zhp.pl

Dawno, dawno temu, kiedy wszystko się zaczęło

O propozycjiRegulamin odznakiPrzesłanie Naczelnego Kapelana ZHPRaportyCiekawostki

DRUHNO DRUŻYNOWA! DRUHU DRUŻYNOWY!

Historia państw i narodów jest historią nieustannych przemian. Każdy z nich posiada jednak w swoich dziejach pewien punkt zwrotny, jakieś wydarzenie, które wpłynęło na jego dalsze funkcjonowanie. Takim wydarzeniem w dziejach Rzeczypospolitej jest niewątpliwie przyjęcie chrztu, które miało miejsce 1050 lat temu. Decyzja ówczesnego władcy Mieszka I sprawiła, że Polska, dotychczas funkcjonująca jedynie jako zbiór plemion, stała się scentralizowanym, liczącym się na arenie międzynarodowej państwem.

Harcerskie wychowanie duchowe, religijne i patriotyczne nie może być pozbawione odniesienia do tego, co stało się 14 kwietnia 966 r. na dworze pierwszego władcy państwa polskiego – księcia Mieszka I. W czasach, kiedy pamięć o naszych korzeniach przeżywa prawdziwy renesans, ta rocznica powinna odegrać szczególną rolę w realizacji zadań wychowawczych Związku Harcerstwa Polskiego. Warto, by Wasi harcerze podjęli refleksję nad konsekwencjami religijnymi, politycznymi i kulturalnymi Chrztu Polski i dzięki temu lepiej zrozumieli, czym jest w życiu narodu religia i duchowość.

Propozycja „Dawno, dawno temu, kiedy wszystko się zaczęło” dotyczy nie tylko doniosłego wydarzenia, jakim jest chrzest Mieszka I, ale także tego, co w związku ze świętowaniem jego rocznicy można przekazać w zakresie wychowania duchowego i religijnego, kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich. W jej ramach zuchy, harcerki i harcerze, harcerki starsze i harcerze starsi, wędrowniczki i wędrownicy, a także instruktorki i instruktorzy w gromadach, drużynach, zastępach i kręgach mogą zdobywać odznakę „Chrzest 966” (jej regulamin znajduje się na s. 6).

Zdobywając odznakę, możecie skorzystać z przygotowanych przez nas pomysłów lub opracować własne zadania i scenariusze zbiórek. Nie zapomnijcie o próbach na stopnie i sprawnościach. Specjalnie opracowane zostały sprawności harcerskie „Dagome iudex” i zuchowa sprawność zespołowa „Dobrawka /Mieszko”. Warto również sięgnąć po sprawności z podstawowych zestawów, np. zuchowe zdobywane zespołowo: „Biały Orzeł”, „Słowianin” i harcerskie: „młody religioznawca” *, „religioznawca” * * *, „przewodnik duchowy” * * *, „przyjaciel liturgii” * *, „znawca liturgii” * * *, „poszukujący wartości” * *, „poszukujący autorytetu” * * *, „szperacz” *, „poszukiwacz”* * i „badacz” * * *.

Zadania propozycji (zdobywanie odznaki) można z powodzeniem włączyć do programu obozu drużyny lub kolonii zuchowej, ponieważ tematyka związana z życiem w grodzie lub osadzie słowiańskiej, przyjęciem chrześcijaństwa i początkami państwa polskiego znakomicie nadaje się na fabułę obozu lub kolonii zuchowej.

Autorzy propozycji programowej

„Dawno, dawno temu, kiedy wszystko się zaczęło”

Propozycja programowa do pobrania

Odznaka „Chrzest 966” jest zdobywana w Roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

1. Aby zdobyć odznakę, zespół (gromada, drużyna, zastęp, krąg) powinien wykonać trzy zadania: odwiedzić miejsce związane z Chrztem Polski lub początkami państwa polskiego, przeprowadzić zbiórkę na temat Chrztu Polski i początków państwa polskiego, pełnić służbę związaną z jubileuszem Chrztu Polski, upamiętnieniem wydarzenia lub miejsca związanego z powstaniem państwa polskiego.

2. Do zdobywania odznaki może przystąpić gromada, drużyna, zastęp lub krąg, który do 15 czerwca 2016 r. prześle zgłoszenie na adres e-mail: program@zhp.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: nazwa jednostki oraz właściwego hufca i chorągwi, imię i nazwisko, stopień drużynowego (zastępowego, przewodniczącego kręgu), liczba osób zdobywających odznakę, dane kontaktowe (adres e-mail, telefon, adres pocztowy).

3. Do zadań na odznakę można włączyć odpowiednie działania realizowane przez zespół od 1 stycznia 2016 r. 4. Wykonanie zadań należy krótko opisać w meldunku końcowym, do którego można dołączyć dokumentację fotograficzną (w wersji elektronicznej).

5. Meldunki o wykonaniu zadań należy przysyłać na adres e-mail: program@zhp.pl do 30 października 2016 r. Odznaki zostaną przyznane i wysłane do środowisk w ciągu miesiąca od otrzymania meldunku.

6. Nadesłana dokumentacja realizacji zadań może zostać zamieszczona na stronie internetowej ZHP i w innych publikacjach GK ZHP.

W tym roku wspominamy 1050. rocznicę wydarzenia, które w dziejach narodu polskiego stało się fundamentem jego państwowości i tożsamości. W 966 r. na głowę Mieszka I i na jego dwór spłynęły wody chrztu świętego. Zaczęło się wielkie dzieło chrystianizacji Polski. Tak znalazł nas Jezus u zarania dziejów. Musimy o tym ciągle pamiętać! Ciągle na nowo przypominać sobie, że chrześcijaństwo nas stanowi nie od dziś. Przez chrzest zostaliśmy włączeni w historię dziejów narodu, we wspólnotę ludzi, którzy na nauce Chrystusa budują cywilizację miłości.

Jan Paweł II, gdy przybył z wizytą do Francji, zadał pytanie: „Najstarsza córo Kościoła, co zrobiłaś ze swoim chrztem?”. Ja takie pytanie ośmielam się postawić każdemu ochrzczonemu instruktorowi ZHP. Więcej, stawiam pytanie: Na ile zdajesz sobie sprawę, że sakrament chrztu jest wezwaniem do głoszenia Chrystusa? Czy jako instruktor harcerski, wychowawca, jesteś świadkiem Boga, w imię którego zostałeś ochrzczony? Czy też twoja wiara wyblakła, wypłowiała, wystrzępiła się jak fl aga na wietrze? Co się stało z łaską sakramentu chrztu?

Jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski to wielka szansa także dla instruktorów ZHP na odnowienie świadomości chrzcielnej. Na odkrycie, co znaczy być człowiekiem ochrzczonym. Propozycja programowa jest pewnym impulsem. Chodzi o to, by każdy z nas zatrzymał się w drodze i sięgnął do historii własnego chrztu.

ks. hm. Wojciech Jurkowski SAC

944688_806320932838282_8133466330209155965_n
13775603_820315121438863_6618051807235510128_n
13512070_805905352879840_5285433707380120471_n
13507094_808759869261055_5501008668817281123_n
13428018_804704746333234_6271396441848108130_n
13413078_799263393544036_972148025433167884_n
13347016_800319173438458_8574282158259164490_n
13344649_795284843941891_4067300211413805412_n

PASSWORD RESET

Zaloguj się