zhp.pl

Start Komunikacja i promocja Identyfikacja wizualna ZHP

Identyfikacja wizualna ZHP

Katalog Identyfikacji Wizualnej jest dokumentem normującym używanie logotypu Związku Harcerstwa Polskiego. Poniższy dokument w zwarty sposób wyjaśnia w jakim kierunku podążać stosując Identyfikację w codziennej pracy drużyn, szczepów, hufców, chorągwi oraz szczebla centralnego i inspiruje do formowania jednolitego wizerunku Związku Harcerstwa Polskiego.

REPOZYTORIUM SZABLONÓW

Dostęp do biblioteki szablonów możliwy jest dla posiadaczy kont ezhp (zhp.pl, zhp.net.pl)

PASSWORD RESET

Zaloguj się