zhp.pl

Start International Commissioners’ Forum 2016, Gdańsk

icf_fb_group-01

Forum Komisarzy Zagranicznych 2016 to międzynarodowa konferencja liderów skautingu, organizowana przez europejskie regiony światowych organizacji skautowych WOSM i WAGGGS. Odbywa się co trzy lata. Uczestniczą w niej przedstawiciele zarządów organizacji skautowych odpowiedzialni za kontakty międzynarodowe ze wszystkich krajów Europy. Ponadto uczestnikami są osoby zasiadające we władzach WOSM i WAGGGS, głównie szczebla europejskiego, ale nie tylko – udział w ICF zapowiedzieli szefowie światowego skautingu.

Najbliższa edycja ICF odbędzie się w dniach 15-17 stycznia br. w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności.

Celem spotkania jest umożliwienie organizacjom skautowym Europy bliższe poznanie się, nawiązanie kontaktów bilateralnych i wielostronnych, wymienienie doświadczeniami i pomysłami, dyskusja na temat najważniejszych zagadnień skautingu, w tym przygotowanie do zbliżającej się europejskiej konferencji skautowej (Norwegia, lipiec 2017), a także poznanie kultury kraju gospodarza i przedstawienie kultury własnych krajów.

Oczekiwanym efektem forum jest zintegrowanie skautingu europejskiego w wychowaniu młodzieży i reagowaniu na wyzwania współczesnego świata, a w dalszej perspektywie porozumienie i solidarność między naszymi społeczeństwami w budowaniu lepszego świata i dokonywaniu pozytywnych zmian w życiu ludzi – mężczyzn i kobiet.

Każde forum komisarzy zagranicznych ma swój motyw przewodni, tym razem obrady będą się toczyć wokół hasła Solidarność.

Formy pracy IC Forum to sesje plenarne, w tym uroczyste otwarcie z udziałem inspirującego mówcy, liczne warsztaty oferowane przez międzynarodowcy ekspertów i praktyków skautingu oraz spotkania nieformalne i konsultacje w podgrupach krajów połączonych szczególnymi więzami, jak grupa wyszehradzka, nordycka, niemieckojęzyczna, frankofońska, czy bałtycka.

Podczas IC Forum w Gdańsku odbędzie się m.in. spotkanie FOSE – Friends of Scouting in Europe, grupy osób działających na rzecz wspierania skautingu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Związek Harcerstwa Polskiego jest gospodarzem tegorocznej edycji ICF.


PARTNERZY:

GCF-poz

logoECS_bw

scandic_logo

client-logos-travpol


Zespół Organizacyjny:

  • hm. Inga Rusin – komisarka zagraniczna ZHP
  • hm. Rafał Bednarczyk – komisarz zagraniczny ZHP
  • hm. Karol Gzyl – członek Głównej Kwatery ZHP
  • hm. Ewa Lachiewicz-Walińska – kierownik Wydziału Zagranicznego ZHP
  • hm. Agnieszka Pospiszyl
  • phm. Agnieszka Siłuszek
  • phm. Aleksandra Kurek
  • phm. Marta Bednarska
  • hm. Lucjan Brudzyński
  • phm. Piotr Salwiński

PASSWORD RESET

Zaloguj się