zhp.pl

Start 40. Zjazd ZHP

40. Zjazd ZHP

ZJAZDTERMINARZ PRZYGOTOWAŃDELEGACIZBIÓRKI WYBORCZEKONTAKT

40. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego
odbędzie się w dniach 7–10 grudnia 2017 r.

Zgodnie z uchwała nr 57/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia liczby delegatów na XL Zjazd ZHP oraz terminarza odbycia zbiórek wyborczych

do 30 września 2017 r. muszą się odbyć zbiórki wyborcze w celu wyboru delegatów na 40. Zjazd ZHP,
do 8 października 2017 r. chorągwie zobowiązane są przekazać do GK ZHP listy oraz kwestionariusze delegatów.

Zgodnie z chwałą nr 57/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia liczby delegatów na XL Zjazd ZHP oraz terminarza odbycia zbiórek wyborczych

 1. Na podstawie § 41 ust. 2 i § 42 Statutu ZHP oraz pkt. 19 i pkt. 30 Ordynacji wyborczej ZHP Rada Naczelna ZHP określa liczbę delegatów na XL Zjazd ZHP wybieranych w poszczególnych chorągwiach  oraz  terminarz  odbycia  zbiórek  wyborczych.
 2. Ustala się następującą liczbę delegatów na XL Zjazd ZHP wybieranych w poszczególnych chorągwiach:
 • Chorągiew Białostocka ZHP – 8 delegatów
 • Chorągiew Dolnośląska ZHP – 11 delegatów
 • Chorągiew Gdańska ZHP – 11 delegatów
 • Chorągiew Kielecka ZHP – 7 delegatów
 • Chorągiew Krakowska ZHP – 14 delegatów
 • Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP – 10 delegatów
 • Chorągiew Lubelska ZHP – 3 delegatów
 • Chorągiew Łódzka ZHP – 16 delegatów
 • Chorągiew Mazowiecka ZHP – 10 delegatów
 • Chorągiew Opolska ZHP – 4 delegatów
 • Chorągiew Podkarpacka ZHP – 8 delegatów
 • Chorągiew Stołeczna ZHP – 22 delegatów
 • Chorągiew Śląska ZHP – 22 delegatów
 • Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP – 7 delegatów
 • Chorągiew Wielkopolska ZHP – 20 delegatów
 • Chorągiew Zachodniopomorska ZHP – 6 delegatów
 • Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP – 1 delegat

Czynne prawo wyborcze wynikające z pełnionej funkcji na 40. Zjeździe ZHP mają również Naczelnik ZHP i Przewodniczący ZHP, członkowie Głównej Kwatery ZHP oraz komendanci chorągwi.

Na 40. Zjeździe Związku Harcerstwa Polskiego
czynne prawo wyborcze ma 207 osób.

Zgodnie z uchwała nr 57/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 27 kwietnia 2017 r. do 30 września 2017 r. muszą się odbyć zbiórki wyborcze w celu wyboru delegatów na 40. Zjazd ZHP.

Dokumenty potrzebne do organizacji zbiórki wyborczej:

Przygotowaliśmy dla Was również poradnik “Jak przygotować się do zbiórki wyborczej?”.

Zgodnie z decyzją Przewodniczącego ZHP z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zwołania XL Zjazdu ZHP, organizację i przygotowanie zjazdu powierzono Głównej Kwaterze Związku Harcerstwa Polskiego.

Sekretariat Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego
ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
tel. +48 22 339 0645, fax +48 22 339 0606
sekretariat.gk@zhp.pl

Biuro prasowe ZHP – hm. Martyna Kowacka
tel. +48 601 246 164, rzecznik@zhp.pl

Za zawartość merytoryczną serwisu odpowiada
Wydział Komunikacji i Promocji Głównej Kwatery ZHP.

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się