Symbol Harcerzy Starszych

Starszoharcerska Róża Wiatrów

Róża wiatrów wskazuje cztery kierunki, obszary, w których każdy harcerz powinien poszukiwać ścieżki rozwoju: intelektualnym, społecznym, duchowym i emocjonalnym oraz fizycznym. Sama róża przypomina, że rozwój w każdym obszarze powinien być zrównoważony. Nie można rozwijać jednej części zapominając o innych, gdyż wtedy i sama róża wypacza się do czegoś, co bardziej przypomina ostrze włóczni. Dla harcerzy starszych jest szczególnym symbolem, gdyż oni najbardziej ze wszystkich grup metodycznych, poszukują swojego miejsca na świecie, nowych pasji oraz miejsc, w których mogą być przydatni. To oni sprawdzają wiele różnych ścieżek, szlaków i dróg, wypuszczając się poza swoje dotychczasowe granice. W takich właśnie sytuacjach Róża Wiatrów ma przypominać o właściwym kierunku i, w przypadku zbłądzenia, pomagać wrócić na właściwy szlak. To dzięki niej każdy z nas może obrać właściwy kierunek: w harcerstwie, w szkole, w pracy oraz w życiu.