zhp.pl

O CSIKalendarz form kształcenia 2017Rejestr OKKDokumenty

Centralna Szkoła Instruktorska ZHP jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość kształcenia i sposób przekazywania wiedzy instruktorom ZHP. CSI ZHP czuwa nad tym, aby kształcenie w ZHP było realizowane zgodnie z Systemem Pracy z Kadrą, standardami szkoleń instruktorskich oraz Kształceniem Kadry w ZHP.

CSI ZHP współpracuje ściśle z komendantami szkół instruktorskich i szefami chorągwianych zespołów kadry kształcącej oraz członkami komend chorągwi ds. pracy z kadrą. Działania te skupiają się na wymianie doświadczeń między środowiskami, ponoszeniu kompetencji kadry kierowniczej zespołów, nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy między tym zespołami oraz na konsultacji ogólnopolskich projektów i przedsięwzięć kształceniowych.

Do zadań CSI ZHP należy:

 • wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia: kadry kierowniczej komend chorągwi, zespołów instruktorskich komend chorągwi, kadry kierowniczej Związku, zespołów instruktorskich GK ZHP oraz zdobywających stopień harcmistrza,
 • realizacja Systemu Pracy z Kadrą w ZHP we współpracy z komisją stopni instruktorskich oraz innymi zespołami,
 • tworzenie i realizowanie planu kształcenia Związku,
 • wspieranie budowania i funkcjonowania zespołów kadry kształcącej chorągwi,
 • wspieranie powstawania chorągwianych szkół instruktorskich,
 • wspieranie rozwoju kadry kształcącej,
 • opiniowanie wniosków o przyznanie odznaki kadry kształcącej w stopniu złotym,
 • wspieranie funkcjonowania systemu OKK,
 • gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego podczas prowadzonego kształcenia i innych działań związanych z pracą z kadrą,
 • prowadzenie własnej dokumentacji.

W ramach CSI ZHP funkcjonuje Zespół Kadry Kształcącej CSI, zaś przy CSI ZHP działa Zespół Woodbadge oraz Zespół Harcmistrzowski.


Zespół Kadry Kształcącej CSI stanowi grupę specjalistów z różnych dziedzin, których podstawowym zadaniem jest wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia: kadry kierowniczej komend chorągwi, zespołów instruktorskich komend chorągwi, kadry kierowniczej Związku, zespołów instruktorskich GK ZHP. Do pozostałych zadań zespołu należą: realizacja Systemu Pracy z Kadrą w ZHP we współpracy z komisją stopni instruktorskich oraz innymi zespołami, tworzenie i realizowanie planu kształcenia Związku, wspieranie budowania i funkcjonowania zespołów kadry kształcącej chorągwi, wspieranie powstawania chorągwianych szkół instruktorskich, wspieranie rozwoju kadry kształcącej, opiniowanie wniosków o przyznanie odznaki kadry kształcącej w stopniu złotym, wspieranie funkcjonowania systemu OKK, gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego podczas prowadzonego kształcenia i innych działań związanych z pracą
z kadrą, prowadzenie własnej dokumentacji. Pracami zespołu kieruje Komendant CSI. Instruktorzy zespołu są mianowani rozkazem Naczelnika ZHP.

Instruktorzy ZKK CSI:

 • hm. Joanna Skupińska – Chorągiew Dolnośląska – Komendantka CSI ZHP
 • hm. Tomasz Antosiak – Chorągiew Dolnośląska
 • hm. Anna Binkowska – Chorągiew Dolnośląska
 • hm. Grzegorz Całek – Chorągiew Stołeczna
 • hm. Lucyna Czechowska – Chorągiew Kujawsko-Pomorska
 • hm. Marta Filipiak– GK ZHP
 • hm. Anna Skupińska – Chorągiew Wielkopolska
 • hm. Ewa Gąsiorowska – GK ZHP
 • hm. Eliza Gilewska – Chorągiew Zachodniopomorska
 • hm. Maciej Grunt – Chorągiew Zachodniopomorska
 • hm. Inga Rusin – Chorągiew Wielkopolska
 • hm. Ewa Sidor – Chorągiew Stołeczna
 • hm. Sylwia Wesołowska – Chorągiew Białostocka
 • hm. Anna Zielińska – Chorągiew Stołeczna

Zespół Woodbadge działa przy CSI ZHP a do jego zadań należy: zatwierdzanie i rejestracja kursów woodbadge organizowanych w ZHP, prowadzenie rejestru przeprowadzonych kursów, przyznanych dyplomów oraz absolwentów kursów woodbadge organizowanych w ZHP, nadawanie uprawnień instruktorom woodbadge, prowadzenie i aktualizacja bazy danych instruktorów kursów woodbadge przygotowanych i uprawnionych do prowadzenia grup kursowych, organizacja szkoleń przygotowujących instruktorów woodbadge, organizacja corocznych warsztatów dla instruktorów woodbadge, dbałość o poziom prowadzonych kursów, dbałość o stałe podnoszenie kwalifikacji kadry kursów woodbadge, opracowywanie i udoskonalanie programu kursu woodbadge. Szef zespołu wchodzi również w skład ZKK CSI.

Instruktorzy Zespołu Woodbadge:

 • hm. Anna Skupińska- Chorągiew Wielkopolska – szefowa Zespołu Woodbadge
 • hm. Monika Jurecka – Chorągiew Wielkopolska
 • hm. Anna Wittenberg – Chorągiew Stołeczna
 • hm. Zbigniew P. Skupiński – Chorągiew Dolnośląska

Zespół Harcmistrzowski działa przy CSI ZHP a do jego zadań należy: wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia instruktorów zdobywających stopień harcmistrza oraz harcmistrzów, budowanie wspólnoty harcmistrzów, wzmacnianie etosu stopnia harcmistrza, kreowanie dyskusji o ważnych dla organizacji sprawach, budowanie sprawczości ruchu harcerskiego.

Instruktorzy Zespołu Harcmistrzowskiego:

 • hm. Ewa Gąsiorowska – GK ZHP – szefowa Zespołu Harcmistrzowskiego
 • hm. Mateusz Cebula – Chorągiew Podkarpacka
 • hm. Marta Filipiak – GK ZHP
 • hm. Maciej Grunt – Chorągiew Zachodniopomorska
 • hm. Katarzyna Kurowska – Chorągiew Łódzka
 • hm. Anna Nowosad – Chorągiew Stołeczna
 • hm. Wojciech Pietrzczyk – Chorągiew Kielecka
 • hm. Jolanta Rybińska – Chorągiew Stołeczna
 • hm. Joanna Skupińska – Chorągiew Dolnośląska
 • hm. Izabela Staszczyszyn – Chorągiew Śląska
 • hm. Anna Szynkiewicz – Chorągiew Łódzka
 • hm. Jakub Wajman – Chorągiew Łódzka
 • hm. Piotra Walburg – Chorągiew Kujawsko-Pomorska

Rejestr OKK 2017_12

Nazwa działania Opis Termin Miejsce
Ogólnopolska zbiórka pracy z kadrą Spotkanie roboczo-warsztatowe dla szefów ChZKK i komendantów SI oraz członków komend chorągwi ds. pracy z kadrą. 28-29 stycznia Chorzów
Kurs harcmistrzowski "Cogito" - II biwak edycji 2016/17 Kurs dla instruktorów zdobywających stopień harcmistrzyni/harcmistrza. 10-12 lutego Toruń
LIDER+. II moduł: Motywowanie w działaniu (dla KCH Krakowskiej). Szkolenie dla członków Komendy Chorągwi Krakowskiej i instruktorów pracujących na poziomie chorągwi. Celem programu rozwojowego Lider+ jest doskonalenie jakości przywództwa sprawowanego przez harcerskich liderów oraz zwiększenie skuteczności procesu pracy z kadrą w całej strukturze ZHP. 25-26 lutego Kraków
„Psychorozwój fizyczny i seksualny dzieci i młodzieży” (e-learning) Szkolenie pilotażowe na platformie zhp.edu.pl. Narzędzie zostanie udostępnione kadrze kształcącej prowadzącej kursy przewodnikowskich. luty/marzec ---
Sytuacje intymne w pracy wychowawczej Warsztaty są przygotowaniem kadry instruktorskiej ZHP do podejmowania tematyki intymności, poszanowania godności i rozwoju seksualnego. 3-5 marca Wrocław
Spotkanie robocze Zespołu Woodbadge Spotkanie robocze zespołu Woodbadge. 1 kwietnia Poznań
Spotkanie wspólnoty Woodbadge Spotkanie robocze zespołu Woodbadge. 1 kwietnia Poznań
Ogólnopolska zbiórka pracy z kadrą Spotkanie roboczo-warsztatowe dla szefów ChZKK i komendantów SI oraz członków komend chorągwi ds. pracy z kadrą (zbiórka wspólna z komendantami chorągwi i programowcami). 1-2 kwietnia Poznań
LIDER+. Kurs trenerski do I modułu „Kierowanie ludźmi w praktyce” Kurs dla kadry kształcącej, stanowiący część procesu certyfikacji trenerów do prowadzenia szkoleń w ramach programu rozwojowego LIDER+. 1-2 kwietnia Warszawa
Sytuacje intymne w pracy wychowawczej Warsztaty są przygotowaniem kadry instruktorskiej ZHP do podejmowania tematyki intymności, poszanowania godności i rozwoju seksualnego. 21-23 kwietnia Kielce
Etyka Środowiskowa ZHP – Kurs instruktorski Kurs instruktorski programu Etyki Środowiskowej ZHP, przygotowujący do wdrażania programu w swoim środowisku oraz prowadzenia szkoleń z tego zakresu. Kurs jest kursem trenerskim Leave No Trace. 21-23 kwietnia Głodówka
Kurs Kadry Kształcącej II stopnia FEN Kurs dla kadry kształcącej posiadającej BOKK lub SOKK. Ideą kursu jest dostarczenie nowej wiedzy i nowych umiejętności, szlifowanie indywidualnych umiejętności kształceniowych, twórcze poszerzanie repertuaru, pobudzanie do głębszej refleksji i rozwijanie ducha harcerskiego. Kurs obejmuje treści szkoleniowe niezbędne do uzyskania ZOKK (wg nowego systemu OKK). 28 kwietnia - 3 maja Chorzów
LIDER+. III moduł: System pracy z kadrą w praktyce – edycja specjalna dla członków ChKSI Warsztaty wspierające wdrażanie Systemu pracy z kadrą w chorągwiach i hufcach w specjalnym wydaniu – program dostosowany został do potrzeb członków ChKSI we wspólpracy z KSI przy GK. 5-6 maja Toruń
Kurs harcmistrzowski "Cogito" - III biwak edycji 2016/17 Kurs dla instruktorów zdobywających stopień harcmistrzyni/harcmistrza. 12-14 maja Kielce
Konferencja „Harcmistrz – mistrz w drodze przed innymi” Konferencja dla harcmistrzów i instruktorów z otwartą próbą harcmistrzowską. Jej celem jest wypracowanie poglądów i wskazań kierunkowych w zakresie stosowania poszczególnych metodyk, wobec zmian w systemie oświatowym. maj do ustalenia
Spotkanie z kadrą przygotowującą kursy Woodbadge Spotkanie robocze zespołu Woodbadge. maj do ustalenia
LIDER po LIDERZE. I moduł: Kierowanie ludźmi w praktyce. II moduł: Motywowanie w działaniu. LIDER+. Kurs trenerski do I modułu „Kierowanie ludźmi w praktyce” Ogólnopolskie, otwarte szkolenie. Celem programu rozwojowego Lider+ jest doskonalenie jakości przywództwa sprawowanego przez harcerskich liderów oraz zwiększenie skuteczności procesu pracy z kadrą w całej strukturze ZHP. Kurs dla kadry kształcącej, stanowiący część procesu certyfikacji trenerów do prowadzenia szkoleń w ramach programu rozwojowego LIDER+. 24-28 maja Jarosławiec
Safe from harm E-learning „Safe From Harm” dla IST imprez międzynarodowych (przed InterCampem, Moot). Szkolenie anglojęzyczne na platformie zhp.edu.pl. maj/czerwiec (2 edycje) ---
Spotkanie robocze ZKK CSI Spotkanie robocze Zespołu Kadry Kształcącej Centralnej Szkoły Instruktorskiej. 2-4 czerwca do ustalenia
Etyka Środowiskowa ZHP – Kurs instruktorski Kurs instruktorski programu Etyki Środowiskowej ZHP, przygotowujący do wdrażania programu w swoim środowisku oraz prowadzenia szkoleń z tego zakresu. Kurs jest kursem trenerskim Leave No Trace. 15-18 czerwca Bory Tucholskie
Spotkanie kadry kursu Woodbadge dla podharcmistrzów i harcmistrzów Spotkanie wyjazdowe komendy kursu. czerwiec do ustalenia
Wsparcie kursów Woodbadge Odwiedziny kursów Woodbadge odbywających się w po raz pierwszy w chorągwiach (2 wizyty). lipiec/sierpień do ustalenia
Zlot Harcmistrzów (podczas Zlotu Kadry ZHP) Zlot dla instruktorów posiadających stopień harcmistrzyni/harcmistrza. Budowanie wspólnoty harcmistrzowskiej, merytoryczna dyskusja o najważniejszych sprawach Związku. 18-22 sierpnia Tokarnia
Etyka Środowiskowa ZHP – Kurs instruktorski (podczas Zlotu Kadry) Kurs instruktorski programu Etyki Środowiskowej ZHP, przygotowujący do wdrażania programu w swoim środowisku oraz prowadzenia szkoleń z tego zakresu. Kurs jest kursem trenerskim Leave No Trace. 18-22 sierpnia Tokarnia
Kurs Woodbadge dla podharcmistrzów i harcmistrzów Specjalna edycja kursu Woodbadge dla instruktorów w stopni podharcmistrza i harcmistrza. 22-27.08.2017 do ustalenia
Sytuacje intymne w pracy wychowawczej Warsztaty są przygotowaniem kadry instruktorskiej ZHP do podejmowania tematyki intymności, poszanowania godności i rozwoju seksualnego. wrzesień Chorzów
Kurs Woodbadge Kurs tworzony we współpracy z zespołem Woodbadge. wrzesień do ustalenia
Ogólnopolska zbiórka pracy z kadrą Spotkanie roboczo-warsztatowe dla szefów ChZKK i komendantów SI oraz członków komend chorągwi ds. pracy z kadrą 29 września - do ustalenia
LIDER+. Kurs trenerski do I modułu „Kierowanie ludźmi w praktyce" oraz II modułu „Motywowanie w działaniu” Kurs dla kadry kształcącej, stanowiący część procesu certyfikacji trenerów do prowadzenia szkoleń w ramach programu rozwojowego LIDER+. 29 września -1 października do ustalenia
Spotkanie robocze Zespołu Wood Badge Spotkanie robocze zespołu Wood Badge. Podsumowanie rocznej pracy, zaplanowanie dalszych działań zespołu. Poszerzenie składu zespołu. październik do ustalenia
Metodyk! Kształcenie Głównym celem kursu jest podniesienie kompetencji kadry kształcącej w zakresie organizacji kursów dla drużynowych oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Program szkolenia zakłada przede wszystkim wzbogacenie warsztatu szkoleniowca, twórcze podejście do standardów kursowych, a także zwrócenie uwagi na wagę metody harcerskiej podczas kursów drużynowych. październik do ustalenia
Spotkanie robocze ZKK CSI Spotkanie robocze Zespołu Kadry Kształcącej Centralnej Szkoły Instruktorskiej. październik/ listopad do ustalenia
Kurs harcmistrzowski "Cogito" - I biwak edycji 2017/18 Kurs dla instruktorów zdobywających stopień harcmistrzyni/harcmistrza. listopad/ grudzień do ustalenia

Odznaki kadry kształcącej zdobywane są kolejno: brązowa, srebrna i złota.

Centralna Szkoła Instruktorska ZHP prowadzi rejestr odznak, który jest aktualizowany w oparciu o informacje przekazywane z chorągwi oraz rozkazy Naczelnika ZHP. Numeracja OKK jest nadawana przez CSI ZHP.

Aktualizacja rejestru OKK prowadzona jest na bieżąco. Aktualizacja plików na stronie odbywa się raz w miesiącu i wówczas podawany jest stan za miesiąc poprzedni. Wygaśnięcie odznaki odnotowywane jest w rejestrze z miesięcznym opóźnieniem (np. jeśli odznaka wygasa w styczniu, to w marcowym rejestrze pojawi się ona na liście odznak wygasłych). Daje to czas chorągwiom na przekazanie informacji o ewentualnym przedłużeniu odznak.

Rejestr OKK 2017_12

O zmianach w dokumentach kształceniowych można dowiedzieć się więcej na stronie: https://zhp.pl/zmianywksztalceniu/

System pracy z kadrą w ZHP

Standardy kursów w ZHP - aktualne do 31.12.2017

Kształcenie kadry w ZHP i standardy kursów - aktualne od 3.01.2017

PASSWORD RESET

Zaloguj się