zhp.pl

Identyfikacja wizualna ZHPMateriały graficzneZakres szkoleńKierunki promocjiLudzie wydziału

REPOZYTORIUM SZABLONÓW

Dostęp do biblioteki szablonów możliwy jest dla posiadaczy kont ezhp (zhp.pl, zhp.net.pl)

Katalog Identyfikacji Wizualnej jest dokumentem normującym używanie logotypu Związku Harcerstwa Polskiego. Poniższy dokument w zwarty sposób wyjaśnia w jakim kierunku podążać stosując Identyfikację w codziennej pracy drużyn, szczepów, hufców, chorągwi oraz szczebla centralnego i inspiruje do formowania jednolitego wizerunku Związku Harcerstwa Polskiego.

Repozytorium szablonów to zbiór obowiązujących plików przygotowanych do edycji dla potrzeb środowisk. Znajdują się tam elementy systemu identyfikacji wizualnej oraz marki funkcjonujące w ZHP, gotowe do użytku i modyfikacji przez jednostki harcerskie. Mamy nadzieję, że przekazany materiał będzie nie tylko wytyczną, ale przede wszystkim inspiracją do tworzenia spójnej marki Związku Harcerstwa Polskiego.
Myśląc o kursie, warsztatach lub szkoleniu w zakresie promocji ZHP warto wiedzieć, które tematy są bardziej lub mniej potrzebne danej grupie. W tym celu proponujemy treści, z których można dowolnie skorzystać w swoim planie szkolenia. Przerobienie wszystkich tematów da optymalną wiedzę z zakresu kreowania wizerunku, promowania działań i administracji kanałami informacji odpowiedniej grupie odbiorców. Ideą szkoleń na poziomie chorągwi jest wdrażanie strategii komunikacji ZHP do hufców. Osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie wizerunku ZHP na poziomie lokalnym są: komendant hufca, instruktor ds. wizerunku i promocji lub szef zespołu promocji.

Zakres kursu dla szefów zespołów promocji hufca:

Wiedza:
 • repozycjonowanie wizerunku,
 • marka ZHP,
 • odbiorcy,
 • świadome i niekontrolowane budowanie wizerunku,
 • komunikacja obrazem,
 • komunikacja słowem,
 • harcerska kultura w internecie,
 • grzechy wizerunku,
 • pozyskiwanie i utrzymywanie sojuszników.
Umiejętności:
 • zarządzanie kanałami komunikacji,
 • rzecznictwo,
 • promowanie.

Zakres specjalistycznych warsztatów modułowych

Dedykowanych dla wędrowników, instruktorów ds. promocji, członków zespołów promocji.

Wiedza wspólna:
 • repozycjonowanie wizerunku,
 • marka ZHP,
 • odbiorcy,
 • harcerska kultura w internecie,
 • grzechy wizerunku.
Grafika:
 • kompozycja w projektowaniu graficznym,
 • praca z Systemie Identyfikacji Wizualnej ZHP,
 • nauka obsługi programów do grafiki rastrowej, wektorowej oraz składu tekstu.
Video:
 • komunikacja video o ZHP,
 • typy klipów i ich przekaz,
 • produkcja,
 • sprzęt video,
 • darmowe zasoby muzyki i kadrów,
 • montaż.
Foto:
 • komunikowanie obrazem o ZHP,
 • zdjęcia z wydarzeń,
 • zdjęcia sesyjne,
 • sprzęt fotograficzny,
 • darmowe zasoby zdjęć,
 • obróbka zdjęć.
Media społecznościowe:
 • portale (odbiorcy, cel, formy i język komunikacji)
 • tworzenie treści,
 • angażowanie, poszerzanie zasięgu, budowanie społeczności,
 • harcerska kultura w internecie,
 • komunikowanie obrazem,
 • statystyki.
Budowa komunikatu:
 • dostosowanie komunikatu do grupy docelowej,
 • zasady dobrego komunikatu,
 • kanały komunikacji,
 • konstruowanie komunikatu w sytuacji kryzysowej.

Zakres warsztatów dla komendantów i komend hufców:

Wiedza:
 • repozycjonowanie wizerunku,
 • marka ZHP,
 • odbiorcy,
 • świadome i niekontrolowane budowanie wizerunku,
 • harcerska kultura w internecie,
 • grzechy wizerunku,
 • pozyskiwanie i utrzymywanie sojuszników.
Umiejętności:
 • komunikacja obrazem,
 • komunikacja słowem,
 • promowanie.
 • rzecznictwo,
 • zarządzanie sytuacją kryzysową w mediach,
 • autoprezentacja.

Zespół promocji hufca jest odpowiedzialny za wizerunek kreowany przez członków hufca. Najlepszą metodą kształcenia wizerunkowego będzie więc czynne uczestnictwo w kształceniu drużynowych – na kursach metodycznych i przewodnikowskich. Ten sam standard może być stosowany dla warsztatów z wędrownikami, instruktorami komend szczepów lub innych zespołów instruktorskich hufca.

Zakres warsztatów

Wiedza:
 • repozycjonowanie wizerunku,
 • marka ZHP,
 • odbiorcy,
 • świadome i niekontrolowane budowanie wizerunku,
 • autoprezentacja,
 • harcerska kultura w internecie,
 • grzechy wizerunku.
Umiejętności:
 • komunikacja obrazem,
 • komunikacja słowem,
 • promowanie.

Kierunki promocji mają nam pomóc w osiągnięciu celu jakim jest promowanie Związku Harcerstwa Polskiego w społeczeństwie, a także inicjowanie działań mających na celu kształtowanie wizerunku ZHP, informowanie o działalności ZHP opinii publicznej
oraz promowanie propozycji programowych ZHP. Odbiorcy i przekaz jaki chcemy, aby do nich dotarł.

1. Dzieci i młodzież:
bycie harcerzem nie należy się wstydzić (minimum), jest modne – na czasie być harcerzem (wariant optymalny) ZHP jest postrzegana jako organizacja ciekawa, warta zainteresowania, gdzie można się dobrze bawić, nauczyć się wielu pożytecznych umiejętności, stawić czoło wyzwaniom, młodzież ma przekonanie, że bycie harcerzem da im konkretne korzyści w życiu (unikalne umiejętności, szczególne jak na ich wiek doświadczenie).

2. Dorośli:
dorośli są pewni, że dzieci powierzone harcerstwu są bezpieczne, ZHP ma opinię organizacji pożytecznej – z praktycznym, współczesnym programem, oferta ZHP jest powszechnie dostępna – zarówno w sensie terytorialnym jak i ekonomicznym.

3. Partnerzy (urzędy, sponsorzy, inne organizacje):
ZHP jest solidna, uczciwa, rzetelna (harcerz jest na pewno uczciwy), ZHP jest profesjonalna, czyli profesjonalnie: zarządzana, prowadzi działalność wychowawczą, organizuje wypoczynek dzieci, przygotowuje i rozliczająca wnioski grantowe itd.

ZHP jest skuteczna w tym, co robi (za te same pieniądze zrobi więcej i lepiej niż inni).

4. Harcerki i harcerze, instruktorzy:
ZHP jest organizacją sprawną, pomocną i dobrze zarządzaną,

Organizacja posiada ciekawy i pożyteczny program, z którego warto korzystać,
warto być instruktorem i zwiększać swoje umiejętności, interesy ZHP są dobrze reprezentowane.

Kierownik Wydziału Komunikacji i Promocji GK ZHP:

hm. Martyna Kowacka – rzecznik@zhp.pl

Rzeczniczka prasowa ZHP:

hm. Martyna Kowacka – rzecznik@zhp.pl, mob. +48 601 246 164

Wydział Komunikacji i Promocji

 • hm. Martyna KOWACKA – Chorągiew Śląska – kierowniczka,
 • pwd. Aleksandra BARCZ – Chorągiew Stołeczna – instruktorka (aleksandra.barcz@zhp.net.pl),
 • pwd. Olga JUNKUSZEW – Chorągiew Lubelska- instruktorka (olga.junkuszew@gk.zhp.pl),
 • phm. Przemysław SPACZEK – Chorągiew Opolska – instruktor (przemyslaw.spaczek@zhp.net.pl),
 • pwd. Jan PACELIK – Chorągiew Stołeczna – instruktor (jan.pacelik@zhp.net.pl),
 • phm. Marek PĘCZAK – Chorągiew Śląska – instruktor (marek.peczak@zhp.net.pl),
 • phm. Piotr RODZOCH – GK ZHP – instruktor (piotr.rodzoch@zhp.net.pl),
 • pwd. Radosław ROSIEJKA – Chorągiew Wielkopolska – instruktor,
 • phm. Sonia Róża STACH – Chorągiew Stołeczna – instruktorka (sonia.stach@zhp.net.pl),

Zespół ds. informacji

 • hm. Monika KUBACKA – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – szefowa
 • hm. Grzegorz CAŁEK – Chorągiew Stołeczna – redaktor naczelny „Czuwaj”
 • hm. Halina JANKOWSKA – GK ZHP – zastępca redaktora naczelnego „Czuwaj”
 • hm. Adam CZETWERTYŃSKI – Chorągiew Stołeczna – redaktor „Czuwaj”
 • pwd. Radosław ROSIEJKA – Chorągiew Wielkopolska – redaktor naczelny „Na tropie”

Kontakt z Wydziałem Komunikacji i Promocji GK ZHP: promocja@zhp.pl

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się