zhp.pl

ALERT PAMIĘCIZADANIE ALERTU - HYMN SZ.SZ.ZNAKKOTWICY.PLOGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ALERTU PAMIĘCIPRZEDSIĘWZIĘCIA ŚRODOWISKLOGO ALERTUPARTNERZY I ORGANIZATORZY

Rozkaz Specjalny L.S. 4/2019 – ALERT PAMIĘCI

Druhny i Druhowie!

27 września 1939 roku w okupowanej Warszawie rozpoczął się rozdział historii, który na pokolenia zdefiniował etos polskiego harcerstwa. Nasi poprzednicy wobec ogromu tragedii pierwszych dni II Wojny Światowej zdecydowali, że Związek Harcerstwa Polskiego przejdzie do podziemia i prowadzić będzie pracę konspiracyjną. „Szare Szeregi” stały się kryptonimem harcerstwa czasów wojny, w zbiorowej pamięci łącząc dziedzictwo Pogotowia Harcerek, czyli „Związku Koniczyn”, a później „Bądź gotów!”, z pracą Organizacji Harcerzy. Słowa „Dziś – Jutro – Pojutrze” wyznaczyły awangardowy program wychowania Polaków w warunkach wojennej zawieruchy.

Osiemdziesiąt lat temu harcerskie zawołanie „Czuwaj!” nabrało nowego znaczenia. Stanęliśmy do służby. Wielu z naszych harcerskich braci i sióstr w konspiracji i powstaniu warszawskim oddało Polsce ofiarę życia. Kolejni za służbę w Szarych Szeregach musieli odpowiadać przed komunistycznymi władzami powojennej Polski. Ich służba i poświęcenie zbudowały tożsamość i legendę. Przypomnijmy o nich naszym harcerzom. Raz jeszcze, w tych sierpniowych i wrześniowych dniach, przywróćmy ich pamięć.

Ogłaszam w Związku Harcerstwa Polskiego „Alert pamięci”. Zobowiązuję wszystkie drużyny i harcerskie komendy do upamiętnienia bohaterskich szaro-szeregowych Druhen i Druhów w trakcie specjalnych zbiórek i wieczornic. Zobowiązuję środowiska harcerskie do włączenia się i do udziału w lokalnych uroczystościach organizowanych dla uczczenia 80. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz 80. rocznicy przejścia ZHP do konspiracji. Zapraszam reprezentacje chorągwi do udziału w Ogólnopolskiej Zbiórce Alertu Pamięci w dniach 27-28 września br. w Warszawie.

Druhny i Druhowie!

W tym roku będziemy mieli przywilej i zaszczyt spotkać się z ostatnimi żyjącymi świadkami historii – Druhnami i Druhami z Szarych Szeregów. Wykorzystajmy tę okazję, by wysłuchać ich świadectwa.

W styczniu 1993 r. hm. Stefan Mirowski – legendarny pierwszy przewodniczący ZHP w wolnej Polsce, szaro-szeregowiec i oficer Armii Krajowej mówił: „My też jesteśmy »kamieniami rzuconymi na szaniec«. Mamy te same ideały! Nie musimy pięknie umierać. Ale czy umiemy pięknie żyć?” Jego pytanie niech stanowi dla nas zobowiązanie. Żyjmy najpiękniej jak umiemy, wcielając w życie harcerskie ideały służby Bogu, Polsce i bliźnim. Bądźmy dla siebie siostrami i braćmi, pracujmy nad sobą każdego dnia i nieśmy naszą harcerską służbę wszędzie tam, gdzie jest potrzebna.

Czuwaj!

hm. Anna Nowosad

Alert Pamięci – Skan

Zadaniem Alertu Pamięci przygotowującym do Ogólnopolskiej Zbiórki Alertu jest nauczenie się przez harcerki i harcerzy Hymnu Szarych Szeregów.

Hymn Szarych Szeregów

…I iść będziemy w Polskę szarymi szeregami

i będzie Bóg nad nami – i będzie Naród z nami…

I będziem szli jak hymny, skroś wsi, skroś miast, polami,

i będziem równać w prawo 

szarymi szeregami…

Gdy cisną nam wyzwanie z zachodu i ze wschodu,

ruszymy do pochodu – Zawisza miecz nam poda.

Zatętni ziemia twardo gąsienic kopytami – 

i iść będziemy w ogień

szarymi szeregami…

Rozniosą się fanfary echami wysokiemi

hen, po piastowskiej ziemi – szumami husarskimi.

Za nami pójdzie Naród z Orłem, ze sztandarami – 

powiedziem go szpalerem

szarymi szeregami…

I będziem Gmach budować rycerskim, zwykłym bojem,

otworzym wszerz podwoje dla trudu, dla Pokoju.

I będzie Polska młodą – my będziem Polakami – 

i staniem w straż przed Gmachem

szarymi szeregami…

…I iść będziemy z Polską szarymi szeregami

i będzie Bóg nad nami – i będzie Naród z nami…

I będziem trwać – kamienie – wzdłuż dróg drogowskazami

i wieść będziemy Młodych

szarymi szeregami…

Powstała w lipcu 1943 roku pieść autorstwa phm. Tomasza Jaźwińskiego “Julka”, nieformalnie, ale powszechnie uznawana jest za hymn Szarych Szeregów. Jej autor, osiemnastoletni wówczas wychowanek Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego, harcerz 23 WDH  (słynnej “Pomarańczarni”) był organizatorem i członkiem Komendy “Zawiszy”.

Słowa “szarymi szeregami”, pisane małą literą, miały oznaczać nie tylko harcerzy konspiracyjnej organizacji, ale całą polską młodzież objętą harcerskim wychowaniem.

1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Z tej okazji dokładnie w 75. rocznicę tego wydarzenia ruszyła platforma „Przeszłość tworzy przyszłość” poświęcona znakowi Polski Walczącej.

Nieodłącznym atrybutem tamtych czasów był znak Polski Walczącej i to właśnie jemu poświęcony jest projekt „Przeszłość tworzy przyszłość”. W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z kontrowersyjnymi poglądami, nadinterpretacją, przywłaszczaniem symbolu, jakim jest znak Polski Walczącej. Gdy jedni kojarzą ten znak z walką o wolną i niepodległą Polskę, inni wykorzystują go do głoszenia zgoła innych poglądów.

Głównym celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży. Projekt zakłada przedstawienie wartości ukrytych w znaku Polski Walczącej, jego historii, okoliczności w jakich powstał i był wykorzystywany. Nauka szacunku do znaku, poruszenie tematu nadużywania symbolu oraz przeciwstawianiu się „gloryfikacji” wojny to również bardzo ważne kwestie poruszane w projekcie.

Na stronie internetowej ZnakKotwicy.pl znajdują się trzy główne zakładki.

 1. Wiedza – informacje związane ze znakiem Polski Walczącej, tj. historia powstania i wykorzystywania oraz wartości i jego przesłanie.
 2. Edukacja – scenariusze zajęć do przeprowadzenia w klasie lekcyjnej oraz na zbiórce harcerskiej, dostosowane do rozwoju dzieci, podzielone na 4 grupy, odpowiednio do wieku: 6-9, 10-12, 13-15 oraz 16-21 lat.
 3. Gry i zabawy – pozyskiwanie wiedzy przez dzieci i młodzież poprzez połączenie gier interaktywnych z informacjami historycznymi.

Platforma jest dostosowana do potrzeb osób niedowidzących, dzięki czemu mogą one korzystać z wiedzy i edukacji zawartej na stronie w taki sam sposób jak osoby dobrze widzące. Dodatkowo strona internetowa napisana jest tak, aby można było z niej łatwo korzystać na telefonach i tabletach.

Po zapoznaniu się z platformą prosimy o wypełnienie ankiety oceniającej. Ankieta będzie aktywna do 30.09.2019 roku.

Zachęcamy do korzystania z materiałów zamieszczonych na platformie podczas zajęć szkolnych i zbiórek harcerskich.

Dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu “Patriotyzm jutra”.

W dniach 27-28 września 2019 r. w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Zbiórka Alertu Pamięci. Do udziału w niej są reprezentacje chorągwi ZHP. Spodziewamy się, że na wrześniowe uroczystości do Warszawy przybędzie ok. 1 tys. harcerek i harcerzy. Informacje organizacyjne dotyczące zbiórki przekazane zostaną do komend chorągwi. Zgłoszenia, które pozwolą określić dokładną skalę zapotrzebowania logistycznego dokonywane będą do końca 31 sierpnia br.

Ramowy program zbiórki:

27 września 2019 r. (piątek)

 • godz. 18:00 – Rozpoczęcie zbiórki: polowa msza święta, uroczystość wręczenia odznaczeń, wspólne wykonanie Hymnu Szarych Szeregów, wspólne wykonanie pieśni patriotycznych i powstańczych
 • godz. 21:00 – Ogniska/ kominki w miejscach zakwaterowania (do decyzji chorągwi)

28 września 2019 r. (sobota)

 • godz. 10:00 – Start gry miejskiej/spaceru historycznego ulicami Warszawy do punktu zbornego w Mariensztacie
 • godz. 13:00 – posiłek – suchy prowiant dla uczestników gry (Mariensztat)
 • godz. 14:00 – zgromadzenie na placu Zamkowym, przemarsz w kierunku placu marsz. J. Piłsudskiego,
 • godz. 15:30 – uroczysty apel ZHP z udziałem Druhen i Druhów z Szarych Szeregów
 • godz. 17:00 – zakończenie zbiórki, dla chętnych – obiad

Zachęcamy środowiska i harcerskie komendy do przesyłania na adres alert@zhp.pl informacji o działaniach podejmowanych w związku 80. rocznicą rozpoczęcia przez ZHP działalności konspiracyjnej pod kryptonimem “Szare Szeregi”. Przedsięwzięcia te mogą zostać objęte honorowym patronatem Naczelniczki ZHP.

Honorowy patronat Naczelniczki ZHP jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia bezpośrednio związanego z realizacją celów statutowych Związku Harcerstwa Polskiego.

Na tej stronie będziemy publikować listę przedsięwzięć.

Znak graficzny Alertu Pamięci wzorowany jest na powstańczej pieczęci Harcerskiej Poczty Polowej. Można go pobrać w następujących plikach:

Partnerami Alertu Pamięci są:

 • Stowarzyszenie Szarych Szeregów
 • Muzeum Harcerstwa w Warszawie

Współorganizatorami Ogólnopolskiej Zbiórki Alertu Pamięci są: Główna Kwatera ZHP, Chorągiew Mazowiecka ZHP i Chorągiew Stołeczna ZHP.

PASSWORD RESET

Zaloguj się