zhp.pl

Start Honorowy patronat Naczelnika ZHP

Honorowy patronat Naczelnika ZHP

Honorowy patronat Naczelnika ZHP jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia bezpośrednio związanego z realizacją celów statutowych Związku Harcerstwa Polskiego. Wyróżnienie to mogą dotyczyć przedsięwzięć mających zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadregionalne, w szczególnych wypadkach regionalne, a ich realizacja służy promocji lub kreowaniu pozytywnego wizerunku Związku Harcerstwa Polskiego.

Przedsięwzięcia objęte honorowym patronatem Naczelnika ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się