zhp.pl

Start 40. Zjazd ZHP

40. Zjazd ZHP

ZJAZDTERMINARZ PRZYGOTOWAŃDELEGACIZBIÓRKI WYBORCZEZBIÓRKI DELEGATÓWKOMUNIKATYAKREDYTACJE PRASOWEKONTAKT

Zgodnie z uchwała nr 57/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia liczby delegatów na XL Zjazd ZHP oraz terminarza odbycia zbiórek wyborczych

do 30 września 2017 r. muszą się odbyć zbiórki wyborcze w celu wyboru delegatów na 40. Zjazd ZHP,
do 8 października 2017 r. chorągwie zobowiązane są przekazać do GK ZHP listy oraz kwestionariusze delegatów.

Chorągiew Białostocka ZHP
Chorągiew Dolnośląska ZHP
Chorągiew Gdańska ZHP
Chorągiew Kielecka ZHP
Chorągiew Krakowska ZHP
Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
Chorągiew Lubelska ZHP
Chorągiew Łódzka ZHP
Chorągiew Mazowiecka ZHP
Chorągiew Opolska ZHP
Chorągiew Podkarpacka ZHP
Chorągiew Stołeczna ZHP
Chorągiew Śląska ZHP
Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP
Chorągiew Wielkopolska ZHP
Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP

Czynne prawo wyborcze wynikające z pełnionej funkcji na 40. Zjeździe ZHP mają również Naczelnik ZHP i Przewodniczący ZHP, członkowie Głównej Kwatery ZHP oraz komendanci chorągwi.

Na 40. Zjeździe Związku Harcerstwa Polskiego
czynne prawo wyborcze ma 207 osób.

Zgodnie z uchwała nr 57/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 27 kwietnia 2017 r. do 30 września 2017 r. muszą się odbyć zbiórki wyborcze w celu wyboru delegatów na 40. Zjazd ZHP.

Dokumenty potrzebne do organizacji zbiórki wyborczej:

Przygotowaliśmy dla Was również poradnik “Jak przygotować się do zbiórki wyborczej?”.

Przed 40. Zjazdem Związku Harcerstwa Polskiego zaplanowano 3 spotkania z delegatami:

4.11.2017 r. – Chorzów (Hotel Skaut, Aleja Harcerska 3)
5.11.2017 r. – Warszawa (Sala konferencyjna Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, ul. Długa 13/15)
19.11.2017 r. – Gdańsk (Dom Harcerza ul. Za Murami 2-10)

 

Wszystkie zbiórki przebiegać będą według takiego samego harmonogramu. Może on ulec zmianie w zakresie długości poszczególnych części, które będą zależne od liczba zgłoszonych projektów uchwał oraz kandydatów.

9.00 – 10.00 – rejestracja uczestników,
10.00 – 12.00 – prezentacja projektu Strategii ZHP oraz dyskusja,
12.00 – 13.00 – projekty uchwał wniesione pod obrady 40. Zjazdu ZHP cz.1. – dyskusja,
13.00 – 13.30 – obiad,
13.30 – 14.00 – sprawy organizacyjne i formalne dotyczące zjazdu ZHP – prezentacja i pytania od uczestników,
14.00 – 16.00 – prezentacja kandydatów na Przewodniczącego ZHP oraz Naczelnika ZHP, pytania do kandydatów,
16.00 – 18.00 – projekty uchwał wniesione pod obrady 40. Zjazdu ZHP cz.2. – dyskusja.

KOMUNIKAT Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2017 R. 

Delegatki i Delegaci na XL Zjazd ZHP,
Komendantki i Komendanci Chorągwi ZHP,
Członkinie i Członkowie Władz Naczelnych ZHP,

Przesyłamy sprostowanie komunikatu organizacyjnego (na zielono zaznaczone zmiany) dotyczącego procedury składania projektów uchwał oraz zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego ZHP i Naczelnika ZHP.

Informuję, że 23 października 2017 r. (poniedziałek) mija termin wysyłki materiałów (projektów uchwał, sprawozdań itp.) do delegatów (termin określony w Ordynacji Wyborczej ZHP).

Ze względu na pracę biura XL Zjazdu ZHP oraz konieczność przygotowania wysyłki materiałów proszę o składanie projektów uchwał oraz zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego ZHP i Naczelnika ZHP do 22 października 2017 r. (niedziela – do godziny 24:00) na adres mailowy biuro.gk@zhp.pl.

Materiały przysłane w dniu 23 października 2017 r. po godzinach pracy biura zostaną uwzględnione i przesłane w dniu 24 października 2017 r.

Jednocześnie przypominam, że wg Statutu ZHP projekty uchwał dotyczące zmian w Statucie ZHP mogą być złożone przy poparciu (podpisaniu) przez minimum 15 delegatów lub 50 instruktorów. Wnioskodawcy takich projektów uchwał w dniu 22 października 2017 r. są zobowiązani dostarczyć do biura XL Zjazdu ZHP dokument w postaci elektronicznej (otwartej) wraz z listą osób, które wyrażają poparcie dla uchwały (wzór listy osób popierających projekt uchwały) 15 delegatów lub 50 instruktorów wyłącznie zawierające numer karty członkowskiej ZHP. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia XL Zjazdu ZHP wnioskodawcy powinni dostarczyć podpisane projekty uchwał w oryginale (z podpisami) do biura Zjazdu.

Wszystkie formularze, informacje organizacyjne (m.in. o zbiórkach delegatów), w tym materiały wniesione pod obrady XL Zjazdu ZHP są (lub będą) publikowane na stronie https://zhp.pl/40zjazd/

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy biuro.gk@zhp.pl.

Kolejne komunikaty organizacyjne dotyczące zbiórek delegatów (otwarcie zgłoszeń) będą wysyłane w osobnych mailach dedykowanych danej sprawie.

Wszystkie maile dotyczące XL Zjazdu ZHP będą wysyłane do:

– delegatów,
– komendantów chorągwi,
– biur chorągwi,
– członków władz naczelnych ZHP,
– sekretariatów władz naczelnych ZHP.

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
hm. JUSTYNA SIKORSKA
Członkini Głównej Kwatery ZHP
Koordynator 40. Zjazdu ZHP

 

KOMUNIKAT Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Delegatki i Delegaci na XL Zjazd ZHP,
Komendantki i Komendanci Chorągwi ZHP,
Członkinie i Członkowie Władz Naczelnych ZHP,

Informuję, że 23 października 2017 r. (poniedziałek) mija termin wysyłki materiałów (projektów uchwał, sprawozdań itp.) do delegatów (termin określony w Ordynacji Wyborczej ZHP).

Ze względu na pracę biura XL Zjazdu ZHP oraz konieczność przygotowania wysyłki materiałów proszę o składanie projektów uchwał oraz zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego ZHP i Naczelnika ZHP do 22 października 2017 r. (niedziela – do godziny 00:00) na adres mailowy biuro.gk@zhp.pl.

Jednocześnie przypominam, że wg Statutu ZHP projekty uchwał dotyczące zmian w Statucie ZHP mogą być złożone przy poparciu (podpisaniu) przez minimum 15 delegatów lub 50 instruktorów. Wnioskodawcy takich projektów uchwał w dniu 22 października 2017 r. są zobowiązani dostarczyć do biura XL Zjazdu ZHP dokument w postaci elektronicznej (otwartej) wraz z podpisami lub mailowymi potwierdzeniami poparcia dla uchwały (akceptowane będą potwierdzenia mailowe 15 delegatów lub 50 instruktorów wyłącznie z adresów w domenach ZHP.PL – proszę, żeby osoba zgłaszająca projekt uchwały w jednym mailu załączyła skany lub maile z poparciem dla danego dokumentu. Proszę o niewysyłanie w osobnych mailach projektu uchwały i poparcia dla niej. Możliwe jest dostarczenie wersji elektronicznej otwartej + skan z oryginalnymi podpisami pod uchwałą). Najpóźniej w dniu rozpoczęcia XL Zjazdu ZHP wnioskodawcy powinni dostarczyć podpisane projekty uchwał w oryginale (z podpisami) do biura Zjazdu.

Wszystkie formularze, informacje organizacyjne (m.in. o zbiórkach delegatów), w tym materiały wniesione pod obrady XL Zjazdu ZHP są (lub będą) publikowane na stronie www.zhp.pl/40zjazd

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy biuro.gk@zhp.pl.

Kolejne komunikaty organizacyjne dotyczące zbiórek delegatów (otwarcie zgłoszeń) będą wysyłane w osobnych mailach dedykowanych danej sprawie.

Wszystkie maile dotyczące XL Zjazdu ZHP będą wysyłane do:
– delegatów,
– komendantów chorągwi,
– biur chorągwi,
– członków władz naczelnych ZHP,
– sekretariatów władz naczelnych ZHP.

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
hm. JUSTYNA SIKORSKA
Koordynator 40. Zjazdu ZHP

Regulamin akredytacji prasowych:

 1. Akredytacje prasowe przeznaczone są dla dziennikarzy, fotoreporterów oraz innych przedstawicieli prasy, posiadających legitymacje prasowe oraz przedstawicieli mediów harcerskich posiadających delegację (upoważnienie) od właściwego komendanta hufca lub chorągwi.
 2. Akredytacje uprawniają do:
  • wstępu na teren Centrum Konferencyjnego Wojska Polskiego w terminie 7-10 grudnia 2017 r. w godzinach obrad Zjazdu ZHP,
  • dostępu do materiałów prasowych oraz fotograficznych dotyczących Zjazdu ZHP,
  • wykonywania zdjęć oraz realizowania materiałów w miejscu obrad Zjazdu w poolach prasowych.
 3. Akredytacji dokonuje się poprzez formularz on-line.
 4. Formularz aplikacyjny otwarty jest dla prasy przez cały okres trwania zjazdu, zaś dla przedstawicieli mediów harcerskich akredytacje przyjmowane będą do poniedziałku 4 grudnia 2017 r. do godz. 15.00.
 5. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez organizatorów na wskazany adres wysłane zostanie odpowiedź o udzieleniu akredytacji wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi otrzymania karty akredytacyjnej.
 6. Akredytacje prasowe są bezpłatne.
 7. Akredytacja jest imienna i nie może być przekazana innej osobie.
 8. Organizatorzy zjazdu zastrzegają prawo do odrzucenia wniosku o akredytację.
 9. Odpowiedzi na wszelkie pytania udziela rzecznik prasowy ZHP hm. Martyna Kowacka (rzecznik@zhp.pl, +48 601 246 164).

Zgodnie z decyzją Przewodniczącego ZHP z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zwołania XL Zjazdu ZHP, organizację i przygotowanie zjazdu powierzono Głównej Kwaterze Związku Harcerstwa Polskiego.

Sekretariat Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego
ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
tel. +48 22 339 0645, fax +48 22 339 0606
sekretariat.gk@zhp.pl

Rzecznik prasowy ZHP – hm. Martyna Kowacka
tel. +48 601 246 164, rzecznik@zhp.pl

Koordynator 40. Zjazdu ZHP hm. Justyna Sikorska

Szef Biura 40. Zjazdu ZHP  phm. Karolina Pstrągowska
biuro.gk@zhp.pl

Za zawartość merytoryczną serwisu odpowiada
Wydział Komunikacji i Promocji Głównej Kwatery ZHP.

PASSWORD RESET

Zaloguj się