zhp.pl

, / 0

Konopnickiej 6 – Miejsce i ludzie

UDOSTĘPNIJ
Start Konopnickiej 6 – Miejsce i ludzie

Siedziba Związku Harcerstwa Polskiego znajduje się w śródmieściu Warszawy, w wyjątkowym budynku przy ulicy Marii Konopnickiej 6. Biuro Głównej Kwatery ZHP pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. Większość instruktorów szczebla centralnego jest wolontariuszami, dlatego najlepiej jest się skontaktować z nami za pomocą poczty elektronicznej.

Zapraszamy na Konopnickiej 6!

Wydział/Zespół Nr telefonu E-mail
Naczelniczka ZHP 339 04 44 naczelniczka@zhp.pl
Asystentka Naczelniczki ZHP 339 06 45 asystentka.naczelniczki@zhp.pl
Komisarz zagraniczny 339 05 55 karol.gzyl@zhp.pl
Zastępczyni komisarza zagranicznego agnieszka.siluszek@jpt.zhp.pl
Komisarka zagraniczna monika.gradecka@zhp.net.pl
Sekretarz ISGF teresa.tarkowska@zhp.pl
Naczelny Kapelan ZHP 339 07 21 kapelan@zhp.pl
Pełnomocnik ds. HALiZ 339 06 56 biuro@zhp.pl
Pełnomocnik ds. prawnych lucjan.brudzynski@zhp.pl
Radca prawny 339 06 47 rafal.borek@gk.zhp.pl
Radca prawny 339 06 47 agnieszka.orzechowska@gk.zhp.pl
Wydział ds. Audytów 3 390 770 kontrola@zhp.pl
3 390 770 grzegorz.wozniak@zhp.pl
Skarbnik ZHP 339 04 45 skarbnik@zhp.pl
4 ŻYWIOŁY –  składnica harcerska 339 07 18 biuro@4zywioly.pl
Fundacja Harcerstwa Polskiego „Schronisko GŁODÓWKA” 18 207 71 88 glodowka@zhp.pl
OSW ZHP PERKOZ – kierownik 89 519 22 21 kardahs@perkoz.zhp.pl
Samodzielny Zakład Administracji i Logistyki -dyrektor 339 06 20 dyrektor@szal.pl
Wydział Rachunkowości i Raportowania 339 06 17 ksiegowosc@gk.zhp.pl
Zastępczyni Naczelniczki ZHP lucyna.czechowska@gk.zhp.pl
Wydział Wychowania anna.pospieszna@zhp.net.pl
Wydział Wsparcia Metodycznego lucyna.czechowska@gk.zhp.pl
Zespół zuchowy zuchy@zhp.pl
Zespół harcerski harcerze@zhp.pl
Zespół starszoharcerski harcerzestarsi@zhp.pl
Zespół wędrowniczy wedrownicy@zhp.pl
Wydział Wsparcia Specjalnościowego specjalnosci@zhp.pl
Harcerska Szkoła Ratownictwa hsr@zhp.pl
Wydział Wychowania Wodnego wodniacy@zhp.pl
Wydział Wychowania Duchowego i Religijnego silniduchem@zhp.pl
Wydział Inspiracji i Poradnictwa inspiracje@zhp.pl
Zespół projektowy ds. reformy instrumentów metodycznych lucyna.czechowska@gk.zhp.pl
Zastępczyni Naczelniczki ZHP 339 07 37 justyna.sikorska@gk.zhp.pl
Szefowa Biura 339 06 56 biuro@zhp.pl
Sekretariat GK ZHP 339 06 45 sekretariat@zhp.pl
Zespół ds. opcji zero opcjazero@zhp.pl
Zespół Wsparcia Technicznego 339 06 66 helpdesk@zhp.pl
Zespół ds. bezpieczeństwa bezpieczenstwo@zhp.pl
Harcerski Instytut Badawczy badania@zhp.pl
Archiwum Zakładowe kaja.drag@zhp.net.pl
Muzeum Harcerstwa 339 07 01 muzeum.harcerstwa@zhp.pl
Zastępca Naczelniczki ZHP 339 05 55 karol.gzyl@zhp.pl
Wydział Zagraniczny 339 06 39 wza@zhp.pl
Zespół ds. współpracy zagranicznej w chorągwiach i hufcach justyna.kowalska@zhp.net.pl
Zespół ds. harcerstwa polskiego za granicą adam.czetwertynski@pragapoludnie.zhp.pl
Zespół ds. V4B3 agnieszka.pospiszyl@zhp.net.pl
Zespół ds. organizacji niemieckojęzycznych piotr.miara@zhp.net.pl
Zespół ds. Europy Wschodniej i współpracy pozaeuropejskiej beata.szymanska@zhp.net.pl
Zespół ds. WAGGGS monika.gradecka@zhp.net.pl
Zespół ds. wydarzeń międzynarodowych
Zespół JOTA-JOTI hubert.mika@zhp.net.pl
Wydział ds. wspierania wydarzeń 339 05 55 michal.gietko@gk.zhp.pl
Wydział ds. Europejskiego Jamboree 2020 (JPT) 339 06 91 katarzyna.roguszewska@gk.zhp.pl
Wydział Komunikacji i Promocji 339 06 88 promocja@zhp.pl
Rzeczniczka prasowa ZHP 339 06 88 rzecznik@zhp.pl
Redakcja CZUWAJ naczelny@czuwaj.pl
Redakcja CZUWAJ misia@czuwaj.pl
Redakcja “Na tropie” natropie@zhp.pl
Członkini GK ZHP 339 07 20 joanna.skupinska@zhp.pl
Koordynatorka obszaru praca z kadrą 339 07 20 malgorzata.pniewska@gk.zhp.pl
Wydział Pracy z Kadrą 339 07 20 joanna.skupinska@zhp.pl
Centralna Szkoła Instruktorska 339 07 20 komendant.csi@zhp.pl
Zespół harcmistrzowski
Zespół Wood Badge
Komisja Stopni Instruktorskich przy GK ZHP ksi@zhp.pl
Wydział Seniorów i Starszyzny Harcerskiej 339 06 78 seniorzy@zhp.pl
Zespół projektowy ds. programu wsparcia hufców katarzyna.krzak@zhp.net.pl
Zespół projektowy ds. programu wsparcia szczepów piotr.pietrzak1@zhp.net.pl
Członkini GK ZHP 339 06 27 aleksandra.klimczak@gk.zhp.pl
Kierownik Wydziału Finansowania Organizacji 339 06 27 wps@zhp.pl
Wydział Nieprzetartego Szlaku 3390629 ns@zhp.pl
Zespół ds. systemu Ewidencja ZHP artur.sarnowski@zhp.net.pl
Sekretarz RN ZHP 339 07 50 sekretariat.rn@zhp.pl
Sekretariat CKR ZHP 339 07 50 sekretariat.ckr@zhp.pl
Sekretariat NSH ZHP 339 07 50 nsh@zhp.pl
Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się