zhp.pl

, / 0

Wychowanie duchowe i religijne

UDOSTĘPNIJ
Start Program Wychowanie duchowe i religijne

Wychowanie w ZHP odbywa się na kilku płaszczyznach: fizycznej, społecznej, emocjonalnej, intelektualnej i duchowej. Tę ostatnią realizujemy poprzez praktykowanie religii, spotkania ekumeniczne, indywidualny rozwój w ramach prób na kolejne stopnie, centra duchowe podczas harcerskich wydarzeń oraz uczestnictwo w Betlejemskim Świetle Pokoju.

Wychowanie duchowe jest trudną sferą rozwoju. Sięga bowiem poza świat materialny, i podejmuje kwestie bardzo osobiste, z którymi nierzadko mocować się trzeba samemu, indywidualnie starając się dotrzeć do prawdy o sensie życia i swojego powołania. W harcerstwie nie unikamy tych pytań, motywujemy do poszukiwań, otwieramy się światopoglądowo. Dbamy o swobodny dialog pomiędzy wyznawcami różnych religii i ateistami. Dzięki temu pogłębiamy sferę duchową każdego zucha i harcerza, a także uczymy się tolerancji.

PASSWORD RESET

Zaloguj się