zhp.pl

Start HUB INFORMACYJNY GK ZHP DRUŻYNOWY-INSTRUKTOR

DRUŻYNOWY-INSTRUKTOR

XL Zjazd ZHP zobowiązał Główną Kwaterę ZHP do podjęcia kompleksowych działań, mających na celu zwiększenie liczby instruktorów w gronie osób pełniących funkcję drużynowego ZHP, a także wzmocnienie w świadomości drużynowych roli przybocznych oraz wagi przygotowania następcy. Plan tych działań ma powstać do 30 czerwca 2019 roku, zaś przed jego wdrożeniem powinny zostać przeprowadzone ogólnozwiązkowe konsultacje. Plan powinien zostać wdrożony w latach 2019-2020, zaś do końca września 2021 ma zostać przeprowadzona jego ewaluacja.

PLIKIKALENDARIUMSKONSULTUJ

24-25.03.2018 – Hm. Katarzyna Kurowska (członkini Zespołu projektowego ds. programu wsparcia hufców) przeprowadza zajęcia podczas Kuźni Idei pt. „Drużynowy = instruktor – jak doprowadzić do takiej sytuacji.”. Praca grupy skupia się na analizie przyczyn słabej pracy drużyn i drużynowego oraz znalezieniu rozwiązań problemu, poprzez wymianę dobrych praktyk z zakresu wsparcia drużynowego i rozwoju instruktorskiego przybocznych i drużynowych. Wnioski z zajęć zostają wykorzystane w pracach zespołu opracowującego “Program wzmocnienia hufców we wspieraniu drużynowego” (zachęcamy do zapoznania się z działem “PROGRAM WSPARCIA HUFCÓW”), publikujemy je również w zakładce “pliki”.

7.08.2018 – Hm. Joanna Skupińska (członkini GK ZHP ds. pracy z kadrą) wraz hm. Joanną Struś-Prokop (Szefowa Zespołu Statutowego RN ZHP), hm. Jolantą Rybińską (członkini Zespołu Harcmistrzowskiego przy CSI ZHP) i hm. Piotrem Prokopem (wiceprzewodniczący KSI przy GK) przeprowadzają zajęcia podczas Zlotowej Kuźnia Idei „Drużynowy = pełnoletni instruktor. Czy to możliwe?”. Dyskusja skupia się na wymianie dobrych praktyk i wypracowaniu pomysłów na konkretne działania, jakie może podjąć komenda hufca, hufcowy zespół kadry kształcącej, namiestnik/programowiec i hufcowa komisja stopni instruktorskich, aby doprowadzić do sytuacji modelowej, gdzie wszyscy drużynowi są instruktorami z odpowiednim przeszkoleniem. Druga część spotkania poświęcona jest rozmowie o wieku drużynowych, sensie podnoszenia jego dolnej granicy i czy tą granicą powinno być osiągnięcie pełnoletniości.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: joanna.skupinska@gk.zhp.pl.

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się