International Service Team

Na potrzeby obsługi 25. Światowego Jamboree Skautowego w Korei Południowej w 2023 roku zaplanowano udział około 10 000 członków IST w tym do 75 osób z Polski. Praca tej grupy podczas imprezy obejmuje wszystkie działania niezbędne do funkcjonowania całego zlotu (zarówno pod względem organizacyjnym, jak i programowym), tak aby zapewnić uczestnikom niezapomnianą i fantastyczną zabawę.

Osoby w IST muszą być gotowe do podjęcia każdego zadania potrzebnego do przygotowania Jamboree, rzecz jasna, na miarę swoich możliwości.

Aby zostać członkiem IST podczas Jamboree, trzeba spełnić kilka warunków:

 • zgłosić się do 31 stycznia 2022 roku,
 • być członkiem ZHP, być wpisanym do systemu ewidencji ZHP i przy zgłoszeniu mieć opłacone składki członkowskie minimum za 1 kwartał 2022 roku oraz terminowo płacić składki do 3 kwartały 2023 roku włącznie,
 • mieć skończone 18 lat przed rozpoczęciem Jamboree,
 • porozumieć się w języku angielskim i/lub francuskim w stopniu komunikatywnym,
 • dokonywać wpłat wpisowego w określonych harmonogramem terminach,
 • uzyskać pozytywną opinię komendanta hufca lub chorągwi oraz pełnomocnika komendanta chorągwi ds. zagranicznych (w przypadku jego braku – innej, wskazanej przez komendanta chorągwi, osoby)
 • być gotowym (na miarę możliwości i na indywidualnie określonych z komendą kontyngentu zasadach) do zaangażowania się w przygotowania Polskiego Kontyngentu do udziału w 25. Światowym Jamboree Skautowym,
 • przestrzegać Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego,
 • być otwartym na inne kultury oraz gotowym do pełnienia służby zlotowej.

Jak się zgłosić do IST na Jamboree?

Aby zostać IST na 25. Jamboree na początek należy wypełnić ANKIETĘ ZGŁOSZENIOWĄ.
Ankieta jest w wersji elektronicznej i prosimy Cię w niej o podanie najważniejszych informacji o Tobie, Twojej motywacji do udziału w 25. Jamboree oraz Twojego dotychczasowego doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej.

Po przesłaniu ANKIETY ZGŁOSZENIOWEJ zapoznamy się z nią i prześlemy ci maila z prośbą o przesłanie OPINII potrzebnych do dokończenia rejestracji (mogą być przesłane mailem bezpośrednio przez wystawiających na adres [email protected]):

• opinii komendanta hufca lub chorągwi wraz z potwierdzeniem opłaconych składek,

• opinii pełnomocnika komendanta chorągwi ds. zagranicznych (lub – w przypadku braku pełnomocnika – innej osoby wskazanej przez komendanta chorągwi).

Po przesłaniu ANKIETY ZGŁOSZENIOWEJ oraz OPINII otrzymasz maila z informacją czy będziesz mógł uczestniczyć jako IST w 25. Jamboree.


Wpłaty

Wysokość dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej (wrażonej w kwocie pełnej w złotych polskich) dla udziału uczestników i kadry w Jamboree w Korei Południowej wynosić będzie: ~~ 9500 PLN

Zgodnie z założeniami koncepcji organizacyjnej J23 DSCZ IST składa się z dwóch elementów:

 1. USD – kwota zbierana w dolarach amerykańskich (wpisowe oraz program dodatkowy) – 1100 USD
 2. PLN – kwota zbierana w złotych polskich (m.in. koszt biletów, wyprawki, programu przed Jamboree) – 5100 PLN

Kwoty USD i PLN odpowiednio w dolarach amerykańskich i złotych polskich mają być płacone w następujących terminach:

Termin/Rodzaj DSCZPFCF
15 lutego 2022 r.600 USD500 PLN
30 czerwca 2022 r.3000 PLN
30 listopada 2022 r.500 USD
31 marca 2023 r.1600 PLN

Przelewu należy dokonać na rachunki mBanku prowadzone dla Głównej Kwatery ZHP odpowiednio dla danej DSCZ zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Odbiorca:
Główna Kwatera ZHP
ul. Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

Tytuł przelewu: DSCZ Jamboree 2023 IST – imię i nazwisko

Rodzaj płatnościNumer rachunku bankowego
Płatność w USD11 1140 1010 0000 5392 2900 1118
Płatność w PLN56 1140 1010 0000 5392 2900 1084

Kod SWIFT mBanku: BREXPLPWXXX

Po każdej wpłacie zostanie wystawiona faktura na dane wpłacającego, zgodne z danymi z przelewu.

Dodatkowa składka członkowska zostanie przeznaczona na:

CelProcent kwoty
Wpisowe24%
Kilkudniowy program kulturowo-edukacyjny22%
Transport40%
Program5%
Wyprawka5%
Koszty reprezentacji, administracja2%
Opieka medyczna i ubezpieczenie2%

W ankiecie znajduje się możliwość zrezygnowania z przelotu organizowanego przez komendę (obejmuje to lot w dwie strony, nie ma możliwości rezygnacji z jednego) oraz z kilkudniowego programu kulturowo-edukacyjnego, czyli dodatkowego 3 - 4-dniowego pobytu w Korei.
W razie rezygnacji z lotów wpisowe pomniejszane jest o 3000 zł, w przypadku rezygnacji z programu o 500 dolarów. Istnieje możliwość zrezygnowania z obu rzeczy. Ostateczną decyzję należy podjąć do 30.01.2022 r.
Ważne jest jednak to, że nie ma możliwości późniejszej zmiany decyzji.


Ważne informacje!

Pamiętaj, że jako IST możemy zabrać ze sobą tylko 75 osób! Liczy się kolejność zgłoszeń (przesłania ankiety, opinii oraz podpisania umowy).

Wstrzymaj się z dokonywaniem pierwszej wpłaty do czasu uzyskania informacji o zakwalifikowaniu się do IST.