Harcerski System Wychowawczy

Organizacja harcerska to skupiające dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe stowarzyszenie prowadzące działalność harcerską w oparciu o służbę społeczną kadry wychowawczej. Działalność harcerska to działalność mająca na celu wychowanie i inspirowanie do samorozwoju dzieci i młodzieży prowadzona w oparciu o harcerski system wychowania. Harcerski system wychowania to nawiązujący do dorobku światowego skautingu i polskiego ruchu harcerskiego, kompletny zespół celów, zasad i środków oddziaływania, stwarzający warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, wolitywnego i duchowego dzieci i młodzieży. Elementami harcerskiego systemu wychowania są: ideał wychowawczy, metoda harcerska oraz program działania.

Czytaj więcej: Uchwała Rady Naczelnej nr 42/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 30 czerwca 2016 r.