zhp.pl

NOWY OPIS HSW

PLIKIKALENDARIUMLUDZIE

Materiały wypracowane przez Wydział Wychowania:

Raport z analizy dotychczasowych dokumentów dotyczących Harcerskiego Systemu Wychowawczego

Efekty działania grupy:

Propozycja schematu HSW

Już za nami:

12.2017 – 40. Zjazd ZHP przyjął Strategię ZHP na lata 2018-2025, w której drugi cel w obszarze Skuteczni Wychowawczo brzmi “Nasi instruktorzy rozumieją i świadomie stosują harcerski system wychowawczy. ZHP jest spójny nie tylko w tym, do czego wychowuje, ale także jak wychowuje. Opis harcerskiego systemu wychowawczego, w tym przede wszystkim metody harcerskiej, ułatwia jego pełne zrozumienie i dzięki temu spójne stosowanie w całej organizacji.”

04.2019 – Opublikowanie przez Wydział Wychowania GK ZHP Raportu z analizy dotychczasowych dokumentów dotyczących harcerskiego systemu wychowawczego.

8-9.06.2019 – spotkanie grupy koncepcyjnej ds. opisu HSW. W skład grupy weszli instruktorzy Wydziału Wychowania oraz Zespołu Harcmistrzowskiego GK ZHP, zainteresowani tematem członkowie Rady Naczelnej ZHP (w tym Wiceprzewodnicząca) oraz zastępczyni Naczelniczki ZHP ds. wychowania. Uczestnicy spotkania przeanalizowali gruntownie znane opisy Harcerskiego Systemu Wychowawczego lub/i metody harcerskiej (m.in. opisy znajdujące się w Statucie ZHP i Podstawach Wychowawczych, opisy autorstwa Ewy Grodeckiej i Jana Rossmana), a także zaktualizowany przez WOSM w 2017 opis metody skautowej. Efektem prac grupy był projekt schematu HSW ujęty w formie trójkąta z fundamentalnymi pytaniami: Do czego wychowujemy? Co robimy? Jak robimy?

17.08.2019 – konsultacje projektu schematu HSW w gronie uczestników Zlotu Harcmistrzów VI Zlotu Kadry ZHP.

6-8.12.2019 – pierwsze konsultacje projektu schematu HSW w formie zadania międzybiwakowego dla uczestników Kursu Harcmistrzowskiego „Cogito”.

W najbliższym czasie:

Konsultacje propozycji nowego opisu HSW w gronie uczestników kursu podharcmistrzowskiego.

Konsultacje propozycji nowego opisu HSW w gronie uczestników kursu przewodnikowskiego.

Członkowie grupy koncepcyjnej ds. opisu HSW:

hm. Monika Woźnica – instruktorka Wydziału Wsparcia Metodycznego – szefowa
hm. Dorota Całka – Wiceprzewodnicząca ZHP
hm. Lucyna Czechowska – zastępczyni Naczelniczki ZHP ds. wychowania
hm. Patrycja Gołębiowska – członkini Rady Naczelnej ZHP
hm. Anna Pospieszna – kierowniczka Wydziału Wychowania
hm. Piotr Miara – instruktor Wydziału Wychowania
hm. Marcin Bednarski – instruktor Wydziału Wychowania
hm. Ewa Gąsiorowska – instruktorka Zespołu Harcmistrzowskiego
phm. Aleksander Dominiczak – instruktor Wydziału Wychowania

PASSWORD RESET

Zaloguj się