zhp.pl

O CSIKalendarz form kształcenia 2016Rejestr OKKDokumentyKonferencje harcmistrzowskie

Centralna Szkoła Instruktorska jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość kształcenia i sposób przekazywania wiedzy instruktorom ZHP. CSI ZHP czuwa nad tym, aby kształcenie w ZHP było realizowane zgodnie z Systemem Pracy z Kadrą, Standardami Szkoleń Instruktorskich oraz Kształceniem Kadry w ZHP.

W ramach CSI ZHP funkcjonują dwa zespoły: Zespół Kadry Kształcącej CSI oraz Zespół Pracy z Kadrą CSI.

Zespół Kadry Kształcącej CSI stanowi grupę specjalistów z różnych dziedzin, których podstawowym zadaniem jest wspieranie rozwoju i tworzenie warunków do podnoszenia kompetencji kadry kształcącej na poziomie chorągwi. Członkowie zespołu zajmują się przede wszystkim przygotowaniem i realizacją form szkoleniowych na poziomie centralnym, konsultacjami projektów realizowanych przez CSI oraz zadaniami delegowanymi indywidualnie przez Komendanta CSI. Instruktorzy zespołu są mianowani rozkazem Naczelnika ZHP.

Instruktorzy ZKK CSI:
hm. Tomasz Antosiak – Chorągiew Dolnośląska
hm. Anna Binkowska – Chorągiew Dolnośląska
hm. Grzegorz Całek – Chorągiew Stołeczna
hm. Lucyna Czechowska – Chorągiew Kujawsko-Pomorska
hm. Marta Filipiak– GK ZHP
hm. Anna Skupińska – Chorągiew Wielkopolska
hm. Ewa Gąsiorowska – GK ZHP
hm. Eliza Gilewska – Chorągiew Zachodniopomorska
hm. Maciej Grunt – Chorągiew Zachodniopomorska
hm. Sławomir Postek – Chorągiew Stołeczna
hm. Inga Rusin – Chorągiew Wielkopolska
hm. Ewa Sidor – Chorągiew Stołeczna
hm. Jana Świnarska – Chorągiew Mazowiecka
hm. Sylwia Wesołowska – Chorągiew Białostocka
hm. Anna Zielińska – Chorągiew Stołeczna

Zespół Pracy z Kadrą CSI jest zespołem ściśle powiązanym ze strukturą ZHP, w jego skład wchodzą szefowie szkół instruktorskich i chorągwianych zespołów kadry kształcącej oraz członkowie komend chorągwi ds. pracy z kadrą . Działanie zespołu skupia się na wymianie doświadczeń między środowiskami, ponoszeniu kompetencji kadry kierowniczej zespołów, nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy między tym zespołami oraz na konsultacji ogólnopolskich projektów i przedsięwzięć kształceniowych. Skład ZPK CSI jest zależny od zmian dokonywanych w chorągwiach w zakresie powierzania ww. funkcji.

Przy CSI ZHP działa również Zespół Woodbadge w składzie:
hm. Anna Skupińska- Chorągiew Wielkopolska – szefowa zespołu
hm. Monika Jurecka – Chorągiew Wielkopolska
hm. Anna Wittenberg – Chorągiew Stołeczna
hm. Zbigniew P. Skupiński – Chorągiew Dolnośląska

Nazwa działania Opis Termin Miejsce
Program LIDER+. II moduł: Motywowanie w działaniu - szkolenia dla komend chorągwi i instruktorów działających w zespołach na poziomie chorągwianym. Kursy trenerskie do programu LIDER+. styczeń-grudzień (terminy ustalane indywidualnie) do ustalenia
Projekt „Matryca kompetencji”. Warsztaty prowadzone wspólnie przez CSI ZHP i KSI przy GK, stanowiące cykl konsultacji projektu „Matryca kompetencji”. Warsztaty we wszystkich 17 chorągwiach przeznaczone dla: komendantów i komend chorągwi, członków ChKSI i SI/ChZKK. Szkolenia przygotowujące kadrę działającą na poziomie chorągwi do pracy z „matrycą kompetencji”. luty-kwiecień (terminy ustalane indywidualnie) do ustalenia
Projekt „Wood Badge” Pozyskanie instruktorów do współpracy i powołanie Zespołu Wood Badge przy CSI ZHP. Spotkania robocze Zespołu Wood Badge. Wsparcie zespołów organizujących kursy podharcmistrzowskie Wood Badge: spotkania robocze i warsztatowe z zespołami, wizyty i bezpośrednia pomoc podczas kursów Wood Badge. Tworzenie wspólnoty kadry Wood Badge. styczeń-grudzień (terminy ustalane indywidualnie) do ustalenia
Spotkanie zespołu Wood Badge Spotkanie robocze zespołu Wood Badge. 9 stycznia Poznań
Spotkanie kadry Wood Badge Spotkanie kadry Wood Badge. Budowanie wspólnoty. 10 stycznia Poznań
Ogólnopolska zbiórka pracy z kadrą Spotkanie roboczo-warsztatowe dla szefów ChZKK i komendantów SI oraz członków komend chorągwi ds. pracy z kadrą (zbiórka wspólna z komendantami chorągwi i programowcami). 23-24 stycznia Rynia
Kurs harcmistrzowski "Cogito" - I biwak edycji 2016 Ideą kursu jest inspirowanie instruktorów do osiągania życiowego mistrzostwa i rozwoju instruktorskiego. 29-31 stycznia Łódź
LIDER+. I moduł: Kierowanie ludźmi w praktyce. Szkolenie dla instruktorów Jamboree Project Team. Celem programu rozwojowego Lider+ jest doskonalenie jakości przywództwa sprawowanego przez harcerskich liderów oraz zwiększenie skuteczności procesu pracy z kadrą w całej strukturze ZHP. 13-14 lutego Warszawa
Konferencja harcmistrzowska Konferencja organizowana wspólnie z Zespołem Kadry Kształcącej Chorągwi Krakowskiej „Wierchy”, przeznaczona dla instruktorów zdobywających stopień harcmistrza i harcmistrzów. 20-21 lutego Kraków
LIDER+. Kurs trenerski do I modułu „Kierowanie ludźmi w praktyce” Kurs dla kadry kształcącej, stanowiący część procesu certyfikacji trenerów do prowadzenia szkoleń w ramach programu rozwojowego LIDER+. 20-21 lutego Warszawa
Sytuacje intymne w pracy wychowawczej Warsztaty są przygotowaniem kadry instruktorskiej ZHP do podejmowania tematyki intymności, poszanowania godności i rozwoju seksualnego. 4-6 marca Warszawa
Spotkanie zespołu Wood Badge Spotkanie robocze zespołu Wood Badge. 5-6 marca Wrocław
LIDER+. Szlak Zielony. I moduł: Kierowanie ludźmi w praktyce. II moduł: Motywowanie w działaniu. III moduł: Zarządzanie procesem pracy z kadrą. Kontynuacja szkolenia dla grup Zielonego Szlaku na Zlocie Kadry 2015. Celem programu rozwojowego Lider+ jest doskonalenie jakości przywództwa sprawowanego przez harcerskich liderów oraz zwiększenie skuteczności procesu pracy z kadrą w całej strukturze ZHP. 17-20 marca Głodówka
Kurs harcmistrzowski "Cogito" - II biwak edycji 2016 Ideą kursu jest inspirowanie instruktorów do osiągania życiowego mistrzostwa i rozwoju instruktorskiego. 18-20 marca Szklarska Poręba
LIDER+. Kurs trenerski do II modułu „Motywowanie w działaniu” Kurs dla kadry kształcącej, stanowiący część procesu certyfikacji trenerów do prowadzenia szkoleń w ramach programu rozwojowego LIDER+. 9-10 kwietnia Warszawa
Metodyk! Kształcenie Głównym celem kursu jest podniesienie kompetencji kadry kształcącej w zakresie organizacji kursów dla drużynowych oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Program szkolenia zakłada przede wszystkim wzbogacenie warsztatu szkoleniowca, twórcze podejście do standardów kursowych, a także zwrócenie uwagi na wagę metody harcerskiej podczas kursów drużynowych. 15-17 kwietnia Warszawa
Warsztaty „Zarządzanie nieruchomościami” Warsztaty skierowane do osób zarządzających i planujących zarządzanie bazami całorocznymi i sezonowymi. 15-17 kwietnia Gdańsk
Konferencja harcmistrzowska Konferencja organizowana wspólnie z Zespołem Kadry Kształcącej Chorągwi Dolnośląskiej przeznaczona dla instruktorów zdobywających stopień harcmistrza i harcmistrzów. 23-24 kwietnia Wrocław
Kurs harcmistrzowski "Cogito" - III biwak edycji 2016 Ideą kursu jest inspirowanie instruktorów do osiągania życiowego mistrzostwa i rozwoju instruktorskiego. 20-22 maja Warszawa
Spotkanie robocze ZKK CSI Spotkanie robocze Zespołu Kadry Kształcącej Centralnej Szkoły Instruktorskiej. 10-12 czerwca Warszawa
Spotkanie robocze Zespołu Wood Badge Spotkanie robocze zespołu Wood Badge. Przygotowanie do wyjazdów na kursy Wood Badge, mające na celu wsparcie zespołów po raz pierwszy organizujących taki kurs. Zaplanowanie jesiennej konferencji. czerwiec/lipiec do ustalenia
Letnia Akcja Szkoleniowa 2016 6 różnych form: Efekt wioski, Zlot komendantów i komend hufców, Szkolenie dla kadry 35+, Wskazówki dla harcmistrzów, Kurs przewodnikowski dla dorosłych, Koloryt 17-21 sierpnia Ocypel
Konferencja instruktorska WW’16 Konferencja i program instruktorski podczas Wędrowniczej Watry 2016. 27 sierpnia do ustalenia
Konferencja harcmistrzowska Konferencja organizowana wspólnie ze Szkołą Instruktorską Chorągwi Gdańskiej „Macierzysta Akademia Kształcenia”, przeznaczona dla instruktorów zdobywających stopień harcmistrza i harcmistrzów. 10-11 września Gdańsk
Konferencja podsumowująca konsultacje projektu „Matryca kompetencji” Konferencja instruktorska. 24 września Warszawa
Spotkanie robocze ZKK CSI Spotkanie robocze Zespołu Kadry Kształcącej Centralnej Szkoły Instruktorskiej. 25 września Warszawa
Ogólnopolska zbiórka pracy z kadrą Spotkanie roboczo-warsztatowe dla szefów ChZKK i komendantów SI oraz członków komend chorągwi ds. pracy z kadrą 15-16 października Warszawa
LIDER+. Kurs trenerski do II modułu „Motywowanie w działaniu” Kurs dla kadry kształcącej, stanowiący część procesu certyfikacji trenerów do prowadzenia szkoleń w ramach programu rozwojowego LIDER+. 15-16 października Warszawa
Metodyk! Kształcenie Głównym celem kursu jest podniesienie kompetencji kadry kształcącej w zakresie organizacji kursów dla drużynowych oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Program szkolenia zakłada przede wszystkim wzbogacenie warsztatu szkoleniowca, twórcze podejście do standardów kursowych, a także zwrócenie uwagi na wagę metody harcerskiej podczas kursów drużynowych. 21-23 października do ustalenia
Szkolenie dla kadry chorągwi Szkolenie przygotowujące kadrę do pracy z „matrycą kompetencji”. październik (do ustalenia) do ustalenia
Konferencja harcmistrzowska Konferencja organizowana wspólnie ze Szkołą Instruktorską Chorągwi Śląskiej, przeznaczona dla instruktorów zdobywających stopień harcmistrza i harcmistrzów. 19-20 listopada Chorzów
Sytuacje intymne w pracy wychowawczej Warsztaty są przygotowaniem kadry instruktorskiej ZHP do podejmowania tematyki intymności, poszanowania godności i rozwoju seksualnego. 25-27 listopada do ustalenia
Spotkanie robocze Zespołu Wood Badge Spotkanie robocze zespołu Wood Badge. Podsumowanie rocznej pracy, zaplanowanie dalszych działań zespołu. listopad (do ustalenia) do ustalenia

Odznaka kadry kształcącej jest potwierdzeniem wiedzy, doświadczenia i umiejętności w zakresie kształcenia. OKK uprawnia do kierowania zespołami kadry kształcącej oraz prowadzenia kursów, warsztatów i seminariów:

  • brązowa OKK – na poziomie hufcowego zespołu kadry kształcącej,
  • srebrna OKK – na poziomie hufcowego i chorągwianego zespołu kadry kształcącej,
  • złota OKK – na poziomie hufcowego i chorągwianego zespołu kadry kształcącej oraz Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP.

Odznaki kadry kształcącej zdobywane są kolejno: brązowa, srebrna i złota.

Centralna Szkoła Instruktorska ZHP prowadzi rejestr odznak, który jest aktualizowany na bieżąco w oparciu o informacje przekazywane z chorągwi oraz rozkazy Naczelnika ZHP. Numeracja OKK jest nadawana przez CSI ZHP.

Aktualizacja rejestru OKK prowadzona jest na bieżąco. Aktualizacja plików na stronie odbywa się raz w miesiącu i wówczas podawany jest stan za miesiąc poprzedni. Wygaśnięcie odznaki odnotowywane jest w rejestrze z miesięcznym opóźnieniem (np. jeśli odznaka wygasa w styczniu, to w marcowym rejestrze pojawi się ona na liście odznak wygasłych). Daje to czas chorągwiom na przekazanie informacji o ewentualnym przedłużeniu odznak.

 

rejestr-okk-2016_10_alfabetycznie

rejestr-zokk-2016_10

rejestr-sokk-2016_10

rejestr-bokk-2016_10

CSI ZHP wspólnie z chorągwianymi szkołami i zespołami kadry kształcącej zaplanowała w 2016 roku cykl czterech, różnorodnych tematycznie konferencji harcmistrzowskich. Treści każdej z nich powiązane są z ideą stopnia harcmistrza – rekomendujemy udział w konferencjach szczególnie instruktorom zdobywającym ten stopień.

Program poszczególnych konferencji został zbudowany wokół jednego z haseł przewodnich:

UMYSŁ
Harcmistrz rozwija się intelektualnie – nigdy nie osiada na laurach. Uczy się – w obszarze zawodowym, związanym ze swoja pasją, uczy się języków obcych. Rozwija ciekawość, wyrabia sobie poglądy i umie o nich dyskutować. Umie się wysłowić i zabiera glos w dyskusji, a nawet ja wywołuje. Jest aktywny w dyskusji. Potrafi się skupić. Rozwija praktyczna umiejętność krytycznego myślenia. Harcmistrz czyta książki. Jest aktywny intelektualnie – poznaje i rozwija swoje mistrzowskie umiejętności, zgłębia zainteresowania. Aktywnie szuka mądrości w innych ludziach. Harcmistrz stara się poznawać kulturę – rozwija swoją wrażliwość, ale też pogłębia wiedzę w obszarze sztuk wizualnych (np. malarstwo), muzyki, architektury, poezji. Harcmistrz szanuje środowisko naturalne. Harcmistrz ćwiczy zmysły, pamięć, umiejętność obserwacji i wnioskowania. Wie na czym polega bycie mistrzem w dziedzinie umysłu.

DUCH
Harcmistrz ma kręgosłup moralny – ma ukształtowane postawy, zgodne z Prawem Harcerskim i Zobowiązaniem Instruktorskim. Zachowuje się etycznie. Braterstwo, postawa zainteresowania i odpowiedzialności za drugiego człowieka jest kluczowa dla harcmistrza. Harcmistrz głęboko szanuje innych ludzi, ich godność i inne przyrodzone prawa. Świadomie buduje relacje z innymi ludźmi. Dba o integralność swoich poglądów, słów i czynów. Jest odważny. Cechuje go męstwo. Pracuje nad rozwijaniem silnej woli. Zawsze dotrzymuje słowa. Potrafi w sposób racjonalny wyrażać i bronić swoich poglądów. Wie na czym polega bycie mistrzem w dziedzinie ducha.

HARMONIA
Harcmistrz dba o równowagę w swoim życiu. Potrafi harmonijnie żyć dzieląc swój czas wiedzę i umiejętności między rodzinę, przyjaciół i znajomych, pracę i służbę w harcerstwie. Potrafi dać przykład innym jak sobie dawać radę w trudnych momentach swojego życia. Potrafi zarażać innych swoją radością z dawania innym oraz świadomie dokonuje wyborów życiowych, doraźnie i długoterminowo. Harcmistrz dba o dobrą kondycję swojego ciała. Dba o ruch, higienę, uprawia różne sporty. Harcmistrz zna i stosuje zasady prawidłowego żywienia. Unika zachowań i nawyków niekorzystnych dla zdrowia. Potrafi wykorzystać uprawianie sportu jako okazję do kształtowania umiejętności współzawodnictwa, współpracy, umiejętności wygrywania i przegrywania, umiejętności mierzenia się z własnymi słabościami i ich przezwyciężania, wytrwałości. Wie na czym polega bycie mistrzem w dziedzinie równowagi.

SŁUŻBA
Harcmistrz pełni służbę na rzecz drugiego społeczeństwa i na rzecz społeczeństwa. Zna polska kulturę i tradycje, historie. Ważne są niego sprawy Polski: rozwija wiedze i wyrabia sobie poglądy w takich dziedzinach jak ekonomia i gospodarka, kultura, stan demokracji, życie polityczne, ważne problemy społeczne, prawa człowieka, społeczeństwo obywatelskie. Czyta prasę i korzysta z innych sposobów wyrabiania sobie opinii. Jest aktywny w korzystaniu z biernego prawa wyborczego. Jest gotów podjąć służbę we władzach samorządowych i państwowych. Podejmuje odpowiedzialność za swoją społeczność. Służy bliźnim – aktywnie szuka pola służby potrzebującym. Dostrzega potrzeby społeczne i poszczególnych osób. Unika postawy konsumpcjonizmu. Dba o to, jakie dobra materialne używa i konsumuje (fair trade; prawa człowieka w krajach, skąd pochodzą ubrania, urządzenia, żywność). Działa na rzecz pokoju. Działa na rzecz dobrej jakości demokracji. Wie na czym polega bycie mistrzem w dziedzinie służby.


Terminy i miejsca:

– 20-21.02.2016 w Krakowie – „Piękny umysł”, współorganizatorem jest ZKK Chorągwi Krakowskiej „Wierchy”.

– 23-24.04.2016 we Wrocławiu „Dylematy ducha”, współorganizatorem jest ZKK Chorągwi Dolnośląskiej

– 10-11.09.2016 w Gdańsku, współorganizatorem jest SI Chorągwi Gdańskiej „MAK”

– 19-20.11.2016 w Chorzowie, współorganizatorem jest SI Chorągwi Śląskiej

Konferencje są formami wymiany doświadczeń poziomu harcmistrzowskiego i tym samym doskonale wpisują się w wymagania próby na stopień harcmistrza. W zależności od KSI danej chorągwi wymagany może być udział w dwóch lub trzech konferencjach harcmistrzowskich (jako ekwiwalent kursu harcmistrzowskiego).

PASSWORD RESET

Zaloguj się