PAŹDZIERNIK 2021 MIESIĄCEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZHP

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nierozerwalnie z rozwiązywaniem problemów i stawianiem czoła szeregu trudnościom. To sztuka podnoszenia się z licznych niepowodzeń oraz porażek. Warto podjąć ryzyko, bo sukcesy i satysfakcja zdają się być większe. zachęcam gorąco wszystkie instruktorki i instruktorów do zaczerpnięcia tego przeświadczenia z wydarzeń PAŹDZIERNIK 2021 MIESIĄCEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZHP.

hm. Jarosław Janas HR. - zastępca Naczelnika ZHP

​​​​​​​FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI to ​​​​​​​ogólnopolska konferencja instruktorska otwierająca organizowany w ZHP po raz pierwszy Miesiąc Przedsiębiorczości. Tym samym Związek Harcerstwa Polskiego, realizując sw​oją misję wspierania rozwoju młodych i ich przygotowania do dorosłości, wpisuje się w koncept Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.  

INFORMACJE I PROGRAM:
http://idz.do/forum-przedsiebiorczosci

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia - Formularz Zgłoszeniowy
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Adres do kontaktu w sprawach programowych: 
jolanta.kreczmanska@zhp.net.pl

Zapraszamy do udziału w konferencji harcmistrzowskiej „TO SIĘ OPŁACA – WYCHOWANIE EKONOMICZNE W HARCERSTWIE”. Wydarzenie odbędzie się hybrydowo: stacjonarnie w Urzędzie Dzielnicy Targówek w Warszawie oraz online. Data wydarzenia: 16.10.2021 godz. 08.00-20.00.

Organizator: Wydział Wychowania Ekonomicznego GK ZHP.

Link do zapisów: https://forms.office.com/r/KdfTiMGJ74

W razie pytań, kontakt do organizatorów: ekonomia@zhp.pl

Doświadczenia i perspektywy komend chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego w 15-tą rocznicę uzyskania osobowości prawnej.

Miejsce: Wrocław, Dom Sióstr Notre Dame ul. Św. Marcina. Liczba miejsc ograniczona.

Termin 15 - 17 października 2021 r.

Wykłady plenarne: Wrocław, Aula Papieska – pl. Katedralny 1 A