie, czy możemy odzyskać wpisowe za składkę?

Niestety nie. Jedyne co możemy dla was zrobić – to zaoferować „Wasze” miejsce na giełdzie innym drużynom z których chciałby pojechać ktoś jeszcze przez nich niezgłoszony.

Czy patrolowym może być niepełnoletni drużynowy?

Tak – patrolowym może być każdy członek patrolu, który zapewni dobrą komunikację między komendą zlotu a patrolem.

Pamiętajcie, że patrol poza patrolowym musi mieć także pełnoletniego opiekuna.

Czy musimy zgłaszać biwak w hufcu, nie wystarczy, że przyjedziemy z pełnoletnim opiekunem?

Tak, każdy patrol musi zgłosić biwak na zasadach przewidzianych w jego macierzystym hufcu.

Hufiec wykupił ubezpieczenie, ale nie dostaniemy oryginału zlot, co mamy zrobić?

Każdy patrol musi dysponować potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczeniowej NNW dla tego patrolu. Wystarczy nam kserokopia, nie musi to być oryginał.

W patrolu są osoby w wieku starszoharcerskim, ale formalnie należą do drużyny harcerskiej. Czy mogą wziąć udział w zlocie?

Zlot jest dedykowany członkom ZHP w wieku od 12 do 16 roku życia niezależnie od tego do jakich jednostek formalnie należą.

Czy możemy zabrać na zlot przybocznego, który ma 17 lat i nie będzie patrolowym ani opiekunem?

Tak. W zlocie mogą brać udział także kadry drużyn storszoharcerskich i wielopoziomowych, które pracują z harcerzami starszymi.

Miejcie jednak na uwagę, że zlot dedykowany jest harcerzom starszym. Program instruktorski nie wypełni 100% czasu zlotu.

Czy wpisowe może być rozłożone na raty, 115 zł to dużo jak na jeden biwak?

Niestety to rozwiązanie nie sprawdziło się na poprzednim PZHS’15. Zdajemy sobie sprawę z tego, że 115 zł to dużo pieniędzy – zwróćcie proszę jednak uwagę, że we wpisowym jest uwzględnione pełne wyżywienie. Poza przejazdami i prowiantem w drodze na zlot – nie ponosicie już innych koniecznych kosztów.

Jak wygląda wyżywienie na tegorocznym PZHS’17?

Pierwszego dnia serwujemy kolację, ostatniego dnia śniadanie.

W II, III i IV dniu zlotu wyżywienie jest pełne – śniadanie, obiad i kolacja.

Śniadania i kolacje dla Waszej i naszej wygody będą wydawane w formie pakietów żywieniowych – przygotowane osobno dla każdego patrolu.

UWAGA: O specjalnych dietach – bezglutenowych, bezmlecznych itp. należy poinformować w formularzu zgłoszeniowym!

O przygotowaniach do Polowej Zbiórki Harcerstwa Starszego!

Pierwszy dzień PZHS’17

Rozpoczęła się Polowa Zbiórka Harcerstwa Starszego 2017! W tym roku Zlot odbywa się w urokliwej Korzkwi – położonej 13 km od Krakowa, a hasło przewodnie to „O krok dalej!”.

Na przekór niesprzyjającym prognozom, słońce wyszło z za chmur i przywitało wszystkich harcerzy na miejscu zlotu. Podczas pierwszego dnia odbyła się także Inauguracja PZHS, podczas której harcerze otrzymali nie lada zagadkę. Na jej rozwikłanie mają czas do końca wydarzenia, a wskazówki będą otrzymywać podczas wykonywania poszczególnych zadań przygotowanych przez Zespół Programowy.

Wszyscy mogli także zobaczyć „taniec ognia”, jednak największą popularnością cieszyły się zajęcia, podczas których uczestnicy mogli wspólnie potańczyć i pośpiewać. Wieczór harcerze spędzili w specjalnie przygotowanej dla nich kawiarence. Tam mogą swobodnie usiąść, pograć na gitarze i porozmawiać z kubkiem gorącej herbaty.

Relację z wydarzenia możecie śledzić na:
FanPage PZHS
Snapchacie zhp_pl
i InstaStory na instagramie krakowska_zhp

Drugi dzień Polowej Zbiórki Harcerstwa Starszego za nami!

Uczestnicy rozpoczęli go oficjalnym apelem, na którym odczytany został pierwszy rozkaz. Na przekór niesprzyjającym prognozom pogody, Korzkiew zapewnia codzienną dawkę słonecznych promieni swoim gościom.

Przed południem uczestnicy mogli sprawdzić się podczas Starszoharcerskiej Ligi Sportowej, gdzie czekały na nich bardziej lub mniej znane dyscypliny sportowe.

Po obiedzie ruszyli na  „Warsztaty Detektywa”, które pozwoliły im zdobyć wiedze i umiejętności w niepopularnych dziedzinach, począwszy od medycyny sądowej i kryminologii, naukę podstaw języka perskiego aż do warsztatów  z konserwowania zabytków i złotnictwa.

Po oficjalnej mszy, pod przewodnictwem Kapelana Chorągwi Krakowskiej odbyły się ogniska poszczególnych zlotowych gniazd.

Nie ma co kryć – to był bardzo intensywny i wyczerpujący dzień dla naszych uczestników.

Jutro kolejna porcja przygód!

Harcerze mają kolejny intensywny dzień na sobą! Dziś pogoda także dopisała harcerzom starszym biorącym udział w PZHSie – przez cały czas było ciepło i słonecznie.

Zespół programowy przygotował dla uczestników całodzienną grę terenową, aby mogli naprawdę zobaczyć i zachwycić się pięknym krajobrazem Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na poszczególnych punktach na harcerzy czekały zadania, których wykonanie przybliżało
ich do rozwiązania zlotowej zagadki.

Popołudnie i wieczór upłynął w naprawdę miłej atmosferze. Odbył się zlotowy konkurs na najlepszy film przygotowany przez uczestników, a Amatorzy literatury mieli także okazję wymienić się ze sobą książkami.

Przedostatni dzień PZHS’17

W czwarty, czyli przedostatni, dzień PZHS z samego rana harcerze ruszyli do pobliskiego Krakowa, gdzie czekała na nich kolejna gra. To najlepszy sposób na zwiedzenie tego miasta. W samo południe na Rynku Głównym odbył się flashmob.

Po skończonej grze terenowej, na uczestników czekała kolejna atrakcja – zwiedzanie najciekawszych krakowskich muzeów. Harcerze mieli okazję zobaczyć wystawy w: Muzeum PRL-u, Collegium Maius UJ i Fabryce Schindlera. Muzeum AK przygotowało dla uczestników PZHS  specjalną prelekcję wraz ze zwiedzaniem.

Wieczór był zdecydowanie najbardziej energetycznym momentem dnia! Wszyscy mieli okazję pobawić się w rytmie fantastycznej muzyki! Wystąpili: SWEET MOLLY, Hubi Gie oraz Witek. Festiwal kolorów zamienił oficjalne zakończenie w radosną ferię barw.

PASSWORD RESET

Zaloguj się