zhp.pl

Start HUB INFORMACYJNY GK ZHP INSTRUMENTY METODYCZNE

INSTRUMENTY METODYCZNE

 

REGULAMIN I PROGRAMY NOWYCH INSTRUMENTÓWRAPORTY Z BADAŃ I KONSULTACJI, RECENZJEKALENDARIUMLUDZIESKONSULTUJ

Przewodnik po projekcie Systemu Instrumentów Metodycznych

Poniżej znajduje się wykaz materiałów, jakie zostały wytworzone lub zaadaptowane do chwili obecnej przez Zespół projektowy ds. reformy instrumentów metodycznych (ZIM) powołany przy Głównej Kwaterze ZHP. Materiały mają charakter roboczy – ich treść jest obecnie konsultowana. Część z nich przeszła już pierwszą korektę językową i została złożona, inne czekają na ukończenie prac redakcyjnych. Każdy element został zrecenzowany i zaakceptowany przez co najmniej 2 instruktorów ZIM (lub współpracowników Zespołu) oraz szefową ZIM zanim trafił do poniższego zestawienia. Wyjątek od tej reguły stanowią programy sprawności zuchowych, programy tropów zuchowych oraz część harcerskich sprawności hobbystycznych, które nie były tworzone od podstaw, a jedynie weryfikowane. Wówczas po stronie ZIM materiał był analizowany tyko przez jednego wewnętrznego recenzenta oraz szefową Zespołu.

Dobrym wstępem do lektury jest artykuł, jaki ukazał się w sierpniowym numerze „Czuwaj” pt. Reforma instrumentów metodycznych – geneza proponowanych rozwiązań.

Materiały objaśniające cele, genezę oraz mechanizmy stworzonych propozycji:

Materiały promocyjne:

Regulamin i programy nowych instrumentów metodycznych:

Regulamin SIM_7.10.2019

Powyższy regulamin opisuje całościowo wszystkie instrumenty metodyczne w nowej odsłonie. Docelowo powstaną materiały poradnikowe opisujące osobno instrumenty metodyczne dla każdej grupy wiekowej.

Materiały powiązane z próbą harcerza:

Przygotowanie do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dla harcerzy_2.10
Przygotowanie do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dla harcerzy starszych_2.10
Przygotowanie do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dla wędrowników_2.10

Powyższe materiały są przeznaczone do bezpośredniego użytku przez samych wychowanków. Oparte zostały na aktualnych wymaganiach próby harcerza, ale uzupełnione o zadania dostosowane mocniej do różnic wiekowych. Z założenia harcerze (członkowie w wieku 10-13 lat, pracujący metodyką harcerską); harcerze starsi (członkowie w wieku 13-16 lat, pracujący metodyką starszoharcerską) oraz wędrownicy (członkowie w wieku 16-21 lat, pracujący metodyką wędrowniczą) powinni otrzymać je na swojej drugiej zbiórce harcerskiej. Narzędzie w formie plakatu, składanego do formatu “harmonijkowej” książeczki, ma nie tylko ułatwić im realizację próby harcerza, ale także być nośnikiem najważniejszych faktów o ZHP.

Materiały powiązane z wyzwaniami:

Program wyzwań zuchowych_1.10
Program wyzwań harcerskich_1.10
Program wyzwań starszoharcerskich_1.10
Program wyzwań wędrowniczych_1.10

Programy wyzwań są przykładami, z których można, ale nie trzeba skorzystać. W przypadku zuchów i harcerzy korzysta z nich drużynowy. W przypadku programów wyzwań starszoharcerskich i wędrowniczych dostęp mają do nich także sami zainteresowani.

Postawy przypisane do wyzwań z definicjami_14.08

Plik „Postawy przypisane do wyzwań z definicjami” został stworzony tylko na potrzeby samych konsultacji. Docelowo niniejszy opis 7 postaw wynikających z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, które Zespół uznał za najpełniej realizowane poprzez wyzwania, będzie uzupełniony wstępem i dostępny dla harcerzy starszych, wędrowników oraz drużynowych wszystkich metodyk. Nazwy postaw pochodzą z opracowania „Katalog pożądanych postaw – propozycja opracowania”, który sam w sobie nie jest i nie będzie przeznaczony do pracy drużynowych z wychowankami, czy dla samych wychowanków.

Materiały powiązane z tropami:

Tropy zuchowe:
Program tropów zuchowych_23.09
Przykład grafiki tropu zuchowego_Ambasadorzy Przyjaźni_3.10
Przykład grafiki tropu zuchowego_Indianie_2.10
Przykład grafiki tropu zuchowego_Młodzi Obywatele_2.10

Program tropów zuchowych jest materiałem przewidzianym dla drużynowych zuchowych. Ponieważ same zuchy nie biorą udziału w planowaniu realizacji tropu, nie stworzono karty tropu zuchowego.

Program tropów harcerskich:
Propozycja tropu harcerskiego_Bohaterowie na co dzień_7.10
Propozycja tropu harcerskiego_Członkowie harcerskiej i skautowej rodziny_7.10
Propozycja tropu harcerskiego_Dumni sportowcy_7.10
Propozycja tropu harcerskiego_Eksperymentatorzy_7.10
Propozycja tropu harcerskiego_Harcerscy rowerzyści_7.10
Propozycja tropu harcerskiego_Harcgraficiarze przeciw hejtom_7.10
Propozycja tropu harcerskiego_Każdy inny, wszyscy równi_7.10
Propozycja tropu harcerskiego_Ludzie lasu_7.10
Propozycja tropu harcerskiego_Mistrzowie nauki własnej_7.10
Propozycja tropu harcerskiego_Młodzi przyrodnicy_7.10
Propozycja tropu harcerskiego_Nietuzinkowa akcja zarobkowa_7.10
Propozycja tropu harcerskiego_Poznaj swoje prawa_7.10
Propozycja tropu harcerskiego_Propagatorzy zrównoważonego rozwoju upcycling_7.10
Propozycja tropu harcerskiego_Przyjaciele seniorów_7.10
Propozycja tropu harcerskiego_Przyjaciele środowiska naturalnego_7.10
Propozycja tropu harcerskiego_Skrzydlaty umysł_7.10
Propozycja tropu harcerskiego_Świadomi właściciele_7.10
Propozycja tropu harcerskiego_Trop harcerze artyści_7.10
Propozycja tropu harcerskiego_Trop harcerzy otwartych serc_7.10
Propozycja tropu harcerskiego_Tropem obieżyświatów_7.10
Propozycja tropu harcerskiego_Tropem zawodów_7.10
Propozycja tropu harcerskiego_Wynalazcy_7.10
Propozycja tropu harcerskiego_Z kulturą na ty_7.10
Propozycja tropu harcerskiego_Zdrowie przede wszystkim_7.10
Propozycja tropu harcerskiego_Zostań dziennikarzem_7.10

Program tropów starszoharcerskich:
Propozycja tropu starszoharcerskiego_Czas bohaterów_7.10
Propozycja tropu starszoharcerskiego_Drzewo życzeń_7.10
Propozycja tropu starszoharcerskiego_Harcerski piknik o zdrowym stylu życia_7.10
Propozycja tropu starszoharcerskiego_Każdy inny a jednak taki sam_7.10
Propozycja tropu starszoharcerskiego_Lokalny przewodnik po małej ojczyźnie_7.10
Propozycja tropu starszoharcerskiego_Magia nauki_7.10
Propozycja tropu starszoharcerskiego_Moje wsparcie się liczy_7.10
Propozycja tropu starszoharcerskiego_Nauka uczenia się_7.10
Propozycja tropu starszoharcerskiego_Naukowy zawrót głowy_7.10
Propozycja tropu starszoharcerskiego_Piękne polskie miasta_7.10
Propozycja tropu starszoharcerskiego_Przez żołądek do zdrowia_7.10
Propozycja tropu starszoharcerskiego_Puszka szczęścia_7.10
Propozycja tropu starszoharcerskiego_Sportowy przegląd_7.10
Propozycja tropu starszoharcerskiego_Ścieżki życia_7.10
Propozycja tropu starszoharcerskiego_Świat z perspektywy niepełnosprawnych_7.10
Propozycja tropu starszoharcerskiego_Zaopiekuj się mną_7.10
Propozycja tropu starszoharcerskiego_Zielnik harcerski_7.10
Propozycja tropu starszoharcerskiego_Zielony raj_7.10
Propozycja tropu starszoharcerskiego_Zmień swoje otoczenie_7.10
Propozycja tropu starszoharcerskiego_Zero hejtu_7.10

Program tropów wędrowniczych:
Propozycja tropu wędrowniczego_Bądź światłem_7.10
Propozycja tropu wędrowniczego_Dbanie o więzi międzypokoleniowe_7.10
Propozycja tropu wędrowniczego_Ekologiczny obóz_7.10
Propozycja tropu wędrowniczego_Nie marnuj jedzenia_7.10
Propozycja tropu wędrowniczego_Nie zatrzymuj wszystkiego dla siebie, zostań dawcą!_7.10
Propozycja tropu wędrowniczego_Odkryj świat z dziećmi_7.10
Propozycja tropu wędrowniczego_Ograniczenie ilości odpadów_7.10
Propozycja tropu wędrowniczego_Opieka nad lokalnymi zwierzętami_7.10
Propozycja tropu wędrowniczego_Pierwszy krok na rynku pracy_7.10
Propozycja tropu wędrowniczego_Sport to zdrowie_7.10
Propozycja tropu wędrowniczego_Szerzenie dostępu do kultury_7.10
Propozycja tropu wędrowniczego_Troska o pokój na świecie_7.10
Propozycja tropu wędrowniczego_Troska o wspólnotę lokalną_7.10
Propozycja tropu wędrowniczego_Wasz pierwszy biznes z misją_7.10
Propozycja tropu wędrowniczego_Wolni od nienawiści_7.10

Karty tropów:
Karta tropu harcerskiego_15.09
Karta tropu starszoharcerskiego_15.09
Karta tropu wędrowniczego_15.09

Programy tropów harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych są przewidziane do użytku odpowiednio: harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników. W założeniu proces nauki planowania rozpoczyna się w wieku harcerskim stąd tropy występują tam w wersji dla początkujących (gotowy pomysł do zrealizowania); w wersji dla średnio zaawansowanych (zestaw inspiracji, z których można wybrać coś i zrealizować wedle własnej wizji) oraz w wersji dla zaawansowanych (gdzie jedynym ograniczeniem dla własnej pomysłowości harcerzy jest opis właściwej kategorii). Propozycje tropów starszoharcerskich mają charakter inspiracji (bez szczegółowo opisanych pomysłów), zaś wędrowniczych – zaledwie przykładów możliwych działań. Harcerze starsi i wędrownicy są zaproszeni do tworzenia własnych inicjatyw w odpowiedzi na potrzeby własne i swojego otoczenia w obrębie zaproponowanych kategorii tematycznych: NATURA, BRATERSTWO, CZŁOWIEK, ODKRYWANIE, OJCZYZNA, ZARADNOŚĆ, INICJATYWA.

Proces planowania pracy małej grupy wspierać mają narzędzia w postaci kart tropów (osobne dla harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników).

Materiały powiązane ze sprawnościami:

Harcerskie sprawności podstawowe:
Sprawność Ekolog/Ekolożka_1 gwiazdka
Sprawność Ekolog/Ekolożka_2 gwiazdka
Sprawność Ekolog/Ekolożka_3 gwiazdka
Sprawność Ekolog/Ekolożka_4 gwiazdka
Sprawność Informatyk/Informatyczka_1 gwiazdka
Sprawność Informatyk/Informatyczka_2 gwiazdka
Sprawność Informatyk/Informatyczka_3 gwiazdka
Sprawność Informatyk/Informatyczka_4 gwiazdka
Sprawność Kucharz/Kucharka_1 gwiazdka
Sprawność Kucharz/Kucharka_2 gwiazdka
Sprawność Kucharz/Kucharka_3 gwiazdka
Sprawność Kucharz/Kucharka_4 gwiazdka
Sprawność Lider/Liderka zdrowia_1 gwiazdka
Sprawność Lider/Liderka zdrowia_2 gwiazdka
Sprawność Lider/Liderka zdrowia_3 gwiazdka
Sprawność Lider/Liderka zdrowia_4 gwiazdka
Sprawność Przedsiębiorca/Przedsiębiorczyni_1 gwiazdka
Sprawność Przedsiębiorca/Przedsiębiorczyni_2 gwiazdka
Sprawność Przedsiębiorca/Przedsiębiorczyni_3 gwiazdka
Sprawność Przedsiębiorca/Przedsiębiorczyni_4 gwiazdka
Sprawność Ratownik/Ratowniczka_1 gwiazdka
Sprawność Ratownik/Ratowniczka_2 gwiazdka
Sprawność Ratownik/Ratowniczka_2 gwiazdka
Sprawność Ratownik/Ratowniczka_4 gwiazdka
Sprawność Skaut/Skautka_1 gwiazdka
Sprawność Skaut/Skautka_2 gwiazdka
Sprawność Skaut/Skautka_3 gwiazdka
Sprawność Skaut/Skautka_4 gwiazdka
Sprawność Wyga_1 gwiazdka
Sprawność Wyga_2 gwiazdka
Sprawność Wyga_3 gwiazdka
Sprawność Wyga_4 gwiazdka
Sprawność Złota Rączka_1 gwiazdka
Sprawność Złota Rączka_2 gwiazdka
Sprawność Złota Rączka_3 gwiazdka
Sprawność Złota Rączka_4 gwiazdka

Harcerskie sprawności hobbistyczne:
Program harcerskich sprawności artystycznych_22.10
Program harcerskich sprawności ekonomicznych_23.10 (po korekcie językowej)
Program harcerskich sprawności naukowych_24.10 (po korekcie językowej)
Program harcerskich sprawności przyrodniczych_24.10 (po korekcie językowej)
Program harcerskich sprawności sportowych_13.11
Przykład grafiki sprawności harcerskiej hobbistycznej_15.09

Sprawności zuchowe:
Program sprawności zuchowych_16.10
Przykład grafiki sprawności zuchowej_15.09

Programy sprawności zuchowych oraz harcerskich przewidziane są jako materiały dla wychowanków. Sprawności harcerskie obejmują harcerzy (* gwiazdka poziomu trudności odpowiada osobom zdobywającym I belkę, czyli osobom w wieku 9-11 lat; ** gwiazdka poziomu trudności odpowiada osobom zdobywającym II belkę, czyli osobom w wieku 11-13 lat), harcerzy starszych (*** gwiazdka poziomu trudności przewidziana jest dla osób zdobywających < krokiewkę, czyli osobom w wieku 13-14 lat lub << krokiewkę, czyli osobom w wieku 14-16 lat). Obowiązkowość 9 sprawności podstawowych kończy się wraz z *** gwiazdką, **** gwiazdka poziomu trudności dotyczy osób zdobywających stopień HO, czyli w wieku 16-19 lat oraz starszym (już nie w ramach zdobywania stopnia, a dodatkowo). Trwają prace nad zmniejszeniem ilości sprawności podstawowych dla wieku harcerskiego, aby harcerze nie czuli się przeciążeni.

Materiały powiązane z gwiazdkami zuchowymi i stopniami harcerskimi:

Książeczki prób na gwiazdki zuchowe:
Książeczka próby Zucha Ochoczego_15.09
Książeczka próby Zucha Sprawnego_15.09
Książeczka próby Zucha Zaradnego_15.09

Książeczki prób na stopnie harcerskie:
Książeczka próby Ochotniczki_15.09
Książeczka próby Młodzika_15.09
Książeczka próby Tropicielki_15.09
Książeczka próby Wywiadowcy_14.08

Karty prób na stopnie starszoharcerskie:
Karta próby Pionierki_15.09
Karta próby Odkrywcy_15.09
Karta próby Samarytanki_15.09
Karta próby Ćwika_15.09

Karty prób na stopnie wędrownicze:
Karta próby Harcerki Orlej_15.09
Karta próby Harcerza Orlego_15.09
Karta próby Harcerki Rzeczypospolitej_15.09
Karta próby Harcerza Rzeczypospolitej_15.09

Książeczki i karty prób są materiałami przewidzianymi dla wychowanków. Począwszy od wieku harcerskiego występują w wersjach dla dziewcząt i chłopców (różnice występują w sformułowaniach, nie samych treściach). Biorąc pod uwagę różnice w rozwoju psychofizycznym, idee gwiazdek/stopni opisujące ideał członka ZHP posiadającego daną gwiazdkę/stopień, zostały ujęte w książeczkach i kartach w różny sposób. Zuchy mogą w nich wprost przeczytać tylko krótkie wytłumaczenie nazw poszczególnych gwiazdek. Pozostała treść jest im przedstawiona za pomocą zadań do wykonania (każde zdanie z idei odpowiada 1 zdaniu ujętemu w książeczce). Książeczki na stopnie harcerskie mają wydrukowaną treść idei w wersji dla harcerzy (krótszej niż dla wychowawców). Karty prób starszoharcerskich mają wydrukowaną treść idei w wersji dla harcerzy starszych (krótszej niż dla wychowawców). Karty prób wędrowniczych mają wydrukowaną treść idei, która pokrywa się treściowo z wersją dla wychowawców.

Idee gwiazdek i stopni_7.10.2019

Powyższy materiał zawiera pełne teksty idei gwiazdek zuchowych oraz stopni harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych w wersjach dla wychowanków i wychowawców.

Głosy z konsultacji oraz recenzje uzyskane wobec stworzonej propozycji w 2019 roku

Recenzje:

Recenzja autorstwa hm. Anny Poraj (w latach 2001-2005 zastępczyni Naczelnika ZHP odpowiedzialna za reformę systemu metodycznego i systemu kształcenia kadry ZHP, pedagog): recenzja SIM_Anna Poraj

Recenzja autorstwa dr. Agnieszki Bieńkowskiej pracowniczki Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej: Recenzja dr Agnieszki Bieńkowskiej

Recenzja autorstwa dr. Karoliny Konopki oraz dr. Moniki Dominiak-Kochanek pracowniczek Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej: Recenzja Dr Karolina Konopka, Dr Monika Dominiak-Kochanek

Recenzja autorstwa hm. Agnieszki Rytel oraz instruktorów Hufca Łódź-Polesie: Recenzja proponowanych zmian w SIM Agnieszka Rytel i instruktorzy Hufca Łódź-Polesie

Opinia autorstwa instruktorów i sympatyków Ruchu Programowo-Metodycznego “Krąg Płaskiego Węzła”: Opinia nt. proponowanych zmian w SIM_Krąg Płaskiego Węzła

Głosy zebrane w konsultacjach:

Notatki spisane podczas pierwszej odsłony nowego systemu instrumentów metodycznych w gronie uczestników Ogólnopolskiej Zbiórki Referatów Metodycznych oraz Zbiórki Pracy z Kadrą w czerwcu 2019 roku: Głosy z konsultacji_OZRM I ZPzK_06.2019

Notatki spisane podczas prezentacji systemu na Zlocie Kadry w sierpniu 2019 roku trzech osobnych grupach: uczestników Obozu Drużynowych, uczestników Kursów Metodyków Hufcowych oraz uczestników Zbiórki Komendantów i Skarbników Chorągwi: Głosy z konsultacji_ZK_08.2019

Notatki spisane podczas konsultacji przeprowadzonych na Wędrowniczej Watrze w sierpniu 2019 roku: Głosy z konsultacji_WW_08.2019

Notatki spisane podczas konsultacji przeprowadzonych dla członków Rady Naczelnej ZHP we wrześniu 2019 roku: Głosy z konsultacji_RN_09.2019

Notatki spisane podczas zajęć nt. instrumentów metodycznych podczas Zbiórki Pracy z Kadrą i Programu oraz Zbiórki Komendantów i Skarbników Chorągwi w październiku 2019 roku: Głosy z konsultacji_ZPzKiP I ZKiS_10.2019

Pojedyncze głosy oraz wnioski wypracowane przez grupy podczas Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej w październiku 2019 roku: Podsumowanie Konferencji Metodycznej_10.2019

Raporty z konsultacji oraz badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych w 2018 roku

Raporty z badań opinii i preferencji instruktorów i wychowanków przeprowadzonych na przełomie grudnia 2018 i stycznia 2019 roku:

Raport z badań zainteresowań
Raport z badań opinii i preferencji instruktorów
Raport z badań opinii i preferencji wychowanków

Raporty oraz wnioski z zajęć badawczych i konsultacji przeprowadzonych podczas Zlotu ZHP w Gdańsku:

Poniżej do pobrania raport z badań fokusowych oraz konsultacji instruktorskich “Kuźnia idei” przeprowadzonych na Zlocie ZHP 2018. Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem (pierwszy plik) lub z konkretną jego częścią odnośnie danej grupy instrumentów metodycznych (pozostałe pliki).

Raport z wyników badań fokusowych oraz konsultacji instruktorskich „Kuźnia idei” przeprowadzonych na Zlocie ZHP 2018

Część I – Próby
Część II – Stopnie
Część III – Sprawności
Część IV – Instrumenty zespołowe

Podsumowanie konsultacji prowadzonych podczas Kuźni Idei i Rozwiązań (27.10.18):
Gwiazdki i stopnie-Decyzja należy do Ciebie_27.10.2018

Podstawa działania zespołu:

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 22018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie Zespołu projektowego ds. reformy instrumentów metodycznych

Mapa drogowa reformy:

Ramowy harmonogram reformy instrumentów metodycznych: Ramowy harmonogram reformy instrumentów metodycznych

Mapa drogowa konsultacji i przygotowania do pilotażu (link: https://gkzhp.sharepoint.com/:w:/s/zim/EQlyKCXMaARIrk3E7OkhF-wB3V93mkHDzctfiT0FzH0MFA?e=FZNQE5)

Podjęte działania:

12-13.10.2019 – szkolenie dla opiekunów drużynowych biorących udział w pilotażu (HARP dla ZIM

10.10.2019 – publikacja materiałów (regulaminów, programów, przykładów materiałów graficznych) na stronie internatowej Głównej Kwatery ZHP. 

5.10.2019 – konsultacje podczas Zbiórki Pracy z Kadrą oraz Zbiórki Komendantów i Skarbników Chorągwi, w których wzięło udział około 50 osób. Krótki panel miał na celu zebranie uwag, jakie uczestnicy sformułowali po uprzednim zapoznaniu się z materiałami przesłanymi drogą elektroniczną. 

3.10.2019 – zdalne spotkanie zespołu. Omówiono pozostałą część głosów z konsultacji (nt. wyzwań i naramienników) w podobnym trybie jak miesiąc wcześniej. Ponadto, omówiono tematykę tematycznych webinariów, odcinka programu “Dobry wieczór, ZHP”, sposobu przeprowadzenia konsultacji on-line oraz konsultacji podczas Zbiórki Pracy z Kadrą oraz Zbiórki Komendantów i Skarbników Chorągwi.  

1.10.2019 – webinarium organizacyjne pilotażu SIM, którego celem było wyjaśnienie roli metodyków oraz zadań drużynowych, którzy zgłosili się do pilotażu oraz rozwianie pojawiających się wątpliwości organizacyjnych. 

od 30.09.2019 – zbieranie spostrzeżeń i sugestii ze strony ogólnopolskich ruchów programowo-metodycznych. 

od 24.09.2019 – zbieranie recenzji ze strony wybranych twórców poprzedniej odsłony instrumentów metodycznych oraz członków Zespołów Metodycznych funkcjonujących w poprzednich dwóch kadencjach władz naczelnych. 

od 16.09.2019 – zbieranie recenzji ze strony pracowników naukowych specjalizujących się w pedagogice lub psychologii. 

21.09.2019 – konsultacje dla członków Rady Naczelnej ZHP (wzięło udział około 30 osób), konwencja spotkania polegała na skrótowej prezentacji pomysłu oraz zgłaszania uwag i zadawaniu pytań ze strony uczestników zbiórki. Uczestnicy dostali wcześniej pakiet materiałów drogą elektroniczną. 

17.09.2019 – spotkanie zdalne grupy roboczej odnośnie materiałów granicznych nowego systemu, rozważono wszystkie dotychczas zebrane głosy odnośnie strony wizualnej materiałów i zaplanowano pracę nad poprawkami. 

14.09.2019 – konsultacje podczas zlotu wędrowników Chorągwi Białostockiej O Wschodzie na Wschodzie” (wzięło udział około 15 osób), zebrani uczestnicy – kadra jednostek wszystkich grup wiekowych mieli okazję wysłuchać prezentacji o systemie i zadawać pytania. 

14.09.2019 – konsultacje podczas konferencji instruktorskiej w ramach Rajdu Granica (wzięło udział około 15 osób). 

8.09.2019 – spotkanie grupy roboczej odnośnie sprawności w Warszawie, ustalono na poziomie idei poziomów zestaw obowiązkowych sprawności (rozpoczynając od tego co powinien umieć każdy “absolwent” harcerstwa) oraz tryb finalizacji pracy nad weryfikacją dzisiejszych sprawności. 

7-8.09.2019 – szkolenie dla opiekunów drużynowych biorących udział w pilotażu (HARP dla ZIM). 

3.09.2019 zdalne spotkanie zespołu. Podczas spotkania wymieniono się spostrzeżeniami odnośnie głosów, jakie dotychczas spłynęły w konsultacjach (omówiono kwestie ogólne, weryfikację postaw w trakcie próby oraz sprawności). Podjęto decyzję o wprowadzeniu w życie tych, które bezsprzecznie uznano za dobre rozwiązania. Spisano także wątki, które nie mogą być zbyt odpowiedzialnie podjęte podczas krótkiego spotkania on-line, stąd zostaną rozstrzygnięte później. Ustalono, które z nich zostaną podjęte podczas październikowej Kuźni Idei i Rozwiązań. 

31.08.2019 – konsultacje oraz szkolenia przedpilotażowe z metodykami wędrowniczymi podczas Wędrowniczej Watry. Zostało przeprowadzonych 5 bloków w ramach zajęć programowych WW w każdym wzięło udział od 5 do 20 uczestników (w sumie ok. 50 osób z przewagą drużynowych i przybocznych). Omawiano szczegółowo wędrownicze instrumenty metodyczne. 

17.08.2019 – konsultacje podczas Zbiórki Komendantów i Skarbników Chorągwi (wzięło udział około 25 osób)Uczestnicy zbiórki mieli okazję wysłuchać prezentacji systemu, a następnie omówić w mniejszych grupach bardziej szczegółowo tematykę: wyzwań i idei gwiazdek/stopni, trow i sprawności.  

16.08.2019 – konsultacje oraz szkolenia przedpilotażowe z metodykami podczas Kursów Metodyków Hufcowych VI Zlotu Kadry (wzięło udział około 70 osób). Kursanci mieli okazję wysłuchać prezentacji systemu, a następnie dyskutowali o propozycjach w grupach metodycznych. 

15.08.2019 – konsultacje oraz szkolenia przedpilotażowe z drużynowymi podczas Obozu Drużynowych VI Zlotu Kadry (wzięło udział około 130 osób). Drużynowi wzięli udział w grze fabularnej, na której korzystali z materiałów przygotowanych przez ZIM (kart i książeczek prób), a następnie dyskutowali o propozycjach w grupach metodycznych. 

8.08.2019 – webinarium dla osób prowadzących konsultacje podczas VI Zlotu Kadry i Wędrowniczej Watry, podczas którego krok po kroku zostały omówione wszystkie proponowane instrumenty dla uspójnienia wiedzy oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. 

7.08.2019 spotkanie zdalne zespołu. Wyciągnięto wnioski ze sposobu przeprowadzenia konsultacji w czerwcu 2019 roku, aby zaplanować formę konsultacji podczas VI Zlotu Kadry (osobną dla drużynowych, osobną dla metodyków hufcowych, osobną dla komendantów i skarbników chorągwi) 

2.07.2019 – zdalne spotkanie grupy roboczej poświęcone pilotażowi reformy.

28.06.2019 – spotkanie grupy roboczej odnośnie narzędzi wychowania ekonomicznego w ramach reformy Systemu Instrumentów Metodycznych.

26.06.2019-10.07.2019 – zdalne spotkania grupy metodycznych w ramach ZIM poświęcone weryfikacji „oferty”, jaką Zespół przygotował dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników.

11.06.2019 – spotkanie zdalne zespołu. Podsumowano przeprowadzone konsultacje zarówno pod katem uzyskanych sugestii i uwag, ale także formy spotkania. Zaprezentowano moduł dedykowany ZIM w ramach projektu Harcerskiej Akademii Rozwoju Pedagogicznego. Opracowano harmonogram przygotowywania i wdrażania reformy SIM, a także dokonano nieznacznej modyfikacji przypisania postaw do poszczególnych instrumentów.

1.06.2019 – konsultacje SIM podczas Ogólnopolskiej Zbiórki Referatów Metodycznych oraz Zbiórki Pracy z Kadrą. Wszyscy uczestnicy obu spotkań wzięli udział w grze terenowej prezentującej główne elementy nowego systemu oraz prezentacji szefowej zespołu odnośnie założeń systemu. Uczestnicy Zbiórki Referatów dodatkową godzinę dyskutowali w grupach metodycznych udzielając członkom ZIM informacji zwrotnej.

30.05.2019 – spotkanie zdalne odnośnie sprawności specjalnościowych z przedstawicielami Wydziału Wsparcia Specjalnościowego oraz Zespołu projektowego ds. reformy instrumentów metodycznych.

28.05.2019 – spotkanie zdalne grupy roboczej odnośnie wyzwań i stopni.

26.05.2019 i 26.06.2019 – spotkania zdalne grupy roboczej odnośnie sprawności.

23.05.2019 – spotkanie zdalne grupy roboczej odnośnie tropów.

16.05.2019 i 22.05.2019 – spotkania zdalne grupy roboczej odnośnie próby harcerza. Dopracowywanie materiału dla wychowanków dostosowanego do wieku (te same wymagania, inne zadania).

19.05.2019 – spotkanie zdalne grupy roboczej odnośnie narzędzi wychowania ekonomicznego w ramach reformy Systemu Instrumentów Metodycznych.

9.05.2019 – spotkanie zdalne odnośnie wyzwań dotykających rozwoju duchowego i emocjonalnego z przedstawicielami Wydziału Wychowania Duchowego i Religijnego oraz Zespołu projektowego ds. reformy instrumentów metodycznych.

8.05.2019 – spotkanie zdalne zespołu. Zaprezentowano bazę danych SIM, która służyć będzie zarówno recenzowaniu materiału, jak i jego późniejszej prezentacji. Omówiono tryb prac Zespołu w maju i czerwcu, ustalono zasady recenzowania powstających propozycji, rozstrzygnięto szereg kwestii szczegółowych związanych ze stopniami i wyzwaniami oraz ideami stopni, tropów i sprawności.

12-14.04.2019 – spotkanie ZIM w Warszawie (w siedzibie Głównej Kwatery ZHP). Spotkanie przebiegło według następującej agendy:

  • Piątek: szkolenie pt. „Technologia w pracy zespołów instruktorskich”, spotkania zespołów roboczych
  • Sobota: spotkania zespołów roboczych, panel wspólny prezentujący prace grup + dyskusja, panel o oznaczeniach na mundurze, panel wspólny prezentujący prace grup + dyskusja
  • Niedziela: panel o regulaminie wspólnym SIM, wykład relacjonujący wyniki badań HIB na Zlocie ZHP + dyskusja o wnioskach, jakie płyną z nich dla pracy ZIM, mianowania instruktorów ZIM

Efektem spotkania było przede wszystkim: ustalenie schematu zdobywania poszczególnych gwiazdek i stopni (liczba składających się na nie wyzwań, tropów i sprawności); doprecyzowanie postaw, które powinny być kształtowane w wyzwaniach, ustalenie kategorii tematycznych tropów harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych, ustalenie kategorii sprawności obowiązkowych.

2.04.2019 – spotkanie zdalne zespołu. Omówienie stanu prac nad: wyzwaniami, ideą stopni, tropami, dewizami i symbolami grup metodycznych, próbą harcerza, sprawnościami. Ustalono ostateczny kształt agendy spotkania kwietniowego w Warszawie.

15-23.03.2019 – spotkania zdalne zespołów roboczych Zespołu projektowego ds. reformy instrumentów metodycznych poświęcone stopniom, sprawnościom, próbom oraz instrumentom zbiorowym.

5-14.03.2019 spotkania zdalne zespołów roboczych Zespołu projektowego ds. reformy instrumentów metodycznych poświęcone stopniom, sprawnościom, próbom oraz instrumentom zbiorowym.

5.03.2019 – spotkanie zdalne zespołu. Omówiono stan pracy grup roboczych odpowiedzialnych za: stopnie, sprawności, tropy, próby. Przedstawiono także relację z udziału członków ZIM w Harckonfie w Krakowie.

8-10.02.2019 – „Legendarne” spotkanie ZIM w Ołtarzewie. Spotkanie przebiegło według następującej agendy:

  • Piątek: Miejsce SIM w HSW
  • Sobota: Cele SIM oraz poszczególnych typów instrumentach, Spotkanie z przedstawicielami europejskich organizacji skautowych z Czech, Irlandii, Portugalii, Słowacji i Wielkiej Brytanii, Omówienie wniosków z dotychczasowych badań i prac koncepcyjnych, Rekapitulacja o celach oraz wypracowanie schematu systemu
  • Niedziela: Praca w grupach funkcjonalnych nad mechanizmem działania poszczególnych typów instrumentów, Omówienie prac grup na forum i podjęcie kierunkowych decyzji

Efektem spotkania było wyznaczenie celów oraz cech nowego SIM, a także głównych założeń jego funkcjonowania. Dokonano także podziału na grupy robocze, których zadaniem było przekucie ogólnych wskazówek na konkretne propozycje.

15.01.2019 – spotkanie zdalne zespołu. Dopracowano agendę lutowego spotkania ZIM.

7.01.2019-31.01.2019 – uruchomienie internetowego (za pomocą platformy Harcerskiego Instytutu Badawczego) badania opinii i preferencji wychowanków odnośnie instrumentów metodycznych. W badaniu wzięło udział 170 osób, które wypełniły ankietę dotyczącą poszczególnych grup metodycznych: harcerskiej 38; starszoharcerskiej 67 osób;  wędrowniczej 65 osób.

2018

27.12.2018-20.01.2019 – uruchomienie internetowego (za pomocą platformy Harcerskiego Instytutu Badawczego) badania opinii i preferencji instruktorów odnośnie instrumentów metodycznych. W badaniu wzięło udział 771 respondentów.

15.12.2018--20.01.2019 – uruchomienie internetowego (za pomocą aplikacji HarcApp) badania zainteresowań wychowanków. W badaniu wzięło udział 6 576 respondentów.

11.12.2018 – spotkanie zdalne zespołu. Zreferowano stan przygotowań badania zainteresowań wychowanków poprzez HarcApp, badania opinii i preferencji instruktorów, a także badania opinii i preferencji zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników. Zrelacjonowano spostrzeżenia związane z udziałem instruktorki ZIM w seminarium WOSM ScoutNet/CubNet oraz ze spotkania odnośnie oznaczeń instrumentów metodycznych na mundurze.

15.11.2018 – spotkanie zdalne zespołu. Zostały podsumowane panele, które zostały przeprowadzone podczas Kuźni Idei i Rozwiązań. Przygotowano część raportu dotyczącego badań i konsultacji, które odbyły się podczas Zlotu ZHP w Gdańsku. został odświeżony pomysł prowadzenia dyskusji o reformie SIM na Forum ZHP.

27.10.2018 – Kuźnia Idei i Rozwiązań w Warszawie. Podczas tych konsultacji odbyły się dwa panele przygotowane przez instruktorki ZIM: odnośnie gwiazdek i stopni oraz odnośnie zbiorowych instrumentów metodycznych.

16.10.2018 – spotkanie zdalne zespołu. Podczas rozmowy szczegółowo omówiono panele, które mają odbyć się na Kuźni Idei i Rozwiązań. Również ustalono przebieg tworzenia raportu z badań przeprowadzonych na Zlocie ZHP w Gdańsku. Zostały podzielonae zadania pomiędzy chętnymi instruktorami i instruktorkami ZIM.

21-23.09.2018 – spotkanie zespołu w Ołtarzewie. Zostały omówione badania pilotażowe i konsultacje instruktorskie, które zostały przeprowadzone podczas Zlotu ZHP w Gdańsku. Podczas plenarnej części spotkania uczestnicy wspólnie wyjaśniali wątpliwości co do danych, dopisywali komentarze i  wypisywali do każdego z tematów wnioski i pytania. Rozpoczęto prace nad harmonogramem pracy zespołu.

21.08.2018 – spotkanie zdalne zespołu. Podziękowano osobom zaangażowanym w prowadzenie badań i konsultacji podczas Zlotu ZHP. Podzielono się osobistymi wrażeniami po zlocie członków zespołu. Zaprezentowano zadania, jakie stoją przed zespołem w najbliższym kwartale (w szczególności we wrześniu) wraz z szczegółową metodologią procesu. Dokonano podziału zadań przygotowawczych przed wrześniową odprawą ZIM. Zaprezentowano pierwszą, roboczą wizję Zlotu Kadry 2019 wraz z rolą przewidzianą dla członków ZIM.

7-15.08.2018 – Badania ZIM podczas Zlotu ZHP w Gdańsku. Przeprowadzono obserwację 3 gromad zuchowych, 4 drużyn harcerskich, 4 drużyn harcerzy starszych oraz 3 drużyn wędrowniczych.

Podczas Zlotu również zostały przeprowadzone 4 konsultacje, które zostały nazwane Zlotowe Kuźnie Idei. Dotyczyły one:

  • 7.08.2018 – Próba zucha, harcerza, wędrownika. Pierwszy wieczór poświęcony został próbom, jakim poddajemy dzieci i młodzież przed złożeniem Obietnicy Zucha, Przyrzeczenia Harcerskiego oraz przed wręczeniem naramiennika wędrowniczego. Jaką funkcję pełni ten instrument w systemie? Jakie są najpopularniejsze trudności w pracy z nim? Co stanowi jego najważniejszy atut? W których aspektach wychowawcy i wychowankowie najczęściej „idą na skróty”?
  • 12.08.2018 – Gwiazdki i stopnie. Drugi wieczór poświęcony został gwiazdkom zuchowym oraz stopniom harcerskim, starszoharcerskim i wędrowniczym. Jaką funkcję pełni ten instrument w systemie? Jakie są najpopularniejsze trudności w pracy z nim? Co stanowi jego najważniejszy atut? W których aspektach wychowawcy i wychowankowie najczęściej „idą na skróty”?
  • 13.08.2018 – Sprawności i uprawnienia. Trzeci wieczór poświęcony został zuchowym sprawnościom indywidualnym, sprawnościom jedno-, dwu- i trzygwiazdowym, a także uprawnieniom państwowym i sprawnościom mistrzowskim. Nie zabraknie także wątków specjalnościowych, w tym specjalnościowych sprawności i odznak. Jaką funkcję pełnią ten instrumenty w systemie? Jakie są najpopularniejsze trudności w pracy z nimi? Co stanowi ich najważniejszy atut? W których aspektach wychowawcy i wychowankowie najczęściej „idą na skróty”?
  • 14.08.2018 – Zbiorowe instrumenty metodyczne. Czwarty wieczór poświęcony został zuchowym sprawnościom zespołowym, harcerskim zadaniom zespołowym, projektom starszoharcerskim i wędrowniczym znakom służb. Jaką funkcję pełnią ten instrumenty w systemie? Jakie są najpopularniejsze trudności w pracy z nimi? Co stanowi ich najważniejszy atut? W których aspektach wychowawcy i wychowankowie najczęściej „idą na skróty”?

27.06.2018 – spotkanie zdalne zespołu, na którym omówiono stan prac w bieżących projektach. Również zostały zaprezentowane wybrane materiały i refleksje w związku z udziałem Lucyny Czechowskiej i Joanny Skupińskiej w Europejskim Forum Edukacyjnym.

21.05.2018 – spotkanie zdalne zespołu, na którym omówiono informacje z posiedzenia Komisji Rady Naczelnej ds. wspierania programowo-metodycznego. Dodatkowo zaprezentowano stan bieżących prac nad projektami oraz dodano nowe zadania do harmonogramu prac zespołu.

22.04.2018 – spotkanie w Warszawie, na którym Naczelniczka wręczyła mianowania członkom zespołu. Sprawdzono stan wiedzy odnośnie zdobywania instrumentów metodycznych na podstawie dotychczasowych badań oraz materiałów wcześniejszych zespołów metodycznych. Zostały przygotowane pytania do planowanych badaniach podczas Zlotu ZHP w Gdańsku. Na koniec spotkania zostały podsumowane zadania, które są w trakcie realizacji i rozdzielono nowe zadania.

13.03.2018 – spotkanie zdalne zespołu, na którym zostały omówione następujące tematy: szczegółowy zakres działań zespołu, zasady pracy zespołu oraz omówienie zadań jakie w najbliższym czasie stoją przed zespołem.

Zespół projektowy ds. reformy instrumentów metodycznych:

hm. Lucyna CZECHOWSKA – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – szefowa zespołu – 30.03.2018
phm. Paulina BĄKOWSKA – Chorągiew Białostocka – 20.03.2019
hm. Marcin BEDNARSKI – Chorągiew Stołeczna – 30.03.2018
hm. Anna BINKOWSKA – Chorągiew Dolnośląska – 30.03.2018
hm. Diana CHMIELEWSKA – Chorągiew Stołeczna – 30.03.2018
hm. Mateusz CHMIELEWSKI – Chorągiew Stołeczna – 30.03.2018
phm. Monika CZOKAJŁO – Chorągiew Stołeczna – 30.03.2018
phm. Aleksander DOMINICZAK – Chorągiew Wielkopolska – 30.03.2018
hm. Agnieszka FORTUNA – Chorągiew Dolnośląska – 30.03.2018
phm. Aleksandra GOLECKA – Chorągiew Gdańska – 30.03.2018
hm. Adrianna KAŁUSKA– Chorągiew Mazowiecka – 30.03.2018
hm. Karolina KORNAS – Chorągiew Gdańska – 30.03.2018
phm. Jakub LASEK – Chorągiew Opolska – 30.03.2018
hm. Paweł MARCINIAK – Chorągiew Stołeczna – 30.03.2018
hm. Ewelina MICHOŃ – Chorągiew Śląska – 30.03.2018
hm. Olena PLUTA – Chorągiew Wielkopolska – 20.03.2019
dr Sławomir POSTEK – 30.03.2018
hm. Krzysztof RUDZIŃSKI – Chorągiew Stołeczna – 30.03.2018
hm. Grzegorz SKONIECZNY – Chorągiew Białostocka – 30.03.2018
phm. Magdalena WILCZYŃSKA – Chorągiew Stołeczna – 30.03.2018
hm. Justyna BIELSKA – Chorągiew Białostocka – 28.02.2019
phm. Patrycja BIENIEK – Główna Kwatera – 28.02.2019
hm. Marcelina CZEKURŁAN – Chorągiew Ziemi Lubuskiej – 28.02.2019
hm. Magdalena GÓRNA-PRUDEL – Chorągiew Śląska – 28.02.2019
hm. Michał LANDOWSKI – Chorągiew Stołeczna – 28.02.2019
hm. Artur LEMAŃSKI – Chorągiew Gdańska – 28.02.2019
phm. Marta PALUSZYŃSKA – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – 28.02.2019
hm. Anna POSPIESZNA – Chorągiew Wielkopolska – 28.02.2019
phm. Anna PRUŚ – Chorągiew Stołeczna – 28.02.2019
hm. Andrzej SAWUŁA – Chorągiew Gdańska – 28.02.2019
phm. Monika SKIBA – Chorągiew Łódzka – 28.02.2019
phm. Monika SUCHAN – Chorągiew Łódzka – 28.02.2019
hm. Magdalena TURBASA – Chorągiew Łódzka – 28.02.2019
hm. Sylwia WÓJCIK – Chorągiew Krakowska – 28.02.2019
hm. Kinga ŻYDEK – Chorągiew Śląska – 28.02.2019

W pracach zespołu uczestniczyli także:

hm. Artur GRENDZICKI – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – 30.03.2018 do 28.02.2019
hm. Maciej SIWIAK – Chorągiew Wielkopolska – 30.03.2018 do 28.02.2019
hm. Adam MALARZ – Chorągiew Śląska – 30.03.2018 do 28.02.2019
hm. Marta WIŚNIOCH – Chorągiew Białostocka – 30.03.2018 do 28.02.2019
phm. Justyna HYŻA-CHMIELEWSKA – Chorągiew Wielkopolska – 30.03.2018 do 6.11.2018 do 30.11.2018
phm. Katarzyna HORDZIEJEWICZ – Chorągiew Kielecka – 30.03.2018 do 6.11.2018
hm. Marcin DZIUBEK – Chorągiew Krakowska – 30.03.2018 do 6.11.2018
phm. Mikołaj SOKOLSKI – Chorągiew Wielkopolska – 30.03.2018 do 19.09.2018
hm. Zbigniew NOWAK – Chorągiew Wielkopolska – 30.03.2018 do 19.09.2018
hm. Sylwia WESOŁOWSKA – Chorągiew Białostocka – 30.03.2018 do 29.06.2018
hm. Paweł CHMIELEWSKI – Główna Kwatera – 30.03.2018 do 29.06.2018
phm. Małgorzata PNIEWSKA – Chorągiew Mazowiecka – 30.11.2018 do 28.02.2019
hm. Rafał DERKACZ – Chorągiew Dolnośląska – 28.02.2019 do 30.04.2019
phm. Katarzyna MURAWSKA – Chorągiew Stołeczna – 30.03.2018 do 30.04.2019
hm. Aleksandra KACPROWICZ – Chorągiew Warmińsko-Mazurska – 30.03.2018 do 7.07.2019
hm. Rafał KLEPACZ – Chorągiew Mazowiecka – 30.03.2018 do 7.07.2019
hm. Martyna KOWACKA – Chorągiew Śląska – 30.03.2018
phm. Michał BRATEK – Chorągiew Wielkopolska – 28.02.2019
hm. Aleksandra POLESEK – Chorągiew Kielecka – 30.03.2018
phm. Adrian ŁUKASZEWSKI – Chorągiew Gdańska – 30.03.2018
phm. Alina KUROWSKA – Chorągiew Śląska – 28.02.2019
hm. Julianna ZAPART – Chorągiew Dolnośląska – 28.02.2019
phm. Katarzyna ROGUSZEWSKA – Główna Kwatera – 28.02.2019

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach propozycji nowej odsłony reformy instrumentów metodycznych. Poniżej znajdują się linki do 5 formularzy: pierwszy zawiera pytania ogólne, kolejne są skoncentrowane wokół instrumentów proponowanych poszczególnym metodykom. Formularz będzie otwarty do 26.11.2019 roku do godz. 19.00.

Ponadto, jeśli któryś z instruktorów ZHP woli podzielić się z Zespołem dłuższą wypowiedzią lub nadesłać pliki z poprawkami zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: sim@zhp.pl. W przypadku pytań lub wątpliwości można się także kontaktować z szefową Zespołu pisząc na adres: lucyna.czechowska@gk.zhp.pl.

Wszystkie zebrane głosy zostaną przeanalizowane przez Zespół projektowy ds. reformy instrumentów metodycznych na spotkaniu w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2019 roku. Jego efektem będzie decyzja, w jakim kształcie projekt systemu trafi do rocznego pilotażu. Pomiędzy styczniem 2020 roku a styczniem 2021 roku Zespół dalej będzie gromadził uwagi i sugestie odnośnie poprawek, a finalny projekt sformułuje dopiero w I kwartale 2021 roku.

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się