zhp.pl

Start Centralna Szkoła Instruktorska

Centralna Szkoła Instruktorska

O CSIKalendarzRejestr OKKDokumenty

Centralna Szkoła Instruktorska ZHP jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość kształcenia i sposób przekazywania wiedzy instruktorom ZHP. CSI ZHP czuwa nad tym, aby kształcenie w ZHP było realizowane zgodnie z Systemem Pracy z Kadrą, standardami szkoleń instruktorskich oraz Kształceniem Kadry w ZHP.
CSI ZHP współpracuje ściśle z komendantami szkół instruktorskich i szefami chorągwianych zespołów kadry kształcącej oraz członkami komend chorągwi ds. pracy z kadrą. Działania te skupiają się na wymianie doświadczeń między środowiskami, ponoszeniu kompetencji kadry kierowniczej zespołów, nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy między tym zespołami oraz na konsultacji ogólnopolskich projektów i przedsięwzięć kształceniowych.
Do zadań CSI ZHP należy:
 • wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia: kadry kierowniczej komend chorągwi, zespołów instruktorskich komend chorągwi, kadry kierowniczej Związku, zespołów instruktorskich GK ZHP oraz zdobywających stopień harcmistrza,
 • realizacja Systemu Pracy z Kadrą w ZHP we współpracy z komisją stopni instruktorskich oraz innymi zespołami,
 • tworzenie i realizowanie planu kształcenia Związku,
 • wspieranie budowania i funkcjonowania zespołów kadry kształcącej chorągwi,
 • wspieranie powstawania chorągwianych szkół instruktorskich,
 • wspieranie rozwoju kadry kształcącej,
 • opiniowanie wniosków o przyznanie odznaki kadry kształcącej w stopniu złotym,
 • wspieranie funkcjonowania systemu OKK,
 • gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego podczas prowadzonego kształcenia i innych działań związanych z pracą z kadrą,
 • prowadzenie własnej dokumentacji.
W ramach CSI ZHP funkcjonuje Zespół Kadry Kształcącej CSI, zaś przy CSI ZHP działa Zespół Woodbadge oraz Zespół Harcmistrzowski.

Zespół Kadry Kształcącej CSI stanowi grupę specjalistów z różnych dziedzin, których podstawowym zadaniem jest wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia: kadry kierowniczej komend chorągwi, zespołów instruktorskich komend chorągwi, kadry kierowniczej Związku, zespołów instruktorskich GK ZHP. Do pozostałych zadań zespołu należą: realizacja Systemu Pracy z Kadrą w ZHP we współpracy z komisją stopni instruktorskich oraz innymi zespołami, tworzenie i realizowanie planu kształcenia Związku, wspieranie budowania i funkcjonowania zespołów kadry kształcącej chorągwi, wspieranie powstawania chorągwianych szkół instruktorskich, wspieranie rozwoju kadry kształcącej, opiniowanie wniosków o przyznanie odznaki kadry kształcącej w stopniu złotym, wspieranie funkcjonowania systemu OKK, gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego podczas prowadzonego kształcenia i innych działań związanych z pracą z kadrą, prowadzenie własnej dokumentacji. Pracami zespołu kieruje Komendant CSI. Instruktorzy zespołu są mianowani rozkazem Naczelnika ZHP.
Instruktorzy ZKK CSI:
 • hm. Anna Zielińska – Chorągiew Stołeczna – komendantka CSI ZHP
 • hm. Małgorzata Sochacka – Chorągiew Stołeczna – zastępczyni komendantki CSI ZHP, sekretarz CSI ZHP
 • hm. Anna Binkowska – Chorągiew Dolnośląska
 • hm. Grzegorz Całek – Chorągiew Stołeczna
 • hm. Rafał Derkacz – Chorągiew Dolnośląska
 • hm. Ewa Gąsiorowska – GK ZHP
 • hm. Monika Jurecka – Chorągiew Wielkopolska
 • hm. Marcin Miłko – Chorągiew Stołeczna
 • hm. Inga Rusin – Chorągiew Wielkopolska
 • hm. Ewa Sidor – Chorągiew Stołeczna
 • hm. Maria Dorota Szymańska – Chorągiew Zachodniopomorska
 • hm. Jakub Wajman – Chorągiew Łódzka
 • hm. Sylwia Wesołowska – Chorągiew Białostocka
Zespół Woodbadgedziała przy CSI ZHP a do jego zadań należy: zatwierdzanie i rejestracja kursów woodbadge organizowanych w ZHP, prowadzenie rejestru przeprowadzonych kursów, przyznanych dyplomów oraz absolwentów kursów woodbadge organizowanych w ZHP, nadawanie uprawnień instruktorom woodbadge, prowadzenie i aktualizacja bazy danych instruktorów kursów woodbadge przygotowanych i uprawnionych do prowadzenia grup kursowych, organizacja szkoleń przygotowujących instruktorów woodbadge, organizacja corocznych warsztatów dla instruktorów woodbadge, dbałość o poziom prowadzonych kursów, dbałość o stałe podnoszenie kwalifikacji kadry kursów woodbadge, opracowywanie i udoskonalanie programu kursu woodbadge. Szef zespołu wchodzi również w skład ZKK CSI.
Instruktorzy Zespołu Woodbadge:
 • hm. Monika Jurecka – Chorągiew Wielkopolska – szefowa Zespołu Woodbadge
 • hm. Dominika Brożek – Chorągiew Kujawsko-Pomorska
 • hm. Zofia Chyleńska – Chorągiew Wielkopolska
 • hm. Rafał Klepacz – Chorągiew Mazowiecka
 • hm. Paweł Marciniak – Chorągiew Stołeczna
Zespół Harcmistrzowski działa przy CSI ZHP a do jego zadań należy: wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia instruktorów zdobywających stopień harcmistrza oraz harcmistrzów, budowanie wspólnoty harcmistrzów, wzmacnianie etosu stopnia harcmistrza, kreowanie dyskusji o ważnych dla organizacji sprawach, budowanie sprawczości ruchu harcerskiego.
Instruktorzy Zespołu Harcmistrzowskiego:
 • hm. Jakub Wajman – Chorągiew Łódzka – szef Zespołu Harcmistrzowskiego
 • hm. Mariusz Fabiszewski – Chorągiew Mazowiecka
 • hm. Agniesza Fortuna – Chorągiew Dolnośląska
 • hm. Ewa Gąsiorowska – GK ZHP
 • hm. Andrzej Grabowski – Chorągiew Krakowska
 • hm. Maciej Grunt – Chorągiew Zachodniopomorska
 • hm. Tomasz Kozłowski – Chorągiew Białostocka
 • hm. Anna Nowosad – Chorągiew Stołeczna
 • hm. Wojciech Pietrzczyk – Chorągiew Kielecka
 • hm. Jolanta Rybińska – Chorągiew Stołeczna
 • hm. Joanna Skupińska – Chorągiew Dolnośląska
 • hm. Piotr Walburg – Chorągiew Kujawsko-Pomorska

 

W kalendarzu znajdziecie formy prowadzone przez CSI, ale nie tylko. Na bieżąco dodawane są do niego informacje o ogólnopolskich wydarzeniach organizowanych przez zespoły GK (w obszarze wychowania i pracy z kadrą) oraz chorągwie.

Odznaki kadry kształcącej zdobywane są kolejno: brązowa, srebrna i złota.
Centralna Szkoła Instruktorska ZHP prowadzi rejestr odznak, który jest aktualizowany w oparciu o informacje przekazywane z chorągwi oraz rozkazy Naczelnika ZHP. Numeracja OKK jest nadawana przez CSI ZHP.
Z uwagi na ochronę danych osobowych, dostęp do rejestru można uzyskać po zalogowaniu na pocztę w domenie zhp.net.pl. Aktualizacja rejestru OKK prowadzona jest na bieżąco.

Dokument przyjęty uchwałą nr 53/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017 r.

Uchwałą nr 162/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. Główna Kwatera ZHP wprowadziła nową instrukcję Kształcenie kadry w ZHP wraz ze standardami kursów. Drobnym zmianom uległy standardy obowiązujące od 3.01.2017 roku (tj. kursu pwd, kursu phm i kursów drużynowych). Uchwalone zostały nowe standardy dla kursów przygotowujących do funkcji na poziomie hufca.

PASSWORD RESET

Zaloguj się