Uczestnicy

Aby wziąć udział w 25. Światowym Jamboree Skautowym w Korei Południowej w 2023 roku jako uczestnik, trzeba mieć skończone czternaście lat, ale jeszcze nie być osobą pełnoletnią.

Oznacza to, że w Zlocie mogą wziąć udział osoby urodzone między 22 lipca 2005 a 31 lipca 2009 r. 

Każdy harcerz ma jedną w życiu możliwość pojechania na Jamboree w charakterze uczestnika. 

Nie wolno jej zmarnować! 


Struktura drużyny zlotowej: 

Podstawową jednostką organizacyjną na każdym Jamboree jest patrol, który składa się z 9 uczestników i jednego, dorosłego patrolowego.

Drużynę zlotową tworzą 4 patrole składające się z 36 harcerzy oraz 4 instruktorów – patrolowych, spośród których jeden będzie pełnił także funkcję drużynowego.  To na ogół najbardziej doświadczony instruktor, min. w stopniu podharcmistrza. Drużynowego wyznacza komenda reprezentacji.

Drużynowi i patrolowi będą mieszkać w podobozach z uczestnikami i razem z nimi uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych. 


Warunki kwalifikacji patroli i drużyn: 

Warunkiem uczestnictwa w Jamboree jest utworzenie patroli i drużyn zlotowych. Patrol składa się z 9 uczestników i 1 pełnoletniego instruktora. Drużyna składa się z 4 patroli, czyli 36 uczestników i 4 pełnoletnich instruktorów. Jeden z patrolowych obejmuje też funkcję drużynowego zlotowego. 


Aby zostać uczestnikiem Jamboree, należy spełnić następujące warunki: 

 • być członkiem ZHP, być wpisanym do systemu ewidencji przy zgłoszeniu, mieć opłacone składki członkowskie minimum za 1. kwartał 2022 roku oraz terminowo płacić składki do 3. kwartału 2023 roku włącznie,
 • być urodzonym między 22 lipca 2005 a 31 lipca 2009 r.,
 • być członkiem patrolu zlotowego stworzonego przez patrolowego mianowanego przez komendę reprezentacji,
 • porozumiewać się przynajmniej w jednym języku obcym, preferowany angielski,
 • dokonywać wpłat wpisowego w określonych harmonogramem terminach,
 • realizować z patrolem zadania przedzlotowe.

Aby zostać patrolowym na Jamboree, należy spełnić następujące warunki: 

 • zgłosić się do 31 stycznia 2022 roku,
 • być członkiem ZHP, wpisanym do systemu ewidencji i i najpóźniej 31.05.2023 r. posiadać stopień instruktorski, mieć opłacone składki instruktorskie,
 • ukończyć 18 lat do 31.05.2023 roku,
 • posiadać co najmniej stopień przewodnika lub mieć otwartą próbę przewodnikowską do 15.02.2022 r., 
 • uzyskać pozytywną opinię komendanta hufca, lub chorągwi oraz pełnomocnika komendanta chorągwi ds. zagranicznych (w przypadku jego braku – innej, wskazanej przez komendanta chorągwi, osoby),
 • porozumiewać się w języku angielskim co najmniej na poziomie B2,
 • dokonywać wpłat wpisowego w określonych harmonogramem terminach,
 • realizować propozycję programową przedstawioną przez komendę reprezentacji,
 • brać czynny udział we wszystkich spotkaniach kadry reprezentacji,
 • mieć stały i systematyczny dostęp do Internetu,
 • przejść pozytywnie weryfikację podczas spotkania kadry.

Aby zostać drużynowym, należy: 

 • spełnić wszystkie warunki określone dla patrolowego,
 • posiadać stopień podharcmistrza lub otworzoną próbę na stopień podharcmistrza.
  Drużynowego wyznacza komenda reprezentacji.

Jak zgłosić patrol na 25. Jamboree? 

Aby zgłosić patrol na 25. Jamboree na początek należy wypełnić ANKIETĘ PATROLOWEJ/PATROLOWEGO.
Jest to formularz, w którym prosimy patrolowego podanie najważniejszych informacji o sobie i dotychczasowym doświadczeniu w zakresie współpracy międzynarodowej.

Po przesłaniu ANKIETY PATROLOWEJ/PATROLOWEGO zapoznamy się z nią i prześlemy ci maila z prośbą o przesłanie opinii potrzebnych do dokończenia rejestracji (mogą być przesłane mailem bezpośrednio przez wystawiających na adres [email protected]):

 • opinii komendanta hufca lub chorągwi wraz z potwierdzeniem opłaconych składek,
 • opinii pełnomocnika komendanta chorągwi ds. zagranicznych (lub – w przypadku braku pełnomocnika – innej osoby wskazanej przez komendanta chorągwi).

Otrzymasz od nas również plik Excel: „PATROL JAMBOREE – Karta Zgłoszenia”, który uzupełniasz i odsyłasz do nas w nieprzekraczalnym terminie - do 15.02.2022 r.

Dodatkowe dane uczestników będą pobierane bezpośrednio z ewidencji – zadbaj o to, aby dane te były kompletne i aktualne!


Wpłaty

Wysokość dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej (wrażonej w kwocie pełnej w złotych polskich) dla udziału uczestników i kadry w Jamboree w Korei Południowej wynosić będzie: ~~ 9500PLN

Zgodnie z założeniami koncepcji organizacyjnej Jamboree 2023 DSCZ uczestnika i patrolowego składa się z dwóch elementów:

 1. USD – kwota zbierana w dolarach amerykańskich (wpisowe oraz program dodatkowy) – 1100 USD 
 2. PLN – kwota zbierana w złotych polskich (m.in. koszt biletów, wyprawki, programu przed Jamboree) – 5100 PLN 

Kwoty USD i PLN odpowiednio w dolarach i złotych polskich mają być płacone w następujących terminach:

Termin/ Rodzaj DSCZUSDPLN
15 lutego 2022 r.600 USD500 PLN
30 czerwca 2022 r.3000 PLN
30 listopada 2022 r.500 USD
31 marca 2023 r.1600 PLN

Przelewu należy dokonać na rachunki mBanku prowadzone dla Głównej Kwatery ZHP odpowiednio dla danej DSCZ zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Odbiorca:
Główna Kwatera ZHP
ul. Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

Tytuł przelewu: DSCZ Jamboree 2023 – imię i nazwisko

Tytuł przelewuNumer rachunku bankowego
Płatność w USD11 1140 1010 0000 5392 2900 1118
Płatność w PLN56 1140 1010 0000 5392 2900 1084

Kod SWIFT mBank: BREXPLPWXXX

Po każdej wpłacie zostanie wystawiona faktura na dane wpłacającego, zgodne z danymi z przelewu.

Dodatkowa składka członkowska zostanie przeznaczona na:

CelProcent kwoty
Wpisowe24%
Kilkudniowy program kulturowo-edukacyjny22%
Transport40%
Program5%
Wyprawka5%
Koszty reprezentacji, administracja2%
Opieka medyczna i ubezpieczenie2%

Ważna informacja!

Wstrzymajcie się z dokonywaniem pierwszej wpłaty do czasu uzyskania informacji o zakwalifikowaniu.