zhp.pl

Start Historia DMB 

Historia DMB 

Dzień Myśli Braterskiej – Historia prawdziwa
Autorka: pwd. Nikola Włodarska HO

Jak się to wszystko zaczęło..

Idea Światowego Dnia Myśli Braterskiej narodziła się w 1926 r. na 4. Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek, która została zorganizowana w Camp Edith Macy (współczesna nazwa Edith Macy Conference Centre) w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Delegatki postanowiły każdego roku myśleć o innych skautkach i świętować rozprzestrzenianie się ruchu skautowego na świecie. 

Wybrały 22 lutego Dniem Myśli Braterskiej, aby uczcić w ten sposób rocznicę podwójnych urodzin – Roberta Baden-Powella (założyciela skautingu) oraz jego żony Olave Baden-Powell (Naczelnej Skautki Świata). 

Fundusz Dnia Myśli 

Kilka lat później, w 1932 r., na 7. Międzynarodowej Konferencji, odbywającej się w Polsce na Buczu, delegacja z Belgii zaproponowała, aby w tym dniu nie tylko myśleć o skautkach i przewodniczkach z innych krajów, ale także by w ramach urodzin przekazywać prezenty w postaci datków na Fundusz Dnia Myśli Braterskiej.  

Lady Olave napisała list do skautek, w którym poprosiła o ofiarowanie jednego pensa. Idea była prosta – pens ofiarowany przez jedną osobę wydaje się nie być niczym wielkim. Jeżeli natomiast 10 milionów osób przekaże po jednym pieniążku na WAGGGS, organizacja będzie miała większe możliwości wsparcia działań skautek, które tego potrzebują. Akcja odniosła ogromny sukces, z tego względu stała się ona tradycją DMB. 

Zgromadzone fundusze pozwalają na prowadzenie programów edukacji nieformalnej, pomagają organizacjom członkowskim w realizacji ich projektów, wspomagają młode kobiety w rozwoju umiejętności przywódczych oraz pomagają rozwijać ruch, tak aby objął jak najszersze kręgi dziewcząt i młodych kobiet na całym świecie. 

Jeżeli chciałabyś lub chciałbyś przeznaczyć pieniądze na wsparcie działań WAGGGS, koniecznie sprawdź, jak wesprzeć World Thinking Day Fund.

 

CIEKAWOSTKI

WORLD Thinking Day 

Kolejną ważną konferencją w historii DMB była 30. Konferencja Skautek i Przewodniczek w 1999 r. w Dublinie – Irlandia. Właśnie na tym spotkaniu delegacje z całego świata, w tym również z Polski (druhny: hm. Maria Hrabowska, phm. Ewa Lachiewicz oraz phm. Aldona Wiktorska-Święcka) zdecydowały o zmianie nazwy z Thinking Day na World Thinking Day. Zmiana ta miała na celu podkreślenie międzynarodowego aspektu tego dnia. 

Temat przewodni DMB 

Każdego roku DMB posiada inny motyw przewodni. WAGGGS co roku przygotowuje pakiet zadań, które są inspiracją do podejmowania przez organizacje członkowskie działań, służących praktycznej realizacji idei skautowego braterstwa.
 

Od 2005 r. WAGGGS zaczął wiązać Dzień Myśli Braterskiej z hasłem przewodnim, które każdego roku odnosi się do innego wyzwania przed jakim stoi świat i skauting. 

  • 2005 r. –Think about food” (Pomyśl o jedzeniu) 
  • 2006 r. –  “Think about adolescent health” (Pomyśl o zdrowiu nastolatków)                       
  • 2007 r. – “Discover your potential” (Odkryj swój potencjał) 
  • 2008 r. – “Think about water” (Pomyśl o wodzie)          

Od 2009 do 2015 roku realizowane były Milenijne Cele Rozwoju, uchwalone przez ONZ. Działania na rzecz ośmiu celów miały doprowadzić do poprawy socjalnych i ekonomicznych warunków życia ludzi na całym świecie.  

  • 2016 r. – Connect (Więź) 
  • 2017 r. – Grow (Wzrost) 
  • 2018 r. – Impact (Wpływ) 
  • 2019 r. – Leadership (Przywództwo) 
  • 2020 r. – Diversity, Equity and Inclusion (Różnorodność, równość, włączanie)
  • 2021 r. – Peacebuilding (Budowanie Pokoju) 

 

PROPOZYCJE PROGRAMOWE  

Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek przygotowuje co roku z okazji Dnia Myśli Braterskiej propozycję programową, która określa kierunek działania WAGGGS i organizacji członkowskich i łączy się z konkretnym tematem.  

Od kilku lat w ZHP działa Centralny Bank Pomysłów miejsce gromadzenia propozycji programowych, które mogą nas zainspirować oraz pomagają nam pracować z danym motywem przewodnim DMB.  

Tematem przewodnim DMB 2019 jest przywództwo.
Tegoroczna propozycja na Dzień Myśli Braterskiej została napisana w taki sposób, aby stworzyć przestrzeń zabawy, w której uczestnicy będą mogli korzystać z postaw przywódczych bez konieczności uczenia się o nich.” to cytat z artykułu ze strony zhp.pl, jeżeli chcesz dowiedzieć się o niej więcej, kliknij tutaj. 

Pamiętaj! 

Światowy Dzień Myśli Braterskiej daje Ci szansę na podejmowanie działań w sprawach, które wypływają na nasze życie. Poprzez jeden mały gest możesz pomóc dziewczynom i młodym kobietom, które tego najbardziej potrzebują. 22 lutego jest dopiero początkiem, jest to tylko jeden dzień w roku, a działać można przez cały rok!

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się