zhp.pl

Start HUB INFORMACYJNY GK ZHP PROGRAM WSPARCIA HUFCÓW

PROGRAM WSPARCIA HUFCÓW

XL Zjazd ZHP wskazał konieczność wzmocnienia szczepów i hufców oraz wsparcia kadry programowej w celu wsparcia drużynowych, zobowiązując Główną Kwaterę ZHP do opracowania do 31 grudnia 2018r. i wdrożenia do 31 sierpnia 2021r. programu wzmocnienia hufców dla zapewnienia ciągłego wsparcia dla drużynowych w prowadzeniu podstawowych jednostek organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • roli i sposobów wsparcia chorągwi w bieżącym i systematycznym wspieraniu hufców w zakresie pracy z drużynowymi;
  • wsparcia ze strony GK ZHP dla chorągwi w zakresie pracy referatów bądź zespołów realizujących ich zadania, a także monitorowania ilości i jakości szkoleń organizowanych dla instruktorów odpowiedzialnych za wsparcie drużynowego, dbanie o ich poziom oraz organizację ogólnopolskich form doskonalących i umożliwiających wymianę doświadczeń;
  • przeprowadzenia konsultacji w zakresie zasad działania namiestnictw i ich umocowania w odpowiednich dokumentach;
  • utworzenia zespołu wspierania hufców przy GK ZHP.
PLIKIKALENDARIUMLUDZIESKONSULTUJ

01.03.2018 – Spotkanie skypowe – sprawy organizacyjne, ustalanie zasad współpracy.

15.3.2018 – Spotkanie skypowe – ułożenie harmonogramu pracy zespołu.

28.03.2018 – Spotkanie skypowe – opracowanie obszarów wspierania drużynowego przez hufiec.

24.03.2018 – Warsztat podczas Kuźni Idei ” Wspieranie programowo-metodyczne drużynowych w hufcach ZHP”. Warsztat prowadzony był przez hm. Lucynę Czechowską i hm. Zbigniewa Nowaka, wnioski z niego zostały wykorzystane w pracach Zespołu projektowego ds. programu wsparcia hufców (materiały znajdują się w zakładce KADRA PROGRAMOWA I METODYCZNA). W trakcie zajęć uczestnicy pochylili się nad problemem dokonania zmian w dokumencie „Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP” pod kątem zadań przypisanych do poszczególnych szczebli i podjęli próbę określenia ich priorytetyzacji. W drugim kroku uczestniczy panelu mieli rozpocząć dyskusję nad tym, jak można te zadania pogrupować i jakim osobom/zespołom w hufcu można je przypisać.

15.04.2018 – Spotkanie w Warszawie – praca koncepcyjna nad przeformułowaniem zasad wspierania programowo-metodycznego drużynowych, opracowanie obszarów wspierania hufców przez chorągwie, podsumowanie dotychczasowych prac i zaplanowanie kolejnych, opracowanie warsztatu na zbiórkę pracy z kadrą.

13.05.2018 – Zbiórka pracy z kadrą – warsztat podczas którego wypracowywaliśmy różnorodne formy wspierania hufców przez chorągwie oraz sposoby działania hufca mające na celu efektywne wspieranie drużynowych. W rezultacie powstał materiał “Hufce 500 plus i 500 minus”, który znajduje się w dziale “Pliki”.

07.06.2018 – Spotkanie skypowe – dobre praktyki na linii hufiec-chorągiew, priorytetyzacja zadań hufców.

14.06.2018 – Spotkanie skypowe – podsumowanie pracy oraz ustalenie harmonogramu działań na wakacje.

10.08.2018 – Warsztat podczas Zlotowej Kuźni Idei “Różne modele funkcjonowania hufca”. Dobry hufiec to dobre drużyny. Dobra drużyna to wypadkowa kilku zależności m.in. umiejętności drużynowego, otoczenia społecznego w którym działa, zewnętrznych form wsparcia. Celem działania hufca jest tworzenie warunków do działania jednostek organizacyjnych. Jak to zrobić efektywnie? Jak badać potrzeby drużynowych? Jaki model funkcjonowania hufca wybrać?

7.10.2018 – Podczas październikowej Zbiórki pracy z kadrą zespół przeprowadził warsztat na temat największych wyzwań dla chorągwi w pracy z hufcami. Wnioski wypracowane podczas warsztatu zostały uwzględnione w pracach nad programem.

październik-grudzień 2018 – Zespół zajmował się redakcją Programu wzmocnienia hufców dla zapewnienia ciągłego wsparcia dla drużynowych w prowadzeniu podstawowych jednostek organizacyjnych. Oprócz pracy zdalnej poszczególnych członków zespołu odbyło się w tym okresie 6 telekonferencji zespołu:
10.10.2018 – telekonferencja
16.10.2018 – telekonferencja
6.11.2018 – telekonferencja
21.11.2018 – telekonferencja
6.12.2018 – telekonferencja
17.12.2018 – telekonferencja
Wszystkie spotkania on-line służyły dyskusji nad poszczególnymi częściami programu i systematycznej kontroli postępów nad jego tworzeniem. W ostatnich dniach grudnia dokument został opracowany i przygotowany do procesu konsultacji (pierwsze planowane rozmowy odbędą się przy okazji zbiórki w Perkozie w dniach 3-6.01.2019, w której wezmą udział przedstawiciele chorągwi, GK ZHP i RN ZHP).

Zespół projektowy ds. programu wsparcia hufców:

hm. Katarzyna Krzak – Chorągiew Stołeczna – szefowa zespołu – 12.04.2018
hm. Artur Brzyski – Chorągiew Mazowiecka – 12.04.2018
hm. Ilona Jaworska – Chorągiew Mazowiecka – 12.04.2018
hm. Katarzyna Kurowska – Chorągiew Łódzka – 12.04.2018
phm. Iwona Legencka – Chorągiew Śląska – 12.04.2018
hm. Artur Lemański – Chorągiew Gdańska – 12.04.2018
hm. Michał Łesyk – Chorągiew Krakowska – 12.04.2018
hm. Daniel Nowakowski – Chorągiew Łódzka – 12.04.2018
phm. Jacek Wójcik – Chorągiew Zachodniopomorska – 12.04.2018

Konsultacje zostały zakończone.

Wszelkie uwagi i pytania do programu wsparcia hufców prosimy kierować na adres: katarzyna.krzak@zhp.net.pl.

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się