zhp.pl

Identyfikacja wizualna ZHPMateriały graficzneZakres szkoleńKierunki promocjiLudzie wydziału

REPOZYTORIUM SZABLONÓW

Dostęp do biblioteki szablonów możliwy jest dla posiadaczy kont ezhp (zhp.pl, zhp.net.pl)

Katalog Identyfikacji Wizualnej jest dokumentem normującym używanie logotypu Związku Harcerstwa Polskiego. Poniższy dokument w zwarty sposób wyjaśnia w jakim kierunku podążać stosując Identyfikację w codziennej pracy drużyn, szczepów, hufców, chorągwi oraz szczebla centralnego i inspiruje do formowania jednolitego wizerunku Związku Harcerstwa Polskiego.

Repozytorium szablonów to zbiór obowiązujących plików przygotowanych do edycji dla potrzeb środowisk. Znajdują się tam elementy systemu identyfikacji wizualnej oraz marki funkcjonujące w ZHP, gotowe do użytku i modyfikacji przez jednostki harcerskie. Mamy nadzieję, że przekazany materiał będzie nie tylko wytyczną, ale przede wszystkim inspiracją do tworzenia spójnej marki Związku Harcerstwa Polskiego.
Myśląc o kursie, warsztatach lub szkoleniu w zakresie promocji ZHP warto wiedzieć, które tematy są bardziej lub mniej potrzebne danej grupie. W tym celu proponujemy treści, z których można dowolnie skorzystać w swoim planie szkolenia. Przerobienie wszystkich tematów da optymalną wiedzę z zakresu kreowania wizerunku, promowania działań i administracji kanałami informacji odpowiedniej grupie odbiorców. Ideą szkoleń na poziomie chorągwi jest wdrażanie strategii komunikacji ZHP do hufców. Osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie wizerunku ZHP na poziomie lokalnym są: komendant hufca, instruktor ds. wizerunku i promocji lub szef zespołu promocji.

Zakres kursu dla szefów zespołów promocji hufca:

Wiedza:
 • repozycjonowanie wizerunku,
 • marka ZHP,
 • odbiorcy,
 • świadome i niekontrolowane budowanie wizerunku,
 • komunikacja obrazem,
 • komunikacja słowem,
 • harcerska kultura w internecie,
 • grzechy wizerunku,
 • pozyskiwanie i utrzymywanie sojuszników.
Umiejętności:
 • zarządzanie kanałami komunikacji,
 • rzecznictwo,
 • promowanie.

Zakres specjalistycznych warsztatów modułowych

Dedykowanych dla wędrowników, instruktorów ds. promocji, członków zespołów promocji.

Wiedza wspólna:
 • repozycjonowanie wizerunku,
 • marka ZHP,
 • odbiorcy,
 • harcerska kultura w internecie,
 • grzechy wizerunku.
Grafika:
 • kompozycja w projektowaniu graficznym,
 • praca z Systemie Identyfikacji Wizualnej ZHP,
 • nauka obsługi programów do grafiki rastrowej, wektorowej oraz składu tekstu.
Video:
 • komunikacja video o ZHP,
 • typy klipów i ich przekaz,
 • produkcja,
 • sprzęt video,
 • darmowe zasoby muzyki i kadrów,
 • montaż.
Foto:
 • komunikowanie obrazem o ZHP,
 • zdjęcia z wydarzeń,
 • zdjęcia sesyjne,
 • sprzęt fotograficzny,
 • darmowe zasoby zdjęć,
 • obróbka zdjęć.
Media społecznościowe:
 • portale (odbiorcy, cel, formy i język komunikacji)
 • tworzenie treści,
 • angażowanie, poszerzanie zasięgu, budowanie społeczności,
 • harcerska kultura w internecie,
 • komunikowanie obrazem,
 • statystyki.
Budowa komunikatu:
 • dostosowanie komunikatu do grupy docelowej,
 • zasady dobrego komunikatu,
 • kanały komunikacji,
 • konstruowanie komunikatu w sytuacji kryzysowej.

Zakres warsztatów dla komendantów i komend hufców:

Wiedza:
 • repozycjonowanie wizerunku,
 • marka ZHP,
 • odbiorcy,
 • świadome i niekontrolowane budowanie wizerunku,
 • harcerska kultura w internecie,
 • grzechy wizerunku,
 • pozyskiwanie i utrzymywanie sojuszników.
Umiejętności:
 • komunikacja obrazem,
 • komunikacja słowem,
 • promowanie.
 • rzecznictwo,
 • zarządzanie sytuacją kryzysową w mediach,
 • autoprezentacja.

Zespół promocji hufca jest odpowiedzialny za wizerunek kreowany przez członków hufca. Najlepszą metodą kształcenia wizerunkowego będzie więc czynne uczestnictwo w kształceniu drużynowych – na kursach metodycznych i przewodnikowskich. Ten sam standard może być stosowany dla warsztatów z wędrownikami, instruktorami komend szczepów lub innych zespołów instruktorskich hufca.

Zakres warsztatów

Wiedza:
 • repozycjonowanie wizerunku,
 • marka ZHP,
 • odbiorcy,
 • świadome i niekontrolowane budowanie wizerunku,
 • autoprezentacja,
 • harcerska kultura w internecie,
 • grzechy wizerunku.
Umiejętności:
 • komunikacja obrazem,
 • komunikacja słowem,
 • promowanie.

Kierunki promocji mają nam pomóc w osiągnięciu celu jakim jest promowanie Związku Harcerstwa Polskiego w społeczeństwie, a także inicjowanie działań mających na celu kształtowanie wizerunku ZHP, informowanie o działalności ZHP opinii publicznej
oraz promowanie propozycji programowych ZHP. Odbiorcy i przekaz jaki chcemy, aby do nich dotarł.

1. Dzieci i młodzież:
bycie harcerzem nie należy się wstydzić (minimum), jest modne – na czasie być harcerzem (wariant optymalny) ZHP jest postrzegana jako organizacja ciekawa, warta zainteresowania, gdzie można się dobrze bawić, nauczyć się wielu pożytecznych umiejętności, stawić czoło wyzwaniom, młodzież ma przekonanie, że bycie harcerzem da im konkretne korzyści w życiu (unikalne umiejętności, szczególne jak na ich wiek doświadczenie).

2. Dorośli:
dorośli są pewni, że dzieci powierzone harcerstwu są bezpieczne, ZHP ma opinię organizacji pożytecznej – z praktycznym, współczesnym programem, oferta ZHP jest powszechnie dostępna – zarówno w sensie terytorialnym jak i ekonomicznym.

3. Partnerzy (urzędy, sponsorzy, inne organizacje):
ZHP jest solidna, uczciwa, rzetelna (harcerz jest na pewno uczciwy), ZHP jest profesjonalna, czyli profesjonalnie: zarządzana, prowadzi działalność wychowawczą, organizuje wypoczynek dzieci, przygotowuje i rozliczająca wnioski grantowe itd.

ZHP jest skuteczna w tym, co robi (za te same pieniądze zrobi więcej i lepiej niż inni).

4. Harcerki i harcerze, instruktorzy:
ZHP jest organizacją sprawną, pomocną i dobrze zarządzaną,

Organizacja posiada ciekawy i pożyteczny program, z którego warto korzystać,
warto być instruktorem i zwiększać swoje umiejętności, interesy ZHP są dobrze reprezentowane.

Kierownik Wydziału Komunikacji i Promocji GK ZHP:

hm. Martyna Kowacka – rzecznik@zhp.pl

Rzeczniczka prasowa ZHP:

hm. Martyna Kowacka – rzecznik@zhp.pl, mob. +48 601 246 164

Wydział Komunikacji i Promocji

 • hm. Martyna KOWACKA – Chorągiew Śląska ZHP – kierowniczka,
 • phm. Aleksandra RACZKO – Chorągiew Stołeczna ZHP – zastępczyni kierowniczki (aleksandra.barcz@zhp.net.pl),
 • pwd. Olga JUNKUSZEW – Chorągiew Lubelska ZHP – zastępczyni kierowniczki (olga.junkuszew@gk.zhp.pl),
 • pwd. Konrad KMIEĆ – GK ZHP,
 • pwd. Jan PACELIK – Chorągiew Stołeczna ZHP,
 • pwd. Jędrzej PAWLAK – Chorągiew Kielecka ZHP,
 • phm. Piotr RODZOCH – GK ZHP,
 • pwd. Radosław ROSIEJKA – Chorągiew Wielkopolska ZHP,
 • pwd. Jan SIMSON – Chorągiew Dolnośląska ZHP,
 • phm. Sonia Róża STACH – Chorągiew Stołeczna ZHP,
 • phm. Grzegorz ZIELIŃSKI – Chorągiew Lubelska ZHP.

Stali współpracownicy Wydziału Komunikacji i Promocji GK ZHP:

 • hm. Jacek GRZEBIELUCHA – Chorągiew Gdańska ZHP,
 • phm. Marta JEŻAK – Chorągiew Śląska ZHP,
 • phm. Karolina KWIATKOWSKA – Chorągiew Śląska ZHP,
 • phm. Katarzyna MAMAK – Chorągiew Stołeczna ZHP,
 • phm. Marek PĘCZAK – Chorągiew Śląska ZHP,
 • phm. Karolina PIOTROWSKA – Chorągiew Łódzka ZHP,
 • phm. Michał POŚPIECH – Chorągiew Śląska ZHP,
 • pwd. Kamil SOROCKI – Chorągiew Krakowska ZHP,
 • dh Arkadiusz WYDRO – Chorągiew Podkarpacka ZHP.

Redaktor naczelny “Czuwaj” – hm. Grzegorz CAŁEK – Chorągiew Stołeczna,

Redaktor naczelny „Na tropie” – pwd. Radosław ROSIEJKA – Chorągiew Wielkopolska.

Kontakt z Wydziałem Komunikacji i Promocji GK ZHP: promocja@zhp.pl

 

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się