I FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZHP finanse | gospodarka | wychowanie  ​​​​​​​

FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI to ogólnopolska konferencja instruktorska otwierająca organizowany w ZHP po raz pierwszy Miesiąc Przedsiębiorczości.

FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI to zorganizowana przez CSI ZHP ogólnopolska konferencja instruktorska zorganizowana we współpracy ze światem nauki i biznesu, której celem jest rozwój kompetencyjny w zakresie zarządzania finansami i majątkiem oraz rozwój przedsiębiorczości w ramach działań ZHP.

Forum Przedsiębiorczości ma status konferencji harcmistrzowskiej.

FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI to:
1. Przepływ najnowszej myśli z zakresu zarządzania majątkiem i finansami.
2. Rozwój umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania finansami i majątkiem.
3. Wymiana dobrych praktyk między środowiskami.

FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI to:

1. Rozwój kompetencyjny uczestników.
2. Rozpisane ścieżek rozwoju bazy harcerskiej w zależności od celów jej działania.
3. Określenie potrzebnych kompetencji kadry zarządzającej majątkiem w ZHP i dróg jej kształcenia.

FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
to 4 ścieżki tematyczne:
I. Po co baza? Cel i drogi dojścia do celu. Uwarunkowania działania i rozwój.
II. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie zarządzania majątkiem i finansami.
III. Plan działania a finanse. Praktyczne aspekty zarządzania finansami i majątkiem. Pozyskiwanie partnerów. Koło Przyjaciół Harcerstwa.
IV. Przedsiębiorczość jako szansa rozwoju własnego, organizacji i ważny element wychowania.

O Forum Przedsiębiorczości - Jolanta Kreczmańska – Przewodnicząca Forum Przedsiębiorczości, społecznie instruktorka harcerska, zawodowo zarządzająca wielooddziałową firmą - pomysłodawczyni wydarzenia:

„Nie każdy musi być przedsiębiorcą. Ale czym więcej ludzi, będzie miało w sobie iskrę przedsiębiorczości - kreatywność, poczucie sprawczości, umiejętność przekuwania trudności w sukces czy budowania na własnych potknięciach i na tym, co fajnego możemy podpatrzeć - tym lepiej wszystkim będzie się żyło w Polsce. Do tego dochodzi świadomość ekonomiczna, przydatna nie tylko w życiu przedsiębiorców.

Przedsiębiorczość to wyzwanie wychowawcze, które wymaga odwagi, twórczego i konstruktywnego podejścia do życia, krytycznego myślenia i - co może bywa trudniejsze - samozaparcia. Jest przeciwnym biegunem do roszczeniowości i bierności. Przedsiębiorczość to sztuka dokonywania wyborów. Warto inwestować w wychowanie młodzieży do przedsiębiorczości.

Widzimy w działaniach ZHP w tym zakresie ogromny potencjał rozwojowy, nie tylko dla młodych ludzi i nie tylko w powiązaniu z biznesem. To ogromne wyzwanie dla całego harcerstwa - wychowawcze i organizacyjne - bo nie można wychowywać do przedsiębiorczości, nie dając autentycznego przykładu, nie łącząc jej z wartościami i współodpowiedzialnością, nie wprowadzając nawyków i nie wzmacniając postaw, które przedsiębiorczość rozwijają. Stąd pomysł na FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZHP – największej organizacji pozarządowej w Polsce.”

Marian Noga – Prof. zw. dr. hab., profesor nauk ekonomicznych od 1995 roku, Rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu [1999-2005], Członek Rady Polityki Pieniężnej (2004-2010), Przewodniczący Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddział we Wrocławiu [2007-2014]. Obecnie, od 2013 roku Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Stały komentator ekonomiczny w telewizji, radio i w gazetach. Autor: 35 monografii w tym w USA i Wielkiej Brytanii; w takich wydawnictwach jak Francis&Taylor Routledge Group, Palgrave McMillan, Oxford Cartridge. 150 artykułów naukowych opublikowanych w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Rosji, Niemczech. Obszar badań: polityka pieniężna, makroekonomia, ekonomia kultury i neuroekonomia.

Łukasz Murawski – doświadczony ekspert w zakresie budowania marek i brandingu. Pomaga firmom odróżnić się od konkurencji. Zwolennik upraszczania skomplikowanych teorii – po ludzku tłumaczy zagadnienia związane z budowaniem marki. Prowadzi warsztaty i szkolenia zarówno po polsku, jak i po angielsku. Wykładowca i ekspert w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Gdyni. Doradza przedsiębiorcom w inkubatorach przedsiębiorczości i instytucjach wspierających biznes. Tworzy pierwszy w Polsce cykl wywiadów prasowych i videocast ze światowej klasy ekspertami w dziedzinie brandingu.

Adam Ringer - Urodzony w 1949 w Warszawie, w wieku lat 11 wyrzucony dyscyplinarnie z ZHP za „anty-społeczną postawę” (do dziś nie wie o co chodziło). W 1968 na skutek prześladowań emigruje do Szwecji, gdzie kończy studia i pracuje na wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Sztokholmskiego. Na początku lat 90-tych wraca do Polski wymieniając karierę akademicką na businessową. Działa jako doradca i członek rad nadzorczych w wielu branżach (żegluga, przemysł naftowy, transport, moda, zbrojenia, materiały biurowe i inne). W 2003 zakłada z grupą przyjaciół pierwszą kawiarnię, która stopniowo rozwija się do dzisiejszej sieci Green Coffee Nero z 70 lokalami. Jest też wspólnikiem i przewodniczącym rady w firmie Paragona, zajmującej się szkoleniem i rekrutacją międzynarodową lekarzy.

Adam Organista – phm, instruktor i trener od ponad 12 lat specjalizujący się w kanadyjskiej formie improwizacji teatralnej, której uczył się od Keitha Johnstona. Współtwórca legendarnej grupy “No Potatoes” jednego z pierwszych teatrów impro w Polsce. Założyciel “Teatru LUKLA” i wiceprezes fundacji “Inside Out”. Aktor Teatru H. Ch. Andersena w Lublinie.

PROGRAM FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SOBOTA - 2.10.2021 (11.00-19.00 oraz uroczyste zakończenie 20.30-22.00)

11.00 - 19.00: Konferencja I Forum Przedsiębiorczości 
​​​​​​​Wystąpienie wprowadzające: Kwintesencja przedsiębiorczości, czyli piętnastominutowe wystąpienia ekspertów:  

 1. Czym jest przedsiębiorczość.   ​​​​​​​
 2. Źródła kreatywności. 
 3. Jak zrobić coś z niczego.
 4. Czego oczekuje Twój potencjalny klient?
 5. Edukacja młodzieży w zakresie przedsiębiorczości. 
 6. Wychowanie do przedsiębiorczości w harcerstwie. Od dziecka do profesjonalizmu.
Warsztat I – do wyboru - każdy uczestnik wybiera jeden z warsztatów Warsztat II - do wyboru - każdy uczestnik wybiera jeden z warsztatów
Moduł A: Jak feniks z popiołów - czyli jak postawić bazę na nogi?
Prowadzący: hm. Krzysztof Stachów
Moduł A: Po co baza? Cel i drogi dojścia do celu, uwarunkowania działania i ścieżki rozwoju.
Prowadzący: hm. Jarosław Janas
​​​​​​​Moduł B: Partnerzy jako koło zamachowe dla harcerskich wyzwań. Ruch Przyjaciół Harcerstwa.
Prowadzący: hm. Cezary Supeł
Moduł B: Optymalizacja kosztów. Jak uzyskać więcej z tej samej kwoty. Jak wydać mniej i osiągnąć sukces.
Prowadząca: hm. Paulina Gajownik
Moduł C: "Na styku - korzyści powiązania zarządzania i wychowania. Ekonomia społeczna. Jako to robić mądrze?”.
Prowadzący: Tomasz Rejmer
Moduł C: Określenie potrzebnych kompetencji kadry zarządzającej finansami i majątkiem. Wsparcie bieżące. Kształcenie tej kadry.
Prowadząca: hm. Jolanta Kreczmańska

​​​​​​​20.30 – 22.00 Uroczyste zakończenie Konferencji I Forum Przedsiębiorczości

Zakładamy możliwość udziału tylko w części niedzielnej Forum Przedsiębiorczości. Udział w części niedzielnej jest fakultatywny i nastawiony na rozwój kompetencji osobistych.

PROGRAM FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​NIEDZIELA 3.10.2021 (10.00- 14.30)
 

Warsztat III - do wyboru - każdy uczestnik wybiera jeden z warsztatów Warsztat IV - do wyboru - każdy uczestnik wybiera jeden z warsztatów. 
Moduł A: Cash Flow w jednostce harcerskiej. Planowanie wpływów i wydatków.  Moduł A: Cash Flow w jednostce harcerskiej. ​​​​​​​Planowanie wpływów i wydatków.  
Moduł B: Przedsiębiorczość dla nie przedsiębiorców.
​​​​​​​Warsztat i studium przypadku z ankiet uczestników.  
Moduł B: Start up  - mój pomysł na własną działalność.
Moduł C: Studium Przypadku wybrane z ankiet zgłoszeniowych.​​​​​​​Moduł C: Studium Przypadku wybrane z ankiet zgłoszeniowych.

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
Gospodarzem Forum Przedsiębiorczości jest Centralna Szkoła Instruktorska ZHP. 

hm. Jolanta Kreczmańska –  przewodnicząca I Forum Przedsiębiorczości,  komendantka Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP, przedsiębiorca, dyrektor zarządzający i założycielka ogólnopolskiej sieci oferującej grzejniki dekoracyjne – lidera w branży; laureatka Awards 2018 Lady Business Club -Business Women Foundation.    

hm. Paulina Gajownik  - Komendantka Chorągwi Stołecznej ZHP, absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej, przez wiele lat zawodowo związana z III sektorem, gdzie jako menadżerka i członkini zarządu odpowiadała m.in. za rozwój finansowy stowarzyszeń i fundacji. Obecnie rozwija startup zajmujący się wykorzystaniem AI.  

hm. Jarosław Janas  - z-ca Naczelnika ZHP odpowiedzialny za zarządzanie majątkiem w ZHP. Przedsiębiorca, wcześniej Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa w Warszawie. Specjalista z zakresu zarządzania nieruchomościami. Posiada wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz produkcją telewizyjną i filmową. Kiedyś Dyrektor Generalny Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie, a obecnie Prezes Fundacji Park Miniatur Województwa Mazowieckiego. 

hm. Tomasz Rejmer - Komendant Chorągwi Kieleckiej ZHP i dyrektor instytucji kultury; członek wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego: z wykształcenia pedagog – z zamiłowania socjolog; wieloletni fundraiser Hufca i całej Chorągwi Kieleckiej ZHP; inicjator i koordynator procesu założenia spółdzielni socjalnej, która działa nieustannie od 2013 roku.  
​​​​​​​
hm. Cezary Supeł  - Komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP; doradca i audytor zewnętrzny Systemów Zarządzania Jakością, asesor TQM; absolwent Wydziału Pedagogicznego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku; nauczyciel akademicki; w przeszłości przedsiębiorca, dyrektor izby gospodarczej oraz pracownik samorządowy, obecnie prezes fundacji - pomysłodawca i koordynator realizowanego od 2020 roku projektu promocji przedsiębiorstw branży gastronomicznej. 

TERMIN I MIEJSCE:  

Warszawa, Centrum Konferencyjne The Hub przy Rondzie Daszyńskiego (https://warsawhub.com

2.10.2021 (sobota) – godziny: 11.00 - 19.00 Konferencja I Forum Przedsiębiorczości.  
2.10.2021 (sobota) - uroczyste zamknięcie Konferencji I Forum Przedsiębiorczości.  
3.10.2021 (niedziela) – specjalistyczne, fakultatywne warsztaty I Forum Przedsiębiorczości. 

Adres do kontaktu w sprawach organizacyjnych: 
malgorzata.gazda@zhp.pl 

Adres do kontaktu w sprawach programowych: 
jolanta.kreczmanska@zhp.net.pl

ORGANIZACJA I OPŁATY:  

 Wpłaty należy dokonać do 27 września 2021.  
Konto: 29 1140 1010 0000 5392 2900 1085 
Tytułem: Składka zadaniowa - Forum ekonomiczne - imię i nazwisko 

KOSZT UDZIAŁU:  80 zł  
W ramach opłaty organizatorzy zapewniają:

 • program z udziałem przedstawicieli ze świata biznesu i nauki,
 • materiały konferencyjne,
 • obiad w sobotę i przerwy kawowe,
 • atrakcję wieczorną na uroczyste zamknięcie konferencji,
 • warsztaty niedzielne wraz z materiałami.
 • Wszyscy chętni uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji dostępne w wersji instruktorskiej jak i branżowej (biznes i finanse). 

Dla osób korzystających z noclegu dopłata za nocleg w zależności od standardu od 50,00 (standard hostelowy) do 150,00 zł (standard hotelowy). Osobom zainteresowanym wykupem noclegu wysyłamy nasze propozycje noclegowe, po określeniu zainteresowania noclegiem w ankiecie zgłoszeniowej. 

PARTNERZY:

PATRONAT:

PATRONAT MEDIALNY: