Doświadczenia i perspektywy komend chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego w 15-tą rocznicę uzyskania osobowości prawnej

I część

Rola organizacji o podwójnej osobowości prawnej w rozwoju społeczeństwa.

Jaka rolę w rozwoju społecznym mogą odegrać organizacje o podwójnej osobowości prawnej, które działają na podstawie jednych zasad, w jednym celu, ale mogą dostosować tępo pracy, tępo rozwoju, czy narzędzia zmian do konkretnej społeczności lokalnej w konkrety miejscu. Szanse, zagrożenia, niuanse prawne, sprawy, które warto uregulować.

1. Przesłanki uzyskania osobowości prawnej.

2. Proces wdrożenia osobowości prawnej.

II część

Wdrożenie podwójnej osobności prawnej w ZHP – transformacja największej organizacji pozarządowej. Wykorzystane szanse i problemy.

1. Korzyści z uzyskania osobowości prawnej.

2. Chorągwie jako partner dla Państwa i samorządu.

3. Aktualne problemy prawne funkcjonowania ZHP w „podwójnej” osobowości prawnej – rekomendacje do wdrożenia.

Miejsce: Wrocław, Dom Sióstr Notre Dame ul. Św. Marcina.

Termin: 15 - 17 października 2021

Wykłady plenarne: Wrocław: Aula Papieska, pl. Katedralny 1 A

Koszt zakwaterowania i wyżywienie – 250 zł/osobę