zhp.pl

O CSIRejestr OKKDokumenty

Centralna Szkoła Instruktorska jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość kształcenia i sposób przekazywania wiedzy instruktorom ZHP. CSI ZHP czuwa nad tym, aby kształcenie w ZHP było realizowane zgodnie z Systemem Pracy z Kadrą, Standardami Szkoleń Instruktorskich oraz Kształceniem Kadry w ZHP.

W ramach CSI ZHP funkcjonują dwa zespoły: Zespół Kadry Kształcącej CSI oraz Zespół Pracy z Kadrą CSI.

Zespół Kadry Kształcącej CSI stanowi grupę specjalistów z różnych dziedzin, których podstawowym zadaniem jest wspieranie rozwoju i tworzenie warunków do podnoszenia wiedzy i umiejętności kadry pracującej na poziomie chorągwi. Członkowie zespołu zajmują się przede wszystkim przygotowaniem i realizacją form szkoleniowych na poziomie centralnym, konsultacjami projektów realizowanych przez CSI oraz zadaniami delegowanymi indywidualnie przez Komendanta CSI. Instruktorzy zespołu są mianowani rozkazem Naczelnika ZHP.

Instruktorzy ZKK CSI:
hm. Tomasz Antosiak – Chorągiew Dolnośląska
hm. Anna Binkowska – Chorągiew Dolnośląska
hm. Grzegorz Całek – Chorągiew Stołeczna
hm. Lucyna Czechowska – Chorągiew Kujawsko-Pomorska
hm. Marta Filipiak– GK ZHP
hm. Anna Skupińska – Chorągiew Wielkopolska
hm. Ewa Gąsiorowska – GK ZHP
hm. Eliza Gilewska – Chorągiew Zachodniopomorska
hm. Maciej Grunt – Chorągiew Zachodniopomorska
hm. Sławomir Postek – Chorągiew Stołeczna
hm. Inga Rusin – Chorągiew Wielkopolska
hm. Ewa Sidor – Chorągiew Stołeczna
hm. Jana Świnarska – Chorągiew Mazowiecka
hm. Sylwia Wesołowska – Chorągiew Białostocka
hm. Anna Zielińska – Chorągiew Stołeczna

Zespół Pracy z Kadrą CSI jest zespołem ściśle powiązanym ze strukturą ZHP, w jego skład wchodzą szefowie szkół instruktorskich i chorągwianych zespołów kadry kształcącej oraz członkowie komend chorągwi ds. pracy z kadrą . Działanie zespołu skupia się na wymianie doświadczeń między środowiskami, ponoszeniu kompetencji kadry kierowniczej zespołów, nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy między tym zespołami oraz na konsultacji ogólnopolskich projektów i przedsięwzięć kształceniowych. Skład ZPK CSI jest zależny od zmian dokonywanych w chorągwiach w zakresie powierzania ww. funkcji.

Przy CSI ZHP działa również Zespół Woodbadge w składzie:
hm. Anna Skupińska- Chorągiew Wielkopolska – szefowa zespołu
hm. Monika Jurecka – Chorągiew Wielkopolska
hm. Anna Wittenberg – Chorągiew Stołeczna
hm. Zbigniew P. Skupiński – Chorągiew Dolnośląska

Przy CSI ZHP działa również Zespół Harcmistrzowski w składzie:
hm. Ewa Gąsiorowska – GK ZHP – szefowa zespołu
hm. Mateusz Cebula – Chorągiew Podkarpacka
hm. Marta Filipiak – GK ZHP
hm. Maciej Grunt – Chorągiew Zachodniopomorska
hm. Katarzyna Kurowska – Chorągiew Łódzka
hm. Anna Nowosad – Chorągiew Stołeczna
hm. Wojciech Pietrzczyk – Chorągiew Kielecka
hm. Jolanta Rybińska – Chorągiew Stołeczna
hm. Joanna Skupińska – Chorągiew Dolnośląska
hm. Izabela Staszczyszyn – Chorągiew Śląska
hm. Anna Szynkiewicz – Chorągiew Łódzka
hm. Jakub Wajman – Chorągiew Łódzka
hm. Piotra Walburg – Chorągiew Kujawsko-Pomorska

/su_tab]

Wkrótce opublikujemy!

Odznaki kadry kształcącej zdobywane są kolejno: brązowa, srebrna i złota.

Centralna Szkoła Instruktorska ZHP prowadzi rejestr odznak, który jest aktualizowany w oparciu o informacje przekazywane z chorągwi oraz rozkazy Naczelnika ZHP. Numeracja OKK jest nadawana przez CSI ZHP.

Aktualizacja rejestru OKK prowadzona jest na bieżąco. Aktualizacja plików na stronie odbywa się raz w miesiącu i wówczas podawany jest stan za miesiąc poprzedni. Wygaśnięcie odznaki odnotowywane jest w rejestrze z miesięcznym opóźnieniem (np. jeśli odznaka wygasa w styczniu, to w marcowym rejestrze pojawi się ona na liście odznak wygasłych). Daje to czas chorągwiom na przekazanie informacji o ewentualnym przedłużeniu odznak.

Rejestr OKK styczen_2017

System pracy z kadrą w ZHP

Standardy kursów w ZHP - aktualne do 31.12.2017

Kształcenie kadry w ZHP i standardy kursów - aktualne od 3.01.2017

PASSWORD RESET

Zaloguj się