zhp.pl

Prace Głównej Kwatery ZHP

Główna Kwatera ZHP jest zarządem Związku Harcerstwa Polskiego, który pracuje pod kierunkiem Naczelnika ZHP. Główna Kwatera ZHP składa się z 9 osób (Naczelnika ZHP, zastępców, skarbnika i członków GK ZHP) a swoje zadania realizuje przy pomocy wydziałów i zespół instruktorskich, zgodnie z podziałem obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych członków GK ZHP. Zadania Głównej Kwatery ZHP wynikają ze Statutu Związku Harcerstwa Polskiego.

Zobacz podsumowanie działań, jakie Główna Kwatera ZHP podejmowała w 2016 roku w następujących obszarach:

FINANSE

KOMUNIKACJA I PROMOCJA

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

POLSKA 2023

PRACA Z KADRĄ

 


PROGRAM

 

RÓŻNE

WYDARZENIA

WYCHOWANIE DUCHOWE

ZAGRANICAPASSWORD RESET

Zaloguj się